Študentská vedecká osobnosť roka / Home


ŠTUDENT ROKA EKF

ČO ?

Ekonomická fakulta vyhlasuje súťaž o študenta roka. Poď súťažiť o titul a honor byť najlepší študent EkF. Máš jedinečnú možnosť podieľať sa na vedeckom živote fakulty. Zároveň súťažíš o ceny ako prestížna Letná škola, Body do Erasmus žiadosti a zaujímavé vecné ceny

KTO?

Súťaže sa môže zúčastniť každý študent EkF nezáleží na forme, ročníku, alebo programe štúdia (výnimkou sú doktorandi, ktorí sa súťaže nemôžu zúčastniť). Ten najlepší získa titul Študent roka EkF.

AKO?

Súťaž prebieha v štyroch kolách.

Začínate súťažiť v tímoch

Tím môžu tvoriť max. 3 študenti. Vyber si s kým chceš pracovať v tíme a prihlás sa do súťaže.

Samotná prihláška už predstavuje prvé kolo súťaže. Stačí ak odpovieš na otázky/úlohy.

KEDY?

Súťaž začína 6.11.2017. Odpovedz na otázky a pošli ich najneskôr do 16.11.2017

Odpovede pošli mailom na adresu julia.durcova@tuke.sk do správy uveď "Student roka" a okrem odpovedí uveď aj mená členov tímu.


ÚLOHY 1.KOLA - link na pdf súbor


V prípade otázok napíš na mail julia.durcova@tuke.sk

Pravidlá súťaže - link na pdf.