Študentské aktivity / Home

Medzinárodné študentské organizácie

Študenti Ekonomickej fakulty TU v Košiciach sú aktívne angažovaní v študentských organizáciách na Slovensku.

ISN Slovakia:
ISN Slovakia - slovenská študentská organizácia, ktorá sa stará o zahraničných študentov študujúcich v SR
ISN Slovakia Košice - emailový kontakt.

AIESEC Slovensko:
AIESEC Slovensko: organizácia - medzinárodná vzdelávacia organizácia poskytujúca výmenné ekonomické praxe v zahraničí
AIESEC Slovensko: stáže - zahraničné stáže organizované AIESEC Slovensko
Študenti fakulty v štruktúre AIESEC:
♦Lukáš Cigánik - Manager of finance
♦Veronika Prusáková - Team leader of Incomming Exchanges(Corporate sector)
♦Žofia Sinčáková - recruiter coordinator - Outgoing Exchanges
♦Monika Vojteková - member of Incomming Exchanges (NGO sector)

BEST Slovakia:
BEST Košice - lokálna pobočka medzinárodnej študentskej organizácie BEST na TU v Košiciach
BEST Bratislava - lokálna pobočka medzinárodnej študentskej organizńcie na univerzite STU Bratislava
BEST international - medzinárodná študentská organizácia združujúca študentov technických univerzít v Európe

IAESTE Slovensko:
IAESTE Slovensko - študentská organizácia zabezpečujúca výmenné pracovné praxe pre študentov technických univerzít v zahraničí

ESN Slovensko:
ESN Slovakia - študentská organizácia Erasmus Student Network Slovakia zameraná na medzinárodnú spoluprácu medzi študentmi