10.10.2019
OPRAVA! Zoznam študentov, ktorým bolo pridelené prospechové štipendium sa z dôvodu chyby procedúry v MAISe pri výpočte váženého priemeru zmenil! Opravený zoznam: [download]
09.10.2019
Zadelenie študentov do skupín na predmet Slovenský jazyk pre zahraničných študentov: [download]
08.10.2019
Prospechové štipendium bolo pridelené! Študenti, uvedení v zozname, doručte do 15. 10. 2019 na študijné oddelenie číslo účtu, na ktorý Vám bude poukázané prospechové štipendium! [download]
08.10.2019
INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz usporiada deviaty ročník intenzívneho 4 – dňového seminára, ktorý sa uskutoční 14. - 17. novembra 2019 v Mojmírovciach pri Nitre. Viac informácií: [download]
07.10.2019
Deň kariéry na TUKE! Využite jedinečnú príležitosť pozrieť si ponuky 22 vystavovateľov z radov zamestnávateľov na pôde našej univerzity. Zúčastnite sa na 16. ročníku Dňa kariéry TUKE (jesenné kolo), v stredu 16.10.2019, od 09,30 hod do 14,30 hod., v Univerzitnej knižnici TUKE. Bližšie info dostupné na [link]
04.10.2019
Dňa 8.10.2019 sa v čase od 13,30-17,30 hod., uskutoční v priestoroch Kasární Kulturpark (Workshopový pavilón Foxtrot), na Kukučínovej 2 v Košiciach, bezplatný inovačný workshop pod názvom „Od nápadu k inováciám“. Viac informácií a prihlasovanie: [link]
02.10.2019
Informácia pre pre ukrajinských študentov s predmetom Slovenčina pre cudzincov: [download]
27.09.2019
V dňoch 1.- 3. októbra 2019 prebehne výučba predmetu „Ökonomie der Aufmerksamkeit“, v zasadačke č. 218 (2. poschodie, EkF, Němcovej 32) podľa harmonogramu: 01.10.2019 (Ut): 10,00 hod. – 11,30 hod. 13,00 hod. – 15.00 hod. 02.10.2019 (Str): 08,00 hod. – 09,40 hod. 03.10.2019 (Štv): 08,30 hod. – 10,30 hod.
25.09.2019
Dodatočná výzva pre mobilitu študentov TUKE do krajín EÚ za účelom štúdia v LS 2019/2020! Viac informácií: [download]
22.09.2019
Dotazník - Hodnotenie kvality výučby LS 2018/2019: [link]
16.09.2019
Rozvrh na ZS 2019/2020 a rozdelenie do št. skupín pre dennú formu štúdia boli zverejnené na: [link]
04.09.2019
Študenti, ktorí úspešne vykonali štátne skúšky v auguste 2019, si môžu od 9. 9. 2019 prevziať diplomy na študijnom oddelení.
28.08.2019
Informačný leták pre nových študentov na EkF TUKE: [download]
27.08.2019
Elektronický zápis na štúdium na EkF TUKE bude prebiehať v čase 4.- 9. 9. 2019. Bližšie informácie v MAISe, podrobný návod: [link]
27.08.2019
Prezenčný zápis na štúdium pre 1. r. Bc. stupňa sa uskutoční 2. 9. 2019 o 9:00 v posluchárni ZP2.
23.08.2019
Harmonogram ak. roka 2019/2020 na EkF TUKE: [download]
19.08.2019
Rozpis do komisií na štátne skúšky v augustovom termíne bol zverejnený na [link]
22.07.2019
Z dôvodu čerpania dovolenky, bude v čase od 12. - 16. 8. 2019 študijné oddelenie zatvorené.
15.07.2019
V dňoch 15. - 26. 7. 2019 prebieha prvé kolo el. zápisu predmetov na ak. rok 2019/2020. Bližšie informácie: [download]
15.07.2019
Podrobné informácie k el. zápisu predmetov na ak. rok 2019/2020 pre prvákov Bc. stupňa: [download]
15.07.2019
Odporúčaný počet povinne voliteľných predmetov pre jednotlivé roky štúdia: [download]
13.06.2019
Finance summer academy -bezplatná letná škola/workshop v LafargeHolcim, v anglickom jazyku, rozvoj mäkkých a účtovníckych zručností. Ešte je pár voľných miest! [link]
22.05.2019
Spoločnosť 2BCognitus bude spúšťať ďalšiu sériu workshopov Manage It! (aj keď tento semester v menšom), ale majú ešte voľné miesta.
1. termín sme stanovili na 27.5. o 16:00 (do cca 19:00)
2. termín sme stanovili na 10.6. o 16:00 (do cca 19:00)
Workshopy budú prebiehať v priestoroch firmy 2BCognitus na Letnej 27. Študenti, ktorí budú mať záujem o workshop, prosím nech napíšu na email: workshopymanageit@gmail.com V emaile sa od nich očakáva odpoveď na nasledujúcu otázku: Aké by boli tvoje očakávania od workshopov, čo by si sa chcela naučiť/dozvedieť? + odbor a ročník štúdia
Termín na prihlásenie: 26. 5. 2019
14.05.2019
Ponuka možnosti zapojiť sa do programu Intership Hospitality v USA. Viac informácií: [download]
06.05.2019
V dňoch 15.-19. júla sa na pôde poľskej univerzity Lodz University of Technology uskutoční letná škola podnikania. Prihlásiť sa môžete na radovan.drab@tuke.sk do 10.5.2019. Obratom Vám zašleme podrobnejšie informácie. Výber záujemcov prebehne prostredníctvom osobného rozhovoru dňa 15.5.2019, 9,00 – 11,00 v zasadacej miestnosti EkF (č.d. 218). Výsledky výberu budú známe 16.5.2019. Viac informácií: [download]
30.04.2019
Doplňujúce voľby do študentskej časti AS EkF TUKE za prvý ročník Bc. stupňa - viac informácií: [link]
30.04.2019
Zaujímavý vzdelávací projekt Digisemester - viac informácií: [download]
26.04.2019
Možnosti štúdia na Huddersfield Business School (UK) príde dňa 30. apríla 2019 (utorok), o 15,10 hod., do ZP2 prezentovať pani Hana Benešová z Huddersfield Business School. Viac informácií: [download]
16.04.2019
Májový termín Odbornej skúšky z jazyka bol vypísaný!
09.04.2019
Ponuka príležitosti stráviť leto v UK. V prípade záujmu kontaktujte info@pracavusa.com Viac informácií na https://www.pracavusa.com/ponuka-programov/p49/ alebo na: [link]
08.04.2019
Dňa 17. 4. 2019, o 13:30, v ZP2, sa bude konať prednáška na tému Vizualizácia dát (nielen v podniku). Prednášajúcimi budú Ľubica Drangová a Matej Fandl zo spoločnosti Mladý pes (https://www.mladypes.sk/). Viac informácií: [download]
03.04.2019
Vyhlásenie dekanského voľna! Viac informácií: [download]
02.04.2019
KIP otvára Doplňujúce štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti pre študentov TUKE. Viac informácií: [download]
01.04.2019
Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) otvára možnosť absolvovania stáže v Bruseli v akademickom roku 2019/2020. Termín na predloženie životopisu a motivačného listu v SJ a Aj na slord@cvtisr.sk je 1. 5. 2019. Viac informácií: [link]
28.03.2019
V rámci projektu Inolearn4bees bola vytvorená a spustená multikulturálna e-platforma podporujúca štúdium študentov Bc. alebo Ing. stupňa v oblastiach zameraných na financie, podnikanie a obchod. Viac informácií: [download]
20.03.2019
Prihláste sa do absolventského programu GROWWW a naštartujte svoju kariéru v medzinárodnej spoločnosti! Viac informácií: [download]
19.03.2019
Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS EkF TUKE za prvý ročník Bc. stupňa. Viac informácií: [download]
18.03.2019
Zaujímavá príležitosť vycestovať pre študentov ekonómie! Viac informácií: [download]
12.03.2019
Informácie k štátnym záverečným skúškam a k záverečným prácam na EkF TUKE pre ak. rok 2018/2019 boli aktualizované! Viac informácií: [link]
08.03.2019
Nepremeškajte príležitosť! Výzva pre študentov TUKE EKF na Erasmus študijný pobyt v zahraničí v akad. roku 2019/20. Prihlasovanie a viac na: [download]
08.03.2019
Program Internship Hospitality - aj ty môžeš stráviť rok napríklad na slnečnej Floride. Viac informácií: [download]
25.02.2019
Európska centrálna banka organizuje zaujímavú súťaž #EUROat20 QuizClash! Viac informácií: [link]
22.02.2019
Prihláste sa na letnú školu Climate KIC. Viac informácií: [download]
19.02.2019
Súťaž o najlepšiu semestrálku - pracoval si na zaujímavom probléme vo svojej semestrálnej práci? Príď ho kreatívne odprezentovať a zasúťažiť si o zaujímavé finančné ohodnotenia. Viac info na Moodle alebo plagát: [download]
11.02.2019
Hodnotenie kvality výučby ZS 2018/2019. Linka: [link]
29.01.2019
Vypísanie a priradenie tém bakalárskych a diplomových prác. Viac informácií: [download]
22.01.2019
Zúčastnite sa na zaujímavej exkurzii: Bratislava-Viedeň! Viac informácií: [download]
22.01.2019
Prihláste sa na nový PV predmet Verejné obstarávanie v Európskej únii a získajte zaujímavý certifikát. Viac informácií: [download]
17.01.2019
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV vám ponúka možnosť vyjadriť sa k spoločenskej akceptácii rodových rolí. Anonymný dotazník nájdete na linku: [link]
16.01.2019
Získajte bezplatne v praxi cenený certifikát ECDL! Viac informácií: [download]
16.01.2019
Získajte bezplatne v praxi cenený certifikát ECo-C! Viac informácií: [download]
28.11.2018
Ponuka dlhodobej platenej stáže pre študentov. Viac informácií: [download]
21.11.2018
Dňa 26. 11. 2018 (pondelok), o 15:10 hod., sa v ZP2 uskutoční zaujímavá prednáška z praxe: US GAAP a štatutárne účtovníctvo. Prednášať príde Ing. Dominik Kitko, účtovný manažér IBM Finance z Bratislavy.
19.11.2018
Vyhlásenie dekanského voľna pre 1. ročník Bc. stupňa dňa 20. 11. 2018, po 15:00 hod. Viac informácií: [download]
06.11.2018
Prospechové štipendiá pre ak. rok 2018/2019 boli pridelené. Viac informácií: [download]
06.11.2018
Predaj lístkov na Imatrikulačný ples Ekf TUKE prebieha na študijnom oddelení. Nezmeškajte!
05.11.2018
Súťaž o zaujímavé ceny: Študentská esej na tému "100 rokov od vzniku Československa". Viac informácií: [link]
29.10.2018
Súťaž RTVS "Čo ja viem" Vám ponúka možnosť zapojiť sa. Viac informácií: [download]
23.10.2018
Milí študenti. Pokiaľ máte aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie úradných dokumentov, oznámte to, prosím, na študijné oddelenie. Viac informácií: [download]
18.10.2018
Vyhlásenie dekanského voľna na 31. 10. 2018 a 2. 11. 2018. Viac informácií: [download]
15.10.2018
Ponuka atraktívnej stáže v nemeckom Wuppertale pre študentov TUKE EKF. Viac na: [download]
12.10.2018
Zapoj sa do súťaže FRESHHH, spoločnosti Slovnaft, člena skupiny MOL, o zaujímavé ceny. Viac informácií: [link]
11.10.2018
Deň kariéry! Využite jedinečnú príležitosť vidieť ponuky viac ako 20 zamestnávateľov na pôde TUKE, na 14. ročníku Dňa kariéry, v stredu 17. 10. 2018, od 10.00 do 15.00, v Univerzitnej knižnici. Viac informácií: [link]
05.10.2018
Využite možnosť zapojiť sa do zaujímavej súťaže! Viac informácií: [download]
24.09.2018
Milí študenti - prváci. Vítame Vás na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach (EkF TUKE). Pre ľahšiu adaptáciu v novom prostredí pripravila pre Vás študentská komora Akademického senátu EkF TUKE "Informačný leták". Informácie v ňom uvedené sa Vám určite zídu. [download]
21.09.2018
Hodnotenie kvality výučby v LS ak. roka 2018/2018. [link]
17.09.2018
Doplňujúca výzva pre študentské mobility programu Erasmus+ na letný semester 2018/19. Prihlasovanie do 1.10.2018. Viac informácii: [download]
14.09.2018
Rozdelenie do skupín a rozvrh na ZS 2018/2019 boli zverejnené na: [link]
06.09.2018
Prezenčný zápis študentov externej formy štúdia sa uskutoční 8. 9. 2018 v miestnosti č. 218, 2. poschodie, Nemcovej 32, Košice. [link]
06.09.2018
Študenti, ktorí absolvovali štátne záverečné skúšky v auguste 2018, si môžu prísť prevziať diplomy na študijné oddelenie. [link]
05.09.2018
Povinný zápis na štúdium do ak. roka 2018/2019 pre 2. a 3. rok Bc. a 1. a 2. rok Ing. štúdia prebieha 5. - 6. 9. 2018 v systéme MAIS. Viac informácií: [link]
28.08.2018
Prihlasovanie anglofón 1. ročník: [link]
16.08.2018
Využite príležitosť zapojiť sa do európskeho projektu absolvovaním predmetu Verejné obstarávanie v Európskej únii. Viac informácií: [download]
15.08.2018
Rozpis študentov do Bc. a Ing. štátnicových komisií v termíne 22. 8. 2018: [link]
06.08.2018
Informácia k zápisu - odporúčaný počet povinne voliteľných predmetov (PVP) pre jednotlivé ročníky a semestre štúdia. [download]
03.07.2018
Zaujímavá príležitosť pre PhD. študentov! Viac informácií: [download]
22.06.2018
Zaujímavá pracovná príležitosť pre absolventov! Viac informácií na: [link]
13.06.2018
Rozpis do komisií na Bc. štátne skúšky bol zverejnený! Keďže rešpektujeme GDPR, po zadaní loginu uvidíte len svoje zaradenie a čas. Viac informácií: [link]
14.05.2018
Rozpis študentov do Ing. štátnicových komisií bol zverejnený. Viac informácií: [link]
19.04.2018
Výber študentov EKF na Erasmus pobyt/stáž na rok 2018/2019: [download]
18.04.2018
Dňa 24. 4. 2018 (utorok), o 13:30 hod., sa v ZP2 uskutoční zaujímavá prednáška z praxe: "Čo prezradia dáta o firmách?" Prednášať prídu finančné analytičky z FinStatu: Monika Ondrušeková a Jaroslava Šepeľová. Všetci ste srdečne pozvaní!
16.04.2018
Využi príležitosť a zapoj sa do študentského programu firmy LYNX! Viac informácií: [download]
13.04.2018
Začni už teraz! Staň sa manažérom v IBM! Viac informácií: [download]
12.04.2018
Zaujímavá súťaž pre inovatívne nápady: IDEAS & SOLUTIONS, v rámci projektu OpenMaker (Horizont 2020). Viac informácií: [link]
03.04.2018
Výučba predmetu Entrepreneurship, Gründung und Wachstum / Current Developments in Entrepreneurship v letnom semestri 2017/2018 bude prebiehať takto: [download]
26.03.2018
Vyhlásenie dekanského voľna na 29. 3. 2018. Viac informácií: [download]
14.03.2018
Zaujímavá príležitosť pre budúcich absolventov! Naštartujte kariéru v programe GROWWW! Viac informácií: [download]
12.03.2018
Dňa 16. 3. 2018, od 12:30 do 14:15, v ZP2, sa uskutoční prednáška: US GAAP a štatutárne účtovníctvo. Prednášajúcimi budú Domink Kitko a Diana Lorincová z IBM Global Financing Bratislava.
12.03.2018
Dňa 20. 3. 2018, od 15:10 do 16:40, v ZP2, sa uskutoční prednáška: Finančný kontroling. Prednášajúcimi budú Radovan Hakun a Katarína Stovčíková z IBM Global Financing Bratislava.
09.03.2018
Zaujala Ťa možnosť prihlásiť sa na Erasmus+ študijný alebo stážový pobyt? Príď v utorok 13.3.2018 o 13.00 h do posluchárne P27 v hl. budove TUKE! Dozvieš sa viac o možnostiach, ktoré Ti Erasmus+ ponúka aj o tom, ako správne podať prihlášku.Viac informácií: [download]
07.03.2018
Vyhlásenie dekanského voľna na 9. 3. 2018 od 12:00! Viac informácií: [download]
05.03.2018
Nepremeškajte Deň kariéry na TUKE! 7.3.2018 od 10:00 do 15:00 v Univerzitnej knižnici TUKE. Viac informácií: [link]
02.03.2018
Zo zdravotných dôvodov vyučujúceho sa voliteľný predmet Business Simulations v akad. roku 2017/2018 nebude vyučovať. Študenti, ktorí boli na daný predmet prihlásení, dostali pokyny ako ďalej postupovať do univerzitnej mailovej schránky. Odporúčame promptne reagovať.
02.03.2018
Výzva! Prihlasovanie sa na študijný pobyt Erasmus v krajinách EU v akad. roku 2018/2019 je už spustené. Nepremeškaj svoju príležitosť. Viac info: [download]
02.03.2018
INESS Vás pozýva na seminár rakúskej ekonómie Kryptomeny & anarchia. Viac informácií: [download]
23.02.2018
Od 26. 2. 2018 prebehne 2. kolo priradenia tém bakalárskych a diplomových prác! Viac informácií: [download]
21.02.2018
Challengest má ďalšiu novú challenge! Viac informácií: [link]
19.02.2018
Možnosť zaujímavej brigády v spoločnosti ČSOB Leasing, a.s. Viac informácií: [download]
14.02.2018
1. kolo vypísania a priradenia tém bakalárskych a diplomových prác! Viac informácií: [download]
10.02.2018
Hodnotenie kvality výučby v ZS 2017/2018: [link]
06.02.2018
Rozvrh na letný semester ak. roka 2017/2018 bol zverejnený! [link]
05.02.2018
Pridajte sa do Klubu mladých vedcov na EkF TUKE! Viac informácií: [download]
12.01.2018
Ponuka zaujímavej exkurzie vo Viedni pre študentov EKF. Prihlasovanie a viac info: [download]
07.12.2017
Prijmi výzvu na Challengest: http://a.challengest.com/nuc - zapoj sa a vyhraj zaujímavé ceny! Viac informácií: [link]
06.12.2017
Prezentácia štipendií francúzskej vlády pre študentov a učiteľov dňa 11.12.2017 o 12:30 v budove EKF TUKE (BN32) na 2.posch. č.d. 218. Viac na: [download]
23.11.2017
Zaujímavé podujatie: SOCIÁLNYMI INOVÁCIAMI K ROZVOJU MIESTNYCH KOMUNÍT. Viac informácií: [link]
23.11.2017
RTVS ponúka študentom možnosť zúčastniť sa na nakrúcaní vedomostnej súťaže Čo ja viem, na začiatku roka 2018. Viac informácií: [link]
22.11.2017
Prijmi výzvu na Challengest: http://a.challengest.com/guc alebo http://a.challengest.com/huc - zapoj sa a vyhraj zaujímavé ceny! Viac informácií: [link]
20.11.2017
Zoznam študentov, ktorým bolo pridelené prospechové štipendium: [download]
15.11.2017
Grantový program pre študentov EkF TUKE! Viac informácií: [download]
14.11.2017
Pozývame Vás na cezhraničné diskusné fórum: Budúcnosť Európy a mládež, 30. výročie Erasmus+. Viac informácií: [download]
13.11.2017
Vyhlásenie dekanského voľna. Viac informácií: [download]
10.11.2017
Výučba predmetu Company Valuation sa začne 28.11.2017 v posluchárni ZP4 o 9:10. Je potrebné prísť na čas. Výučba bude pokračovať 29.11.2017 od 12:30 a 30.11.2017 od 10:50 v posluchárni ZP3.
10.11.2017
Prihlášky na stáže v rámci programu Erasmus je možné podávať do 30.11.2017. Viac info na: www.tuke.sk/erasmus
08.11.2017
Staňte sa ŠTUDENTOM ROKA NA EKF TUKE! Zapojte sa do atraktívnej súťaže, vyhrajte zaujímavé ceny a získajte prestíž!!! Viac informácií: [download]
07.11.2017
Neprehliadnite! Spoločnosť Procter & Gamble vyhlásila ďalší ročník súťaže CEO CHALLENGE s lokálnym finále v Prahe, európskym v Ríme a celosvetovým v Paname. Viac informácií: [link]
04.11.2017
Bloková výučba predmetu Company Valuation bude v poslednom novembrovom týždni. Rozvrh predmetu bude zverejnený už čoskoro.
30.10.2017
Vyhlásenie dekanského voľna. Viac informácií: [download]
24.10.2017
Vyhlásenie výsledkov doplňujúcich volieb do AS EkF TUKE za zástupcu 1. ročníka Bc. stupňa: [download]
23.10.2017
Výsledky 2. kola programu Erasmus na letný semester akad. roka 2017/2018: [download]
18.10.2017
Slovnaft Freshhh 2017! Naštartujte svoju kariéru vďaka online hre! Prihlasovanie do interaktívnej súťaže pre vysokoškolákov Slovnaft Freshhh 2017 je spustené. Tri najlepšie tímy si rozdelia výhru 25 000 €. Registrujte svoje trojčlenné tímy najneskôr do 3. novembra 2017 na www.freshhh.net Viac informácií: [download]
16.10.2017
Deň kariéry 18. 10. 2017! Viac informácií: [link]
10.10.2017
Kandidáti v doplňujúcich voľbách do AS EkF TUKE za zástupcu 1. ročníka Bc. stupňa: [download]
04.10.2017
Rozpis študentov na štátne skúšky 6. októbra 2017 bol zverejnený na: [link]
04.10.2017
ŠTUDENTSKÁ ESEJ 2017! Téma: 100 ROKOV OD VÝSTRELU Z AURORY. Odoslanie esejí do 17. novembra 2017, viac informácií o súťaži: [link]
04.10.2017
CENA ERNESTA VALKA 2017! Téma: VLASTNÍCKE PRÁVA V SLOBODNEJ A NESLOBODNEJ SPOLOČNOSTI. Odoslanie článkov do 17. novembra, viac informácií o súťaži: [link]
03.10.2017
Doplňujúca výzva na študijné pobyty Erasmus v letnom semestri 2017/18. Prihlasovanie do 16.10.2017. Pokyny a ponuka univerzít: [download]
22.09.2017
Hodnotenie kvality výučby LS 2016/2017: [link]
18.09.2017
Skvelá príležitosť intenzívne sa naučiť veľa nových vecí, profesionálna organizácia a mentoring! Jaguar Land Rover (JLR) organizuje Hackathon v termíne 29.-30. september 2017. Viac informácií: [download]
30.08.2017
Prihlasovanie do anglofónneho programu výučby v akad. roku 2017/18: [link]
14.08.2017
Rozpis do štátnicových komisií na augustový termín štátnych skúšok bol zverejnený na: [link]
10.07.2017
Zaujímavá ponuka práce! Viac informácií: [link]
03.07.2017
Dôležité informácie o povinnom elektronickom zápise predmetov na ak. rok 2017/2018: [link]
03.07.2017
Dôležité informácie a návod k povinnému elektronickému zápisu predmetov na ak. rok 2017/2018 pre prvákov: [link]
27.06.2017
informácie o povinnom prezenčnom zápise na ak. rok 2017/2018 nájdete na: [link]
19.06.2017
Rozpis študentov do komisií pre Bc. štátne záverečné skúšky bol zverejnený na: [link]
05.06.2017
Príďte s nami osláviť deň daňovej slobody. Tohto roku oslavujeme už 6.6.2017 od 9:00! [download]
16.05.2017
Rozpis študentov do Ing. štátnicových komisií v májových termínoch bol zverejnený na: [link]
06.05.2017
Milí študenti, podporte využívanie inovačných metód v pedagogickom procese. Vaše názory vyjadrené pomocou dotazníka pomôžu pri implementácií inovácií do vzdelávania. Riešiteľský kolektív KEGA 002TUKE-4/2017 [link]
04.05.2017
Ponuka zaujímavej stáže/spolupráce! Viac informácií: [download]
25.04.2017
Uvažujete o PhD.štúdiu na EkF TUKE? Témy dizertačných prác pre ak. r. 2017/2018 v odbore Financie boli zverejnené: [download]
25.04.2017
Uvažujete o PhD.štúdiu na EkF TUKE? Témy dizertačných prác pre ak. r. 2017/2018 v odbore Verejná správa a regionálny rozvoj boli zverejnené: [download]
25.04.2017
Zapojiť sa do aktivít projektu To dá rozum! sa oplatí! Viac informácií: [download]
10.04.2017
Vyhlásenie dekanského voľna! Viac informácií: [download]
10.04.2017
Výsledky výberu študentov Ekonomickej fakulty TUKE na študijný pobyt Erasmus v akad. roku 2017/18. [download]
06.04.2017
Zaujímavá ponuka práce: [download]
06.04.2017
Zaujímavá ponuka práce: [download]
06.04.2017
Naštartuj svoju kariéru: [download]
30.03.2017
Bloková výučba predmetu Business Simulation začne 10.4.2017 o 9:10 v miestnosti č. 315 a bude prebiehať intenzívne do 12.4.2017. Je potrebné dodržať 100%-nú dochádzku na tomto predmete.
29.03.2017
Night of Chances po prvýkrát v Košiciach. [download]
29.03.2017
Príď a vyhraj! Osvedčená a obľúbená hra našich študentov MAGENTA GAME dňa 19.4.2017. [download]
23.03.2017
Zaujímavá ponuka pre ak. rok 2017/2018 - projekt Sokratov inštitút. Viac informácií: [download]
21.03.2017
Spoločnosť Embraco Ti otvára dvere!Viac informácií: [download]
21.03.2017
Pozývame všetkých na prednášku Čo nás čaká a neminie - Dopady zmeny klímy, s klimatológom Pavlom Šťastným (SHMÚ Bratislava). Prednáška sa uskutoční v stredu 22. 3. 2017, o 15:10 v miestnosti ZP2.
16.03.2017
Katedra inžinierskej pedagogiky ponúka študentom TUKE možnosť absolvovať Doplňujúce pedagogické štúdium. Viac informácií: [link]
13.03.2017
Zaujímavá ponuka pracovnej príležitosti!11. ročník absolventského programu GROWWW, spoločnosti Slovnaft, a.s. Viac informácií: [download]
08.03.2017
Centrum zdieľaných služieb pre financie a kontroling T-Systems Slovakia hľadá tých najlepších. Prezentácia 21.3.2017 o 9:10 v posluchárni P24 (T-Systems) v Hlavnej budove TUKE, blok B. [download]
08.03.2017
Výzva! Prihlasovanie pre študentov do programu Erasmus na akad. rok 2017/18. Ako na to: [download]
07.03.2017
Nezmeškajte zaujímavý workshop pre končiacich študentov, doktorandov a všetkých nadšencov ekonometrie a práce v R - piatok, 10. 3. 2017 v čase 11:00 - 13.00 v miestnosti 314: Identifikovanie kauzality v ekonomických dátach (s príkladmi a aplikáciami v R). Viac informácií: [download]
06.03.2017
Exkurzia pre študentov EkF v Rakúsku dňa 6.4.2017. Info a prihlasovanie do 17.3.2017 [download]
24.02.2017
Začni svoju kariéru v Tatra banke! Viac o Retail Trainee Programe v Tatra banke pre Košice: [link]
24.02.2017
Chceš zažiť nezabudnuteľné? Prihlás sa do programu Erasmus. Infodeň 7.3.2017 o 10:00 v Kongresovej miestnosti v Univerzitnej knižnici. [download]
17.02.2017
Nenechajte si ujsť druhý ročník KPMG študentského workshopu „Ace the Case“! Viac informácií: [download]
17.02.2017
Informácie k štátnym záverečným skúškam a k záverečným prácam na EkF TUKE pre ak.r. 2016/2017: [link]
17.02.2017
Skvelá príležitosť - zaujímavá súťaž P&G CEO CHALLENGE. As the grand final winner, we’ll fly you out to Boston to see how we manage a billion-dollar business. Viac informácií: [link]
16.02.2017
Neprehliadni príležitosť na dobrú prácu, stáž, prax... Deň kariéry na TUKE 1.3.2017 v Univerzitnej knižnici. [link]
13.02.2017
Dotazník na hodnotenie výučby v ZS ak. roka 2016/2017: [link]
13.02.2017
Študijný pobyt, ktorý zmení Tvoj život! Študuj na jednej z partnerských univerzít EkF vo Veľkej Británii a získaj naraz dva diplomy. Info 23.2.2017 o 11:00 na 2. posch. č.d. 218 v budove EkF, Němcovej 32, Košice. Odporúčané všetkým, najmä však študentom 2. ročníka 1. stupňa. [download]
08.02.2017
Zapojte sa do súťaže v rámci Študentskej sekcie konferencie Teoretické a praktické aspekty veřejných financí na VŠE v Prahe. Viac informácií: [download]
07.02.2017
Harmonogram vypísania a priradenia tém bakalárskych a diplomových prác: [download]
03.02.2017
Opravná skúška z predmetu Company Valuation bude vo štvrtok 9.2.2017 o 8:30 v miestnosti č. 210.
30.01.2017
Kurz SAP Overview bude prebiehať v dňoch 6., 7. a 8. 2. 2017 v čase od 9:00 do 12:00 v učebni 210.
20.12.2016
Výber uchádzačov o diplomovú stáž vo Wuppertale v Nemecku vo februári 2017. [download]
08.12.2016
Zúčastnite sa dňa 9. 12. 2016 od 10:50 v ZP2 zaujímavého workshopu, zameraného na proces schvaľovania úveru pre firemného klienta, ktorý povedú pán Ing. P. Stašík, vedúci oddelenia firemných analýz a pani Ing. A. Semanová (senior credit risk analyst) Tatrabanky.
07.12.2016
A opäť je to tu! Atraktívna ponuka diplomových stáží v Nemecku vo Wuppertale pre študentov 2. ročníka 2. stupňa (1. ročníka 2. stupňa) EkF TUKE [download]
01.12.2016
Dňa 8. decembra 2016, o 9:10 sa v ZP2 uskutoční zaujímavá prednáška o odhaľovaní podvodov v bankovom sektore. Prednášať príde Ing. I. Petz, PhD., vedúci odboru špeciálnych aplikácií spoločnosti LYNX s.r.o.. Všetci ste srdečne pozvaní. Viac informácií: [download]
25.11.2016
Pozvánka na prednášku z praxe Cash and Banking Procesy a End2End dňa 30.11.2016 v ZP2 o 10:50 s možnosťou získať zaujímavé pracovné príležitosti. [download]
18.11.2016
Pracovná príležitosť pre našich študentov. Odporúčané našimi úspešnými absolventmi. Viac na: [download]
18.11.2016
Nepremeškajte pracovné príležitosti! Deň kariéry na TUKE už 23.11.2016. [link]
16.11.2016
Vyhlásenie dekanského voľna, ktoré môžete využiť na návštevu Dňa kariéry v Univerzitnej knižnici TUKE - viac informácií: [download]
14.11.2016
Zaujímavá pracovná pozícia pre končiacich Bc. alebo Ing. študentov. Viac informácií: [download]
09.11.2016
Dňa 15. 11. 2016 o 13:30 hod. sa v prednáškovej miestnosti Univerzitnej knižnice TUKE uskutoční prednáška Občan ako klient štátu. Jedným z prednášateľov bude pán Samuel Arbe, riaditeľ OP Efektívna verejná správa. Viac informácií: [download]
09.11.2016
Zapojte sa do súťaže a kvízu o podnikaní - Nápad si TY! a Mladý europodnikateľ a vyhrajte zaujímavé ceny. Viac informácií: [link]
08.11.2016
Poznáte kolegu/spolužiaka, ktorý sa výrazne odlišuje od priemeru a je výnimočný svojimi aktivitami? Je excelentný študent, víťaz alebo medailista študentských súťaží, autor inovatívnych nápadov, dosiahol významné vedecko-výskumné výsledky, je úspešný športovec atď. Pošlite prodekanke pre vzdelávanie do 21. 11. 2016 návrh na Študentskú osobnosť roka 2015/2016.
03.11.2016
Nepremeškajte zaujímavú príležitosť! Dňa 9. 11. 2017 o 13:30 hod., sa v ZP2 môžete stretnúť s pánom Ing. M. Polčom, MBA, generálnym manažérom HR US Steel Košice a budete mať možnosť získať zaujímavú platenú stáž/prax už počas štúdia.
02.11.2016
Vieš poskytnúť prvú pomoc? Chceš si to overiť? Zapoj sa do aktivít projektu Be a hero! Viac informácií: [download]
21.10.2016
Dňa 24.10.2016 o 13.30 hod. sa v ZP2 uskutoční zaujímavá prednáška z praxe: Změny v účetnictví a daních v ČR od 1. 1. 2016. Prednášajúce: Ing. Jana Hakalová, Ph.D., vedúca katedry účtovníctva a daní EkF VŠB TU Ostrava, znalec v odvetví účtovnej evidencie a Ing. Yvetta Pšenková, Ph.D.
21.10.2016
Mimoriadna výzva programu Erasmus+ do krajín mimo EÚ. Pre EkF v ponuke Srbsko (Belgrade Banking Academy) s atraktívnym štipendiom. Viac na: [link]
20.10.2016
Prospechové štipendium bolo rozdelené. Viac informácií: [download]
20.10.2016
Vyhlásenie dekanského voľna - viac informácií: [download]
20.10.2016
Odlíšte sa od priemeru - zapojte sa do ŠVOČ. Témy pre tento ak. rok: [download]
19.10.2016
Vďaka niektorým príležitostiam je zemeguľa menšia ako sa na prvý pohľad zdá :-) Work and Travel ! Už 25.10.2016 na EkF [download]
12.10.2016
Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v SR a EkF TUKE Vás pozývajú na stretnutie s francúzskym atašé pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu pánom François-Xavier Mortreuil a pánom Jean-Pierre Jarjannette. Viac informácií: [download]
07.10.2016
Hodnotenie kvality výučby za LS 2015/2016: [link]
29.09.2016
Skúška z predmetu Company Valuation bude pre všetkých študentov v pondelok 3.10. od 12:30 do 13:30 v miestnostiach č. 204, 208 a 210.
29.09.2016
Predmet Moral als Erfolgsfaktor in Wirtschaft und Politik s prof. Zieglerom a prof. Kochom začne blokovo v pondelok 3.10. o 9:10 v zasadačke dekana na 2. posch. Účasť pre zapísaných je nutná.
29.09.2016
Misia Mars volá študentov! Zapojte sa do zaujímavej súťaže! Viac informácií: [link]
27.09.2016
Zoznam študentov na štátne skúšky 7. 10. 2016 a linka na odovzdanie prezentácií boli zverejnené na: [link]
27.09.2016
INESS - Insitute of Economic and Social Studies spustil prihlasovanie na siedmy ročník SREKu: Seminára rakúskej ekonómie. Na seminári vystúpi o.i. jedna z najväčších osobností rakúskej ekonómie prof. Guido Hulsmann. Viac informácií o podujatí nájdete na stránke www.iness.sk/srek [download]
20.09.2016
Dôležité! Výučba predmetu Company Valuation v zimnom semestri už čoskoro... [download]
16.09.2016
Rozvrh na ZS ak. roka 2016/2017 bol zverejnený na: [link]
16.09.2016
Rozdelenie študentov do študijných skupín na ak. rok 2016/2017 bolo zverejnené na: [link]
09.09.2016
Neprehliadnite príležitosť! Druhá doplňujúca výzva na Erasmus študijné mobility v zahraničí v letnom semestri 2016/17. Prihlasovanie do 30.9.2016. Viac na: [download]
07.09.2016
Do 8. 9. 2016 do 8:00 prebieha druhé kolo elektronického zápisu predmetov v MAISe na ak. rok 2016/2017! V prípade, že Vaša požiadavka na zápis PV predmetu nebola v prvom kole akceptovaná, vyberte si iný z aktuálnej ponuky. Nezabudnite na letný semester. [download]
07.09.2016
Študenti EkF TUKE, ktorí úspešne vykonali Bc. a Ing. štátne skúšky v auguste 2016, si môžu prevziať diplomy na študijnom oddelení.
06.09.2016
Informácie o anglofónnom programe na EkF a prihlasovanie do programu v akademickom roku 2016/17: http://www3.ekf.tuke.sk/anglofon/
06.09.2016
Zaujímavá akcia na zápise prvákov dňa 9.9.2016 :-) [download]
02.09.2016
Prvé kolo povinného elektronického zápisu predmetov na ak. rok 2016/2017 v MAISe bolo spustené! Viac informácií: [download]
15.08.2016
Rozpis študentov na inžinierske štátne skúšky v auguste 2016 bol zverejnený na: [link]
15.08.2016
Rozpis študentov na bakalárske štátne skúšky v auguste 2016 bol zverejnený na: [link]
04.07.2016
Informácie o povinnom elektronickom zápise predmetov na akademický rok 2016/2017 [download]
16.06.2016
Harmonogram akademického roka 2016/2017 bol zverejnený. Viac informácií: [link]
15.06.2016
Rozpis študentov do skúšobných komisií v Bc. študijných programoch v ak. roku 2015/2016 bol zverejnený. Viac informácií: [link]
14.06.2016
Dňa 31.5.2016 bola spustená študentská anketa Hodnotenie LS 2015/2016 v rámci TUKE. Anketa bude prístupná do 31.10.2016. Viac informácií: [link]
14.06.2016
Dňa 6. júla sa v Starej Tržnici v Bratislave organizuje hackathon Hyperloop Innovation Challenge.Cieľom je umožniť šikovným ľuďom zapoji5 sa do formovania budúcnosti dopravy, využiť kreativitu a nekonvenčné myslenie a nájsť nové spôsoby integrácie dopravy. Viac informácií: [link]
08.06.2016
Dňa 13. 6. 2016 o 13:30 hod. sa v ZP2 uskutoční stretnutie študentov 3. ročníka s vedením fakulty. Hlavným bodom sú organizačné pokyny pre realizáciu štátnych bakalárskych skúšok. Účasť povinná!
03.06.2016
Vyskúšaj si prácu v inovačnom tíme VSE a.s.! Ponor sa do sveta, kde sa tvoria nové produkty a služby pre zákazníkov Východoslovenskej energetiky, RWE GAS Slovensko a exportujú sa do zvyšku Európy. Za odmenu budeš visieť na nástenke slávy! Ak máš záujem, vyplň tento formulár a nasleduj inštrukcie: http://bit.ly/HLADAME-NOVU-KRV
26.05.2016
Atraktívna súťaž pre mladých a nádejných podnikateľov - Berlin Startup Calling 2016. Možnosť vyhrať pracovnú stáž v Berlíne, vecné a finančné ceny. Viac na: [download]
24.05.2016
Mimoriadna výzva na študentské mobility Erasmus+ mimo krajín EÚ . Viac na: [download]
13.05.2016
Rozpis študentov do skúšobných komisií v Ing. študijnom programe v ak. roku 2015/2016 bol zverejnený. Viac informácií: [link]
13.05.2016
Dňa 23. mája 2016, o 17:00 hod sa uskutoční workshop pre študentov na tému Riadenie projektov na vysokých školách, organizovaný v rámci 2BCognitus v spolupráci s pánom Rudolfom Christopherom Takáčom. Viac informácií: [link]
13.05.2016
Súťaž o dve plné štipendiá na medzinárodný magisterský Philosophy, Politics and Economics (PPE) program oxfordského typu na vysokej škole CEVRO Institut v Prahe. Prihlasovanie do 15. júna 2016. Viac na: [download]
12.05.2016
Dňa 6. júna 2016 sa v Aule Maxima uskutoční nácvik na slávnostné promócie na EkF TUKE. Účasť je pre končiacich študentov Ing. stupňa povinná! Bližšie informácie: [download]
04.05.2016
Druhý ročník Letnej školy energetiky pod záštitou podpredsedu Európskej komisie J.E. Maroša Šefčoviča sa bude konať od 26. júna do 2. júla 2016. Univerzitní študenti z vyšehradského regiónu sa môžu prihlásiť do 18. mája 2016. Viac informácií: [download]
02.05.2016
Dňa 6. 5. 2016 o 13:15 hod. sa v Aule Maxima uskutoční stretnutie všetkých študentov 2. ročníka II stupňa EkF - "piatakov" - dozviete sa informácie a pokyny k priebehu štátnych skúšok. Účasť povinná!
02.05.2016
Ministerstvo životného prostredia SR – Inštitút environmentálnej politiky robí výber záujemcov s ekonomicko/matematickým zameraním do nového pracovného tímu. Viac informácií: [link]
28.04.2016
Informácie k štátnym záverečným skúškam a k záverečným prácam v akademickom roku 2015/2016 [link]
28.04.2016
Ponuka pracovnej Erasmus stáže v Huddersfielde: [download]
28.04.2016
V Univerzitnej knižnici sa dňa 5. mája o 10:00 hod. môžete zúčastniť moderovanej apolitickej diskusie na tému extrémizmu. Pod záštitou Fakulty politológie TU budú diskutovať: herec Róbert Halák, politologička Viera Žúborová, občianska aktivistka Soňa Koreňová a politik a spisovateľ Jozef Banáš. Diskusia je súčasťou "roadtour" po 7 slovenských univerzitách. [download]
19.04.2016
Riadenie projektov na vysokých školách - workshop pre študentov a členov vysokoškolských organizácií. Bude sa konať 21. apríla 2016 o 17:00, Letná 27. Ing. Rudolf Christopher Takáč predstaví praktický návod a tipy ako lepšie a efektívnejšie viesť projekty, s ktorými študenti prichádzajú do styku.
18.04.2016
Atraktívna ponuka práce pre študentov EkF: BDO Hiring Day 21.4.2016 v zasadacej miestnosti na 1. posch. Nemcovej 32 od 9:00 do 16:00. [download]
13.04.2016
TUKE QUIZ – Dekanský termín - príležitosť zabaviť sa a nadviazať neformálne kontakty. Bližšie informácie a odpovede na otázky: peter.mesarc@student.tuke.sk alebo na: [link]
12.04.2016
Dňa 13. 04. 2016, od 7.30 do 9.00, v ZP2, sa v rámci predmetu Poisťovníctvo uskutoční prednáška na tému Finančné princípy zabezpečenia: Aktuálna situácia na trhu hypoték, nehnuteľností, dôchodkov a investovania. Prednášať bude pán Jozef Rejda, team manager Partners Group SK. [download]
11.04.2016
Nepremeškajte príležitosť zúčastniť sa na zaujímavej prednáške: Daň z pridanej hodnoty. Prednášajúci budú odborníci z praxe - zamestnanci audítorskej spoločnosti KPMG Slovensko s. r. o. Príďte dňa 14. 04. 2016 od 9:10 do 12:20 hod. do ZP2!
08.04.2016
Deň kariéry.Dňa 12. apríla 2016, v čase od 10.00 do 15.00 hod., sa v priestoroch Univerzitnej knižnice uskutoční 9. ročník veľtrhu pracovných príležitostí. Viac informácií: [link]
08.04.2016
Zapojte sa do Študentskej ankety TUKE , môžete vyhrať 100 €! Viac informácií: [link]
08.04.2016
Ponuka stáže pre študentov 2. a 3. ročníka EkF TUKE. Viac informácií: [download]
07.04.2016
Výber študentov na Erasmus+ študijný pobyt v zahraničí - výsledky fakultného kola. Vybraní študenti budú pozvaní na informačné stretnutie na fakulte aj na rektoráte. Účasť na stretnutí bude povinná: [download]
24.03.2016
JA Manažérom nanečisto - zaujímavá súťaž pre vysokoškolákov! Viac informácií: [download]
17.03.2016
Dávame do pozornosti 15. ročník letnej školy Visegrad Summer School,ktorý sa bude konať v dňoch 3.7. - 16.7.2016. Viac informácií: [download]
17.03.2016
Americká obchodná komora pozýva 10 študentov EkF na prestížnu konferenciu "Change Management" do hotela Hilton v Košiciach dňa 22.3.2016. Viac info: [download]
11.03.2016
Atraktívne letné stáže v US Steel pre študentov 4. ročníka! Prihlasovanie možné do 31.3.2016, viac info na: [link]
11.03.2016
Spoločnosť Adecco Group ponúka možnosť zúčastniť sa na jednomesačnej stáži. Viac informácií: [download]
10.03.2016
Ponuka pre študentov EkF v rámci programu Erasmus +. Podávanie prihlášok na študijné pobyty v zahraničí je možné do 31.3.2016. Pokyny pre uchádzačov EkF: [download]
09.03.2016
Vyhlásenie dekanského voľna a zmena rozvrhu. Viac informácií: [download]
03.03.2016
Na 4. 3. 2016 udelil dekan EkF TUKE študentom dennej formy štúdia dekanské voľno. [download]
29.02.2016
Erasmus info deň na TUKE 9.3.2016. Študuj jeden semester na partnerskej univerzite v zahraničí a zaži nezabudnuteľné. [download]
24.02.2016
Informácie k štátnym záverečným skúškam a k záverečným prácam na EkF TUKE pre akademický rok 2015/2016: [link]
22.02.2016
KIP otvára doplňujúce štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti pre študentov TUKE. Viac informácii: [download]
15.02.2016
Harmonogram vypísania a priradenia tém bakalárskych a diplomových prác v ak. roku 2015/2016! [download]
12.02.2016
Stredoeurópska strategická rada hľadá stážistov, prioritne na pomoc s prípravou konferencie GLOBSEC. Viac informácií: [download]
10.02.2016
Voliteľný predmet Business Simulations pod vedením Dr. Liviu Ciucan-Rusu bude prebiehať blokovo len v prvom týždni semestra. Preto je účasť pre tých, čo si predmet vybrali nevyhnutná. Výučba bude prebiehať nasledovne: [download]
02.02.2016
Výučba na Katedre telesnej výchovy v letnom semestri 2015/2016 začne až 22. 2. 2016, z dôvodu rekonštrukcie telocviční.
28.01.2016
Rozvrh SAP Overview: [download]
20.01.2016
RRZ ponúka zaujímavú pracovnú pozíciu. Viac informácií: [link]
19.01.2016
Dňa 15.2.2016 o 9:45 sa v miestnosti č. 218 v priestoroch EkF uskutoční informačné stretnutie o možnosti študovať vo Veľkej Británii a získať súčasne dva diplomy (britský a slovenský) na základe našej dlhoročnej spolupráce. Ponuku dávame do pozornosti najmä študentom EkF v 2. ročníku na 1. stupni.
18.01.2016
KPMG pripravuje zaujímavú akciu pre študentov. Využite jedinečnú príležitosť! Viac informácií: [download]
12.01.2016
Výberové konanie na miesto experta - analytika makroekonómie v NBS! Podrobnejšie informácie: [download]
12.01.2016
Úrad vlády SR formuje novú analytickú sekciu a ponúka voľné miesto analytika. Vyžaduje sa PhD. alebo aspoň MSc z ekonómie, veľmi dobré analytické a komunikačné schopnosti, dobrá znalosť ekonómie, ekonometrie a schopnosť komunikovať po anglicky/slovensky slovom a písmom, slovenské občianstvo. Záujemcovia kontaktujte: rajmund.mirdala@tuke.sk
08.01.2016
Inštitút Finančnej Politiky hľadá absolventov a študentov posledných ročníkov na novo otvorené pozície! Podrobnejšie na: https://inhiro.com/job/id/5704 https://inhiro.com/job/id/5705 [link]
15.12.2015
Trendence Graduate Barometer 2016. Vyjadrite svoju mienku o Vašej budúcej kariére! Zúčastnite sa na najväčšej európskej štúdii, ktorá sa zameriava na tému kariéra a vzdelávanie a vyhrajte zaujímavé ceny. Viac: [download]
10.12.2015
Pracovná ponuka Francúzskeho inštitútu v Bratislave! [download]
08.12.2015
Prospechové štipendiá boli pridelené! Študenti, uvedení v zoznamoch, doručte do 10. 12. 2015 na študijné oddelenie číslo účtu, na ktoré Vám bude štipendium poukázané. [download]
07.12.2015
Ponuka zaujímavej dlhodobej brigády najmä pre študentov 2. ročníka EkF v Študentskom informačnom a poradenskom centre TUKE. Nástup od januára 2016, prispôsobenie pracovnej doby podľa vyučovacieho rozvrhu. V prípade záujmu bližšie info 9.12.2015 v kanc. č. 226 v čase medzi 11:00 a 11:30. Životopisy posielajte do 11.12.2015 na: marianna.sinicakova@tuke.sk
07.12.2015
Dekáva - káva s dekanom: príďte sa 14.12.2015 o 14:00 neformálne porozprávať s dekanom Ekonomickej fakulty TUKE pri dobrej kávičke v Raňajkárni Rozprávka na Hrnčiarskej ulici v Košiciach. Pozvaní sú všetci :)
30.11.2015
Dňa 3.12.2015 sa o 14:00 na Ekonomickej fakulte TUKE v miestnosti č. 218 uskutoční informačné stretnutie o možnostiach získať atraktívne štipendium francúzskej vlády. Príležitosť pre študentov aj pedagógov. [download]
24.11.2015
Výsledky výberu študentov na stáž vo Wuppertale. [download]
20.11.2015
Skúška z predmetu Company Valuation bude v termínoch 3.12.2015 a 10.12.2015. Prihlásení študenti sa na termín skúšky môžu zapísať prostredníctvom odkazu, ktorý je zverejnený na adrese https://courses.go4edu.eu/course/view.php?id=8
20.11.2015
Dňa 27.11.2015 o 10:50 sa v ZP2 uskutoční prednáška odborníkov zo spoločnosti Holcim Slovensko. Prednáška je určená najmä študentom druhého stupňa, jej súčasťou budú informácie o pracovných možnostiach pre študentov EkF.
13.11.2015
Študijné pobyty, stáže a práca v Kanade - info stretnutie pre záujemcov je organizované Kanadským veľvyslanectvom na Slovensku dňa 23.11.2015 o 14:00 na Ekonomickej fakulte TUKE, 2. posch., č.d. 218.
05.11.2015
Pracovná ponuka Francúzskeho inštitútu: [link]
04.11.2015
Výzva pre študentov a výskumných pracovníkov: Hackathon s SPP a ENELom pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Bližšie informácie na stránke: [link]
04.11.2015
Zaujímavá ponuka pre končiacich študentov od Deloitte Audit s.r.o. [download]
25.10.2015
Atraktívna ponuka diplomových stáží v Nemecku vo Wuppertale pre študentov 2. ročníka 2. stupňa (1. ročníka 2. stupňa) EkF TUKE [download]
21.10.2015
Mimoriadna výzva programu Erasmus na štúdium v Berlíne v nemeckom alebo anglickom jazyku. [download]
20.10.2015
Predaj lístkov na IMATRIKULAČNÝ PLES EkF TUKE začína! Neváhajte! Študijné oddelenie, od 21. 10. do 30. 10. 2015, v čase od 9:00 do 14:00 hod. Cena lístka je 12 €, lístok do tomboly 0,50 €.
16.10.2015
Študenti všetkých troch stupňov sa môžu zapojiť do súťaže ŠTUDENTSKÁ ESEJ 2015. Pre najúspešnejších sú pripravené zaujímavé ceny. Podmienky súťaže nájdete na stránke ... [link]
12.10.2015
Zapojte sa do súťaže Smart Deal Challenge 2015 - využite zaujímavú príležitosť! [link]
08.10.2015
Výučba predmetu Company Valuation bude prebiehať od 12.-14.10.2015 s prof. Užíkom. Je nevyhnutné, aby sa všetci študenti, ktorí si predmet zapísali, dostavili na prvé stretnutie 12.10. o 15:30 do budovy PK 6 (Park Komenského - v areáli TUKE), miestnosť PC 6. Na tomto stretnutí budú študenti informovaní o ďalšej výučbe v dňoch 13. a 14.10.2015.
18.09.2015
Jesenné kolo súťaže Knovel Academic Challenge sa uskutoční v čase od 28. 9. do 1. 11. 2015. Registrovať sa môžu študenti aj pedagógovia. Vyhodnotenie a ceny - každý týždeň (tablet ...)! [link]
16.09.2015
Erasmus+ doplňujúca výzva na zahraničné mobility v letnom semestri 2015/16 [download]
17.08.2015
Rozpis študentov na Ing. štátne záverečné skúšky bol zverejnený! [link]
17.08.2015
Rozpis študentov na Bc. štátne záverečné skúšky bol zverejnený! [link]
01.07.2015
Povinný elektronický zápis na akademický rok 2015/2016. [download]
01.07.2015
Harmonogram akademického roka 2015/2016. [download]
22.05.2015
Oznam pre študentov končiacich Ing. stupeň v ak. r. 2015/16! V letnom semestri 2015/16 máte povinný predmet „Odborná diplomová prax“. Predmet je pripravený a môžete využiť možnosť absolvovať ho skôr! Všetky potrebné informácie nájdete v Moodli.
11.05.2015
Inštitút Finančnej Politiky hľadá nové talenty z radov budúcich alebo čerstvých absolventov. [link]
24.04.2015
Spoločnosť Deloitte organizuje medzinárodný prieskum názorov študentov na trh práce v strednej Európe. Oplatí sa zapojiť! [link]
22.04.2015
Informácie k odbornej skúške z jazyka! [download]
22.04.2015
Centrum vedecko-technických informácií SR organizuje Letnú školu inovátorov pre študentov VŠ, doktorandov, pracovníkov v oblasti vedy a výskumu, začínajúcich podnikateľov alebo aj záujemcov o podnikanie. [download]
10.04.2015
Výsledky hodnotenia ERASMUS+ na akademický rok 2015/2016. [download]
08.04.2015
Informácie k záverečným skúškam boli aktualizované! [download]
08.04.2015
Študentská organizácia BEST Technická univerzita v Košiciach pripravila 3.ročník inžinierskej súťaže EBEC Košice, do ktorej sa ešte stále môžete prihlásiť! [link]
01.04.2015
Vyhlásenie dekanského voľna. [download]
09.03.2015
Výzva Erasmus je na svete! [download]
23.02.2015
Informačný deň: ERASMUS+ pre študentov: [download]
18.02.2015
Najlepšia investorka v súťaži Studentbroker je Eva Krajňáková: [download]
06.02.2015
80 najlepších študentov podľa priemeru na predmet SAP – základy, modul FI a CO, začínajúci 2. marca: [download]
02.02.2015
Dnes bolo otvorené prihlasovanie na predmet SAP – základy, modul FI a CO zabezpečované inštruktormi T-Systems Slovakia - len pre končiacich študentov 2. stupňa. prihlasujte s v MAIS do 4. februára. [download]
19.12.2014
Výsledky kunkurzu na prax vo Wuppertale: [download]
12.12.2014
Prax v SRN vo Wuppertali - podmienky sú v prílohe, termín prihlášky 18. decembra 2014: [download]
26.11.2014
Priznanie motivačných štipendií na základe mimoriadneho výsledku a reprezentácie univerzity: [download]
25.11.2014
"Vysokoškoláci do praxe" - prezentačný deň podnikov na TUKE. Akcia sa bude konať dňa 27.11.2014 (štvrtok) v Aule Maxima: [download]
21.11.2014
Vyhlásenie dekanského voľna: 25.11.2014 (utorok) od 13.30 hod. do 18.20 hod. (iba pre študentov 1. ročníka v 1. stupni denného štúdia)
26.11.2014 (streda) od 7.30 hod. do 12.20 hod. (pre študentov všetkých ročníkov v 1. aj 2. stupni denného štúdia) [download]
15.11.2014
Priznanie motivačných štipendií na základe prospechu: [download]
14.11.2014
Súťaž 'ShopAlike e-commerce Awards 2014' určená pre perspektívnych študentov zaujímajúcich sa o oblasť online marketingu a e-commerce: [download]
14.11.2014
Prezentácia programu dvoch diplomov s Huddersfield University Business School - príde pán Alan Hallett: príďte na stretnutie dňa 26.11. o 13:30. v zasadačke na 2. poschodí BN32.
12.11.2014
Predmet Ökonomie der Aufmerksamkeit s prof. Lambertom Kochom a hosť. profesorom Andreasom Zieglerom v nemeckom jayzku sa uskutoční v dňoch 18.-19. novembra v miestnosti 415. Začiatok 18.11. o 9.10. Študenti, ktorí majú predmet zapísaný, sú ospravedlnení z ostatnej výučby [download]
06.11.2014
OZNAM: kvôli rekonštrukcii vysokého napätia bude v dňoch 10.-13. novembra obmedzené vyučovanie.
Podľa rozvrhu prebehne výučba v ZP2. V budove BN32 sa učí podľa rozvrhu do 16.00 a po tejto hodine sa ruší. Zrušená výučba bude nahradená v nasledujúcom týždni. [download]
06.11.2014
Súťaž tímov EkF a PhF organizovaná The Association of Chartered Certified Accountants v knižnici 24.11 za účasti CFO roku 2013 p. M. Hreža. Prihlasovanie študentov do súťaže spúšťame 7.11 na facebooku fakulty: https://www.facebook.com/ekftuke [download]
29.10.2014
Druhý termín skúšky predmetu Company valuation s prof. Uzikom sa uskutoční
piatok 7.11.2014 o 13:00 v miestnosti 414.
21.10.2014
Vyhlásenie dekanského voľna: 14.11.2014 (piatok): [download]
20.10.2014
Žiadosti pre motivačné štipendium sa podávajú na študijnom oddelení do 31.10: za vynikajúci výsledok, ocenenie, reprezentáciu univerzity - musí byť výsledok, nestačí byť členom tímu alebo súboru. [download]
15.10.2014
Doplňujúce výberové konanie Erasmus mobility v letnom semestri 2014/15: [download]
15.10.2014
Imatrikulačný ples bude 25. novembra! [download]
15.10.2014
Medzinárodná súťaž KPMG International Case Competition: možnosť riešiť prípadové štúdie v tímoch, finále v Dubaji. Prihláste svoj štvorčlenný tím! [download]
15.10.2014
Discover the M&A world with us!, večerný event pre študentov, ktorý sa koná 12.11.2014 v priestoroch KPMG, kapacita 20 študentov, registrácia do 31.10.2014: [download]
03.10.2014
Unikátna súťaž v lezení robotov na komín sa uskutoční 3. - 4. októbra v areáli parkoviska pri košickom Cassovar Business Centre. [link]
01.10.2014
Na fakulte máme hosťujúceho profesora Patricka Musso z Nice , ktorý bude prednášať v angličtine medzinárodné financie. Pozývame na prednášky: [download]
25.09.2014
Témy ŠVOČ pre študentov sú zverejnené:
Máte čo povedať? Podporte to svojím výskumom: [download]
23.09.2014
3.ročník Grantového programu Nadácie SLSP pre vysokoškolské a študentské projekty „Podpor školu nápadom“: [download]
22.09.2014
Štipendium pre študentov, prihláška do 3. októbra: [download]
22.09.2014
Druhá doplňujúca výzva programu ERASMUS+ - doplnkové možnosti mobilít v akademickom roku 2014/2015: [download]
22.09.2014
Súťaž pre vysokoškolákov: Výpočtová štatistika 2014: prihláste svoju prácu do 16. novembra: [download]
22.09.2014
Eurostat Student Video Contest: súťaž pre študentov s veľkými odmenami vytvorte video alebo animáciu do 90 sekúnd: [download]
24.07.2014
Informácia pre študentov zaujímajúcich sa o Erasmus stáž: [download]
07.07.2014
Elektronický zápis na predmety akademického roku 2014/2015 bol spustený: [link]
05.07.2014
Študijné oddelenie bude zatvorené pre čerpanie dovolenky v dňoch 04.08. - 08.08.2014.
05.07.2014
Možnosť doktorandského a master štúdia na japonskej univerzite: Kochi University of Technology: [download]
26.06.2014
Nadácia Rochus und Beatrice Mummert ponúka celomagisterské štipendiá pre študentov zo strednej a východnej Európy na top univerzitách v Nemecku: [link]
15.05.2014
ODBORNÁ DIPLOMOVÁ PRAX: študenti 1. ročníka 2.stupňa - preštudujte si podmienky realizácie a uznania praxe v MOODLE.
24.04.2014
„Úspešný štart na trh práce“ workshop na TUKE 14. mája, prihláste sa: [download]
22.04.2014
prof. Ing. Jan Široký, CSc. z Ekonomickej fakulty VŠB TU Ostrava bude mať prednášky:
Daňové úniky – teória a prax 23.4.2014 v zasadačke dekanátu o 11.00 hod.
Spotrebné dane 24.04.2014 o 9,10 hod. v ZP 2.
15.04.2014
Výsledky výberového konania mobilít ERASMUS+ na akademický rok 2014/15: [download]
11.04.2014
Pozývame na prezentáciu audítorskej firmy Deloitte Audit s.r.o. dňa 14.4.2014 od 13.30 do 15.00 v ZP2. Pán Wolda Grant, téma: Typické podvodné manipulácie finančných výkazov.
07.04.2014
Študentky, ktoré by v budúcnosti chceli začať podnikať, dostanú info, môžu sa zapojiť do súťaže o 3 vzdelávacie kurzy v hodnote 700 EURO - prihláška do 8. apríla: [link]
28.03.2014
Súťaž vysokoškolákov Nauč ma rozumieť vede -traja víťazi získajú najmodernejší tablet.Vytvorte učebnú pomôcku pre žiakov základných škôl: [download]
27.03.2014
V súťaži Skvelí mladí podnikatelia poskytne spoločnosť Hyundai v spolupráci s Junior Achievement víťaznému tímu finančnú podporu vo výške 15 000 € na rozvoj podnikateľského zámeru: [link]
24.03.2014
Prezentácia o možnosti získania Mummertovho štipendia na 3 ročné Master štúdium v Nemecku - o tejto možnosti vám príde porozprávať absolvent tohto štipendijného programu Tomáš Krochta: 25.3. o 11.30 v zadačke na 2. poschodí: [link]
24.03.2014
Prednáška: Aká je CENA ŠTÁTU a kto ju platí? Analytik INESS Ján Dinga, 2. apríla 2014 (streda) o 13.30 hod. v posluchárni ZP2 [download]
19.03.2014
Absolventský program Finance Graduate Program firmy Dell: [download]
18.03.2014
CERGE: prezentácia Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy v Praze a súťažeNew Economic Talent:24. marca o 16:50 v ZP2: [download]
13.03.2014
Pán Alan Hallett príde prezentovať možnosť získať druhý diplom na Univerzite Huddersfield a ďalších uni vo Veľkej Británii. Všetky informácie na jednom mieste a z prvej ruky: [download]
11.03.2014
Erasmus výzva na študentské mobility 2014/2015. Prihlasovanie do 1.4.2014! [download]
05.03.2014
Nadácia Pontis: súťaž o najlepšiu esej na tému rozvojovej spolupráce. Víťaz pocestuje na mesačnú stáž do OSN v New Yorku.Termín do 30. apríla: [download]
05.03.2014
Národný štipendijný program - možnosť hlásiť sa do zahraničia na dobré univerzity, s ktorými nemáme Erasmus zmluvy. [download]
04.03.2014
Informačný deň: ERASMUS+ pre študentov - 10. marca 2014: ponuka pobytov na zahraničných univerzitách: [download]
16.02.2014
Startup Weekend na Němcovej, v knižnici, 21-23. marca. Registrujte sa už teraz: [link]
16.02.2014
Hackathon Košice 2.0: podujatie nielen pre IT nadšencov, ktorí majú vlastný nápad a odkladajú ho už dlhšiu dobu. Dokonči svoj projekt 22. februára! [link]
14.02.2014
Radi robíte zábavné videá? Môžte vyhrať tablet: [download]
13.02.2014
Dňa 21/2/2014 o 9,00 v zasadačke dekanátu na Němcovej 32 budú zástupcovia VÚB banky, Richard Havrila – vedúci oddelenia HR a Marián Verbeník – Relationship Manager, prezentovať 3. Ročník medzinárodnej súťaže Customer Satisfaction University Award. Určite príďte! [download]
12.02.2014
Diplomové semináre a prihlasovanie na témy záverečných prác - upresnenie a harmonogram v prílohe: [download]
23.01.2014
Tesco bude ponúkať témy diplomových prác pre študentov: [download]
07.01.2014
Výsledky výberového konania na prax vo Wuppertali vo februári 2014: [download]
14.12.2013
Voľné pracovné príležitosti pre končiacich študentov vo firme Deloitte: [download]
11.12.2013
Prax v SRN vo Wuppertali - podmienky sú v prílohe, termín prihlášky 20. decembra 2013: [download]
07.12.2013
Výzva pre študentov, záujemcov o Erasmus praktickú stáž v podnikoch EU v akademickom roku 2013/14: [link]
07.12.2013
Zúčastnite sa na ankete Graduate Barometer 2014 - Európa: [link]
07.12.2013
Pozvánka na prednášku Matúša Senaja z Odboru výskumu Národnej banky Slovenska s názvom „Aká je finančná situácia slovenských domácnosti?“ [download]
03.12.2013
Výsledky súťaže študentskej vedecko-výskumnej činnosti (ŠVOČ) na fakulte v roku 2013. Blahoželáme! [download]
28.11.2013
Tomáš Bel, podnikateľ roka 2010 na Slovensku prichádza s prednáškou: Moje skúsenosti s podnikaním - udalosť na Facebooku: [link]
24.11.2013
Hackathon: príďte si popracovať na vašich malých projektoch v sobotu 30.novembra: [link]
23.11.2013
Štipendium pre piatich slovenských študentov v USA: [download]
22.11.2013
Ponuka praxe na Univerzite Maribor v Slovinsku: [download]
22.11.2013
Pozývame študentov na stretnutie s nemeckým veľvyslancom M. Schmunkom do Auly Maxima: [link]
19.11.2013
Súťaž študentských prác na tému Failure Stories - Kde sa stala chyba? [link]
19.11.2013
AIESEC: CAREER DAY - workshopy pre študentov. Prihláste sa čo najskôr: [download]
14.11.2013
Nové prednášky na fakulte: Iveta Smolenová, PwC: Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, etika a nezávislosť audítora, 3.12.2013 o 15.10 v ZP2.
Katarína Benešová: ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants), 20.11.2013 o 9.10 v PC5
11.11.2013
Pán Hervé GUILLERMET, francúzsky atašé pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu príde na fakultu v utorok 19. 11. 2013 o 15.15 hod: [download]
06.11.2013
Deň otvorených dverí v T-Systems Slovakia, špeciálne pre ekonómov - dňa 12.11.2013 [download]
31.10.2013
Tax Challenge 2013: Súťaž je vo forme prípadovej štúdie zameranej na oblasť priamych daní a dane z pridanej hodnoty o zaujímavé ceny: [link]
31.10.2013
Súťaž KPMG International Case Competition (KICC): KPMG preplatí cestovná náklady študentom fakulty na národnom kole v Bratislave. Registrácia tímov do 8. novembra! [download]
29.10.2013
Sociálne štipendium: žiadame študentov, ktorí si podali žiadosti o sociálne štipendiá, aby si rozhodnutia o priznaní, resp. nepriznaní prevzali na študijnom oddelení v úradných hodinách od 04.11.2013.
29.10.2013
Certifikát SAP s tútorom popri štúdiu: [link]
29.10.2013
Big4day, 22.novembra v Bratislave deň venovaný predstaveniu audítorskej profesie - 4 najväčšie audítorské spoločnosti: [download]
25.10.2013
Žiadosti o motivačné štipendium v zmysle platného štipendijného poriadku: doručte podpísanú žiadosť s hodnovernými dokladmi v tlačenej podobe a priloženú tabuľku zašlite na e-mail študijného oddelenia - najneskôr do 31. októbra. [download]
22.10.2013
Skúška z predmetu prof. Kocha a Dr. Zieglera sa uskutoční 25.10.2013 (piatok) o 9:30 v miestnosti 412.
16.10.2013
Global Management Challenge: súťaž v oblasti simulácie strategického riadenia firiem - prihlášky do konca októbra: [link]
14.10.2013
Vyhlásenie dekanského voľna pre študentov 1. ročníka: [download]
14.10.2013
Vyhlásenie súťaže Študentskej vedecko-odbornej činnosti (ŠVOČ) pre akademický rok 2013/2014: [download]
11.10.2013
Súťaž študentov - možnosť vyhrať ročný studijný pobyt v Austrálii: [download]
10.10.2013
Súťaž prípadových štúdií o notebook a internship a možnosť Fiinance graduate programu vo fiirme Dell: [download]
08.10.2013
Posledná možnosť zakúpiť lístky na imatrikulačný ples je do piatku na študijnom oddelení. [download]
07.10.2013
AZU BIG DAY: aktívne sa zapojiť do praktického vzdelávania a osobného rozvoja a úspešne sa presadiť na trhu práce: [download]
30.09.2013
Predmet Unternehmerisches Bürgertum und die Zukunft Europas s prof. Kochom a prof. Zieglerom bude v dňoch 3.-4. októbra, účasť povinná. Začiatok je 3. okt. o 9.00 v zasadačke na II. poschodí.
30.09.2013
Študentská podnikateľská cena 2013: súťaž pre študentov, ktorí sú vpodnikateľmi: [link]
28.09.2013
Pozývame na prednášku: Európske hlavné mesto kultúry Lille 2004: Mrs. Celine Blondeau, prodekanka Fakulty ekonómie a podnikania, Katolícka univerzita v Lille: 3. okt. o 15.10 v miestnosti 315. [download]
27.09.2013
Súťaž Startup Awards.SK je otvorená pre prihlášky: [link]
26.09.2013
DevFest Košice - prvý vývojársky festival svojho druhu - Google technológie: [link]
26.09.2013
ORIGAMI: príď 30.9 od 14.00 do 16.00 do zasadačky I. poschodí vyskúšať, aké je to skladať spolu origami a staň sa súčasťou Bielej noci! [link]
21.09.2013
Predmet Company Valuation s prof. Užíkom je dňa 26.9, v čase 14:30 - 18:30 a dňa 27.9. od 8:00 do 12:00 v posluchárni 415. Pre zapísaných študentov je účasť povinná. Materiály sú v prílohe: [download]
17.09.2013
Portál Študentské financie - informácie rôzneho druhu pre študentov: [link]
17.09.2013
Doplňujúca výzva programu LLP Erasmus - prihláste sa na študentskú mobilitu programu LLP Erasmus v letnom semestri 2013/14. Zoznam partnerských univerzít a podmienky výberu sú v prílohe: [download]
16.09.2013
Rozvrhy na zimný semester ak. roku 2013/2014 sú zverejnené, rovnako rozdelenie do skupín: [link]
16.09.2013
Knovel Challenge: Študenti, ktorí správne zodpovedajú otázky v kvíze, môžu získať zaujímavé ceny nielen pre seba, aj pre inštitúciu: [link]
11.09.2013
Výzva pre uchádzačov o Program štipendií T-Systems: [download]
04.09.2013
V termíne od 4.9.-12.09.2013 je pre študentov sprístupnené ďalšie kolo zápisu na predmety z rektorátnych katedier (KJ,KSV,KTV).
04.09.2013
Informáciao ISIC karte: pokyny od dopravcov pre akceptáciu kariet s novým druhom čipu. [link]
25.08.2013
Publikácia SAIA: Štipendiá a granty 2014/2015: [link]
24.08.2013
II. kolo zápisu - predmety Ekonomické informačné systémy, Manažérske hry a Psychológia interpersonálnych vzťahov sú otvorené už len kvôli externým študentom, kvóta pre denných študentov je naplnená v I. kole.
17.08.2013
Možnosť získať štipendium na univerzite v Austrálii po ukončení najmenej bakalárskeho stupňa: [download]
10.07.2013
Povinný elektronický zápis do akademického roku 2013/2014 začína 1. augusta: [link]
28.06.2013
Ponuky SAIA pre študentov na pobyty v zahraničí - aktuálna výzva je pre štúdium v Mexiku: [link]
20.06.2013
Société Photographique z Univerzity v Lille organizuje súťaž fotografií: [download]
18.06.2013
Pozvanie Akademického senátu EkF: dňa 20. 6. 2013 o 11:00 sa v ZP2 uskutoční zhromaždenie akademickej obce EkF TUKE. Srdečne pozývame.
11.06.2013
Nadácia Rochus a Beatrice Mummert udeľuje štipendiá nadaným študentom - využite príležitosť: [download]
06.06.2013
AIESEC - tri nové aktivity: Face2Face Live, Global Citizen, Kurz kariéry: [download]
04.06.2013
AXA Fond: 3. ročník - talentovaní študenti majú šancu získať prostriedky na rozvoj svojich vedeckých projektov. [link]
28.05.2013
Veľké Septembrové Blues - AIESEC Košice organizuje trojdňový pobyt pre nových prvákov aj starších študentov: [download]
22.05.2013
The Liberty Camp, vo Vrútkach 23.6.-29.6.2013: témy späté s ekonómiou, filozofiou a politikou: [link]
21.05.2013
Informácie o praxi vo Francúzsku: [download]
20.05.2013
Témy ŠVOČ na rok 2013/2014 sú zverejnené na podstránke: [link]
15.05.2013
Rozpis študentov do komisií pre štátne skúšky 2. stupňa: [download]
09.05.2013
Letná škola v Belehrade pre študentov a doktorandov do 30 rokov 15.-19.7.2013 - info a prihláška v prílohe: [download]
06.05.2013
ODBORNÁ DIPLOMOVÁ PRAX: študenti 1. ročníka 2.stupňa - preštudujte si podmienky realizácie a uznania praxe v MOODLE.
04.05.2013
Pozvánka na prezentáciu novej organizácie Erasmus Student Network Slovakia (ESN Slovakia):
Kde: RB0A5 (M/5) (areál Rektorátu UPJŠ, modra budova)
Kedy: 14. 5. 2013 v čase 17.00-19.00 [link]
02.05.2013
Oznam o nácviku slávnostnej promócie: [download]
29.04.2013
Ing. B. Neborásek a Ing. J. Gonšor zo Štatistického úradu SR prednášajú v pondelok 6. mája o 13.30 v zasadačke dekanátu II.posch. na tému:
Elektronické služby Štatistického úradu SR. [download]
26.04.2013
Prednášky: prof. Ing.Jan Široký, CSc. z katedry účtovníctva EkF VŠB-TU Ostrava. Témy:
- Verejné financie, 30.04.2013 o 13,30 hod.v ZP2
- AKCÍZY – spotrebné dane, 02.05.2013 o 9,10 hod.v ZP2.
23.04.2013
Súťaž pre študentov - Hyundai Skvelí mladí podnikatelia, najlepší podnikateľský plán môže získať až 15 000 €: [download]
14.04.2013
OZNAM: v MAIS je zverejnená všeobecná anketa, ktorá je rovnaká pre všetky fakulty TUKE. Vyplnením dotazníka prispejete k skvalitneniu vyučovania.
10.04.2013
Motivačné štipendiá spoločnosti KIA Motors: on-line prihlášky naneskôr do 3. mája 2013: [download]
09.04.2013
Výsledky výberového konania - študentské mobility LLP Erasmus na akademický rok 2013/14: [download]
08.04.2013
Možnosť Erasmus stáže v Maribore - prihlášky adresujte Ing. Erne Béres, koordinátorke LLP Erasmu TUKE: [download]
05.04.2013
Štipendiá na European Forum Alpbach a na letnú školu - žiadosti môžte adresovať do 2. mája: [link]
05.04.2013
Dr. Laurent Dalmas, University of Versailles St Quentin en Yvelines bude prednášať na EKF:
15.4.2013 od 13:30-15:00 v 315. "Macroeconomic situation in France", v anglickom jazyku,
18.4. 2013 od 15:10 - 17:35 v 314 "La situation macroéconomique en France", "Indice de Gini en statistiques" vo francúzskom jazyku.
28.03.2013
Predmet Company Valuation s prof. Uzikom sa uskutoční 3-5. apríla nasledovne:
3. apríla, miestnosť 412 od 14:15 do 18:30, 4. apríla od 9:00 do 16:00, 5. apríla bude o 10:30 skúška. [download]
25.03.2013
Pozývame na prednášky: Dr Jolanta Kowal (Universty of Wrocław) + prof. Narcyz Roztocki (State University of New York):
27.3., 10:50-12:20 PC5 FEI, téma: (Business Competency of IT Professionals
27.3., 14:15-15:45, ZP 2, téma: Organisational Ethics and Job Satisfaction.
25.03.2013
Pozývame na prednášku: Dr Anna Jasinska-Biliczak Politechnika Opolska
28.3., 7:30-9:00, ZP2: Legal and economic barriers of small and medium enterprises.
18.03.2013
Nové kolo prihlášok Národného štipendijného programu: [download]
14.03.2013
Doctoral Program in Accounting, Reporting, and Taxation v Rakúsku - prihláška na štipendium do 11. apríla 2013: [download]
13.03.2013
Prednáška v piatok 15.3. o 8:00 v ZP2: Tomáš Trenkler - Elektronické aukcie vo firemnom nákupe: [link]
06.03.2013
Súťaž o najlepšiu esej na tému rozvojovej pomoci - uzávierka esejí je 30. apríla: [link]
05.03.2013
Pozývame na prednášku dňa 8.3.2013 o 8:00 v ZP2: Ing. Filip Klička zo spoločnosti Wynergie - Internetový obchod: Analýza online trhu. [link]
05.03.2013
Grantový program Študenti do sveta pre najlepších študentov - prihlásenie projektov do 15. apríl 2013: [link]
04.03.2013
Stáž v Číne: prezentácia 07.03.2013 o 13:00 v zasadačke fakulty: [download]
13.02.2013
Harmonogramy pre končiacich bakalárov a inžinierov sú zverejnené: [link]
12.02.2013
Vypisovanie tém bakalárskych a diplomových prác, termíny na udelenie zápočtov zo seminárov: informácie v prílohe: [download]
12.02.2013
Ponuka pre SR na štipendijný program v Španielsku: [download]
07.02.2013
AmCham - stretnutie s CEOs, mentoring program: [link]
06.02.2013
Rozvrh na letný semester je zverejnený: [link]
30.01.2013
Tesco Trainee program - Graduate: príležitosť pre končiacich študentov: [download]
30.01.2013
Možnosť praxe vo Francúzsku: [download]
30.01.2013
Friends of Slovakia Scholarship: možnosť pobytu v USA pre študentov: [download]
20.01.2013
Akcelerátor WAYRA: najlepšie startupy získajú až 50 000 Eur a prístup k 300 mil. zákazníkom: [link]
18.01.2013
Intel Business Challenge: súťaž pre vysokoškolákov zameraná na inovatívne výrobky, inteligentné technológie a interaktívny web: [link]
14.01.2013
Structural Change in Global, National and Regional Economies: posledný opravný termín sa uskutoční 30. 01. 2013 o 10.00 v miiestnosti 312.
09.01.2013
Intel Business Challenge Europe 2013: súťaž pre študentov a absolventov vo veku od 18 do 34 rokov zameraná na inovatívne výrobky, inteligentné technológie a interaktívne web a mobilné aplikácie: [link]
02.01.2013
Chyba v MAIS: po zápise výsledku skúšky sa chybný priaznivý výsledok (E alebo D) v prípade nesplnenia podmienky § 16 odsek 7 Študijného poriadku prepisuje hromadne na FX na celej TUKE do 24 hodín. [link]
14.12.2012
Intel Business Challenge Europe 2013: súťaž zameraná na inovatívne výrobky, inteligentné technológie a interaktívne web a mobilné aplikácie: [link]
27.11.2012
Odborná prax v Nemecku (Wuppertal): výsledky výberu študentov na prax : [download]
18.11.2012
Fotografie zo súťaže Hlava päta (Junior Achivement a ČSOB) sú vo fotogalérii.
13.11.2012
Prof. Harrison bude učiť predmet Structural Change in Global, National and Regional Economies v dňoch 19.-23. novembra. Prvé stretnutie je o 19. 11. v budove knižnice na prízemí o 9.00. [download]
10.11.2012
Medziuniverzitná Študentská vedecká, odborná a umelecká konferencia zameraná na marketingovú komunikáciu v Trnave: [download]
10.11.2012
Zúčastnite sa na prednáškach Ernst & Young v Bratislave a môžte získať aj finančnú odmenu - prihláška do 14. novembra 2012: [download]
26.10.2012
Ministerstvo obrany SR vyhlasuje 8. ročník literárnej súťaže na tému SLOVENSKÍ VOJACI v ZAHRANIČNÝCH MISIÁCH: [link]
22.10.2012
Dekanské voľno: dekan fakulty prof. Šoltés udeľuje dekanské voľno študentom dňa 02.11.2012 (piatok). [download]
22.10.2012
Žiadosti o motivačné štipendium v zmysle platného štipendijného poriadku: doručte podpísanú žiadosť s hodnovernými dokladmi v tlačenej podobe; priloženú tabuľku zašlite na e-mail študijného oddelenia - najneskôr do 31. októbra. [download]
20.10.2012
Prednáška: Ing. Iveta Lányiová zo spoločnosti PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o.: Overenie účtovnej závierky audítorom.
Miesto a čas: ZP2, 15.11.2012 o 14.00.
18.10.2012
Smart & Taxy: súťaž organizovaná PricewaterhouseCoopers Tax, k.s.pre študentov univerzít a vysokých škôl, (3. ročníka I. stupňa a 1.-2. ročníka II. stupňa): [link]
17.10.2012
Študenti sa môžu prihlásiť do súťaže „Henkel Innovation Challenge“ do 12. decembra 2012: [download]
17.10.2012
Študentská osobnosť Slovenska ak. r. 2011/2012 je národná súťaž mladých talentovaných ľudí. Návrhy adresujte prodekanovi pre vzdelávanie do konca októbra: [link]
16.10.2012
Erasmus stáže v krajinách EU - prihlášky do 31. 10. 2012: [link]
27.09.2012
Nakopni svoj biznis za 54 hodín: víkendový biznis maratón Startup weekend Košice bude 5. až 7. októbra 2012 v Univerzitnej knižnici TUKE. [link]
25.09.2012
Predaj lístkov na akciu "Čas nezastavíš" (Imatrikulácia a Stretnutie absolventov fakulty) pokračuje na študijnom oddelení EkF, 2. posch., č.d. 203 v čase úradných hodín, v dňoch 26. - 27.9.2012.
24.09.2012
Študenti, ktorí absolvovali bakalársku alebo štátnu skúšku v augustovom termíne, si môžu prevziať diplomy na študijnom oddelení 26. septembra v úradných hodinách.
20.09.2012
Predmet Ökonomisches und politisches Marketing (prof. Koch a Dr. Ziegler z Wuppertalu) začína 24.09. o 15.30 v zasadačke na dekanáte.
18.09.2012
Zápis na ROZVRH predmetov Telesná výchova bude prebiehať od 18.09.2012 od 12.00 h. do 01.10.2012 do 08:00h. pre všetky fakulty.
18.09.2012
Doplňujúca výzva LLP ERASMUS - možnosti študentských mobilít pre študentov fakulty v letnom semestri 2012/13. Termín podania prihlášok je do 3.10.2012. [download]
17.09.2012
Rozvrhy pre dennú formu na zimný semester sú zverejnené: [link]
10.09.2012
ZÁPIS - jazyky a TV: v termíne od 7.09.2012 do 13.09.2012 bude pre študentov sprístupnený zápis na predmety z rektorátnych katedier (Katedra jazykov, Katedra telesnej výchovy).
26.08.2012
ANGLOFÓN: v akademickom roku 2102/2013 spúšťame semináre v anglickom jazyku. Prihlasovanie do anglickej skupiny bude na zápise a následne do 9.9. 2012 tu: [link]
24.07.2012
Zápis predmetov - druhé kolo. Dňa 30. júla začína druhé kolo zápisu predmetov. V prílohe sú podstatné informácie o zápise na voliteľné predmety v I. kole: [download]
02.07.2012
Od 6. do 10. augusta 2012 bude študijné oddelenie zatvorené z dôvodu čerpania dovolenky.
01.07.2012
Odovzdávanie bakalárskych diplomov sa uskutoční v pondelok (2.7.) alebo piatok (6.7.) v zasadačke na 2. poschodí v čase od 10. do 13. hodiny.
21.06.2012
Štipendium po ukončení inžinierskeho štúdia v SRN - oblasť životného prostredia: [download]
18.06.2012
ZÁPIS predmetov na akademický rok 201/2013: študenti sú povinní zapísať predmety v systéme MAIS v stanovených termínoch podľa nasledujúcich informácií: [download]
12.06.2012
Nadácia Rochus a Beatrice Mummert udeľuje štipendiá vysoko nadaným študentom - využite príležitosť: [download]
01.06.2012
Možnosť PhD štúdia vo Švédsku pre ekonómov: [link]
23.05.2012
Nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí aj na Slovensku: [download]
11.05.2012
ODBORNÁ PRAX. Študenti 1. ročníka 2.stupňa - podrobné informácie o odbornej praxi nájdete v MOODLE - predmet Odborná diplomová prax.
03.05.2012
Výsledky výberového konania programu LLP Erasmus na akademický rok 2012/2013: [download]
02.05.2012
Informácie o odovzdávaní bakalárskych prác a bakalárskej skúške sú na stránke: [link]
01.05.2012
Britský bakalársky diplom za plus jeden rok: Huddersfield a ďalšie britské univerzity vám uznajú dva roky na EkF: Pán Alan Hallett poskytne informácie o programe dvoch diplomov: pondelok 7.5. o 10.00 v zasadačke na 2. poschodí.
26.04.2012
Pre študentov minimálne v 3. ročníku: Medzinárodná letná škola v Belehrade od 16.7-20.7.2012 "Implementation of economic policies during the crisis - lessons learned and recommendations". Pobytové náklady hradené, žiadosti tu: [link]
25.04.2012
Fullbrightovo štipendium (USA) pre končiacich inžinierov: [download]
17.04.2012
Testovanie študentov 3. ročníka 25. apríla - projekt OECD s názvom AHELO: Informácia o testovaní v prílohe. [download]
11.04.2012
Študenti 2. stupňa - prihláste sa na Mentoringový program organizuje CSI Leasing s Americkou obchodnou komorou a Veľvyslanectvom USA v SR. [link]
04.04.2012
Predmet Company Valuation s prof. Uzikom sa uskutoční 16-19. apríla. Prvé stretnutie 16.4. o 15.30 v univerzitnej knižnici. Prednášky sú v prílohe, naštudujte si ich vopred. [download]
04.04.2012
Súťaž - možnosť získania školenia projektového riadenia Prince2 : "Vytvorenie marketingovej stratégie, ktorej cieľom je získať 100 platiacich účastníkov na konferenci". [download]
27.03.2012
Žiadosti o motivačné štipendium v zmysle platného Štipendijného poriadku je možné podávať do 31.3. 2012
27.03.2012
Prihláste sa na Doplňujúce pedagogické štúdium – súbežnú formu pre študentov TUKE. Viac informácií nájdete tu: [link]
26.03.2012
Z univerzity do práce: informácie a poradenstvo o trhu práce: 3. apríla o 10.00 v Aule Maxima. [download]
23.03.2012
Katedra financií pozýva na prednášku europoslankyne Mgr. Moniky Smolkovej na tému: "Verejné financie EÚ", ktorá sa uskutoční dňa 3. apríla 2012 o 7,30 v učebni ZP 2.
21.03.2012
Virtuálna hra TESCO: manažér v simulovanej prevádzke virtuálneho Tesco obchodu - registrujte tím do 26.3. [link]
15.03.2012
Letná škola na Univerzite v Pecsi v Maďarsku na tému Blue Economy [download]
12.03.2012
Výzva na študijné mobility programu ERASMUS v akademickom roku 2012/2013 [download]
11.03.2012
Grantové programy Nadácie Tatra banky *30. apríla (pondelok) 2012 - uzávierka programu „Študenti do sveta“. Grantový program podporuje najlepších študentov v štúdiu na na zahraničných renomovaných školách. [download]
27.02.2012
Možnosť výskumnej práce na VŠB TU v Ostrave: [download]
27.02.2012
Informačný deň programu študentských mobilít ERASMUS je 8.marca 2012: [link]
15.02.2012
Bulletin SAIA. Informačný mesačník o štúdiu v zahraničí a na Slovensku - štipendiá do Rakúska. [download]
09.02.2012
Prolongačná známka na študentské preukazy: Od nového AR 2012/2013 sa po zápise študentom dennej formy bude vydávať prolongačná známka len na základe ich objednávky. Povinnosť objednať si prolongačnú známku – ISIC je do 10.apríla 2012 tu: [download]
07.02.2012
Opravný test u prof. Harrisona sa uskutoční 29.2. (streda) o 9:10 v miestnosti 412. Neúspešní študenti dostanú informáciu o chybách do tuke mailovej schránky.
06.02.2012
Študentský pôžičkový fond - študentská pôžička za výhodných úrokových a splátkových podmienok: [download]
02.02.2012
Vypisovanie tém bakalárskych a diplomových prác, termíny na udelenie zápočtov zo seminárov: informácie v prílohe: [download]
02.02.2012
Rozvrh na letný semester je zverejnený (3. ročník Bc. a 2. ročník Ing. začínajú 6. februára, ostatné ročníky 13. februára). [link]
19.01.2012
Štúdium vo Švajčiarsku - Bulletin SAIA január 2012: [link]
13.01.2012
Súťaž o najlepšiu esej na tému rozvojovej pomoci: autor eseje s najvyšším počtom bodov vyhrá 3-týždňovú stáž pri Stálej misii SR pri OSN v Ženeve vo Švajčiarsku. [link]
13.12.2011
Kia Motors Slovakia s.r.o. v ak. roku 2011/2012 ponúkne 5 študentom slovenských univerzít v poslednom ročníku 2. alebo 3. stupňa motivačné štipendium 3 000€/ročne a zaručenú pracovnú pozíciu po skončení školy. [download]
28.11.2011
Predmet prof. Harrisona International Entry and Country Analysis sa realizuje 6.-9. decembra, prvá prednáška je 6.12 od 9.00 v Aule Maxima. Je potrebné naštudovať priložené prednášky.Skúška bude v piatok 9.12. [download]
28.11.2011
ANKETA pre študentov 1. ročníka : vyplňte prosím anonymný dotazník v systéme MAIS v čase 28.11.2011 do 23.12.2011.
22.11.2011
Prednáška: pán Zummer z audítorskej firmy PricewaterhouseCoopers bude mať prednášku na tému:
Audit účtovnej závierky, dňa 8.12.2011 o 15.10 v ZP2. Pozývame!
21.11.2011
Záverečné práce: počnúc týmto semestrom sú stanovené jasne podmienky na získanie zápočtov z bakalárskeho a diplomových seminárov nasledovne na Portáli záverečných prác (akceptujte bezpečnostný cerifikát): [link]
16.11.2011
Oznámenie o dekanskom voľne na 22. novembra dopoludnia: [download]
14.11.2011
BestGuest:
Dňa 23.11.2011 sa o 13:30 v priestoroch Univerzitnej knižnice TUKE uskutoční prednáška Tomáš Bel: Od skalpelu k biznisu. [download]
07.11.2011
Prax v USA: Dňa 11.11.2011, miestnosť 221, o 10:00 sa uskutoční prezentácia spoločnosti PMG (Precision Marketing Group), ktorá ponúka študentom pracovnú stáž v meste Austin, Texas. Vítaní sú všetci študenti. [download]
03.11.2011
Student Academy 2011 – prihlášky do 6.11.!
Cyklus prednášok z oblasti auditu, daňového poradenstva s profesionálmi z Ernst & Young v Bratislave. [download]
02.11.2011
Štipendiá a granty 2012/2013 zozbierané a poskytované SAIA. programy, možnosti, termíny. [download]
25.10.2011
Opravný termín predmetu Entrepreneurship and New Venture Management, je 10. novembra o 10.50 v miestnosti 412. Účasť nutná, ďalší termín nebude
21.10.2011
Erasmus výzva na praktickú stáž, záujemcovia majú možnosť odovzdať vyplnenú prihlášku do 25. 10.2011: [link]
19.10.2011
Zdroje pre záverečné práce - Na webstránke fakulty je v menu novinka, kde nájdete odkazy na kvalitné zdroje prác a údajov pre potreby písania záverečných prác a ŠVOČ. [link]
17.10.2011
Vyhlásenie dekanského voľna: [download]
15.10.2011
Ekológia v objektíve - súťaž fotografií študentov na Slovensku. [link]
13.10.2011
Dňa 19.10.2011 o 13.00 bude v ZP2 prednáška "Investovanie do akcií v podmienkach opakujúcich sa kríz" s riaditeľom a portfólio manažérom Vltava Fund SICAV Ing. Danielom Gladišom, MBA, CFA z ČR. Pozývame!
10.10.2011
Štipendijný program pre zdravotne znevýhodnených študentov stredných a vysokých škôl - 2011/2012 . Študenti môžu získať štipendium vo výške max. 700 Eur: [link]
07.10.2011
Témy fakultnej súťaže študentskej vedecko-výskumnej činnosti (ŠVOČ) sú zverejnené! [download]
07.10.2011
Žiadosti o motivačné štipendium v zmysle platného štipendijného poriadku: doručte podpísanú žiadosť s hodnovernými dokladmi v tlačenej podobe; priloženú tabuľku zašlite na e-mail študijného oddelenia - najneskôr do 31. októbra. [download]
06.10.2011
Prednáška na fakulte: Vladimír Vaňo, Volksbank Slovensko: Hospodárstvo Slovenska uprostred prelomového obdobia pre eurozónu.Termín: 19.10.2011 o 10.00, miesto bude upresnené.
06.10.2011
Študentská organizácia BEST ponúka zimné akademické kurzy v 6 európskych mestách. Platí sa iba cestovné! Registrácia a motivačný list v anglickom jazyku do 16.októbra: [download]
04.10.2011
Entrepreneurship and New Venture Management - ďalšie materiály na štúdium: [download]
02.10.2011
Predmet Entrepreneurship and New Venture Management, ktorý budú vyučovať Prof. Volkmann a Dr. Berg z Wuppertalu, začína 3. októbra o 9.00 v priestore novej knižnice na prízemí. Účasť nutná, skúška bude v ten istý týždeň. Materiály v prílohe: [download]
24.09.2011
Možnosť získania štipendia na štúdium v Kolíne nad Rýnom: Mummert štipendium. [download]
23.09.2011
DIPLOMY - OZNAM: študijného oddelenia: bakalárske a inžinierske diplomy z augustového termínu záverečnej skúšky sú pripravené na odovzdanie na študijnom oddelení.
23.09.2011
Predmet Unternehmensbewertung s prof. Uzikom sa bude vyučovať v dňoch 28. až 30. septembra v zasadačke na 2. poschodí od 9.30.Účasť povinná! preštudujte si vopred priložené učebné materiály. [download]
22.09.2011
V rámci Národného štipendijného programu na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné a výskumné pobyty na Slovensku v letnom semestri 2011/2012. [download]
22.09.2011
10. ročník medzinárodnej tímovej súťaže Global Management Challenge - medzinárodná tímová súťaž študentov v oblasti riadenia firiem. Zaregistrujte svoj 3 až 5 členný tím! [download]
16.09.2011
Výzva LLP ERASMUS na letný semester 2011/2012. V prílohe sú podmienky a voľné miesta: [download]
14.09.2011
Oznámenie o dekanskom voľne dňa 19.9 pre študentov prvého ročníka kvôli ich účasti na slávnostnom otvorení akademického roku v Aule Maxima: [download]
07.07.2011
POZVÁNKA: 14. júla 2011 sa v čase od 11:00 - 14:00 uskutoční v Univerzitnej knižnici TUKE prezentácia mladých podnikov a podnikateľov: [download]
03.07.2011
Informácia o praxi vo firme Embraco - v jej brazílskom sídle: [download]
28.06.2011
Kurz - Základy matematiky pre študentov EkF: TUKE
Kurz je určený predovšetkým pre študentov v externej forme štúdia a je zameraný na zopakovanie stredoškolskej matematiky potrebnej pre predmety Matematika I a II v prvom ročníku. Prihláška: [download]
26.06.2011
Informácie o zápise do akademického roku 2011/2012 sú zverejnené: [link]
24.06.2011
Whirlpool Slovakia - ponuka voľného pracovného miesta v Taliansku: [download]
14.06.2011
Odovzdávanie bakalárskych diplomov sa uskutoční dňa 30. júna v čase 10-11 hod. v zasadacej miestnosti na 1. poschodí, BN32.
10.06.2011
Grantový program Business Idea
Nadácia Tatra banky podporí najlepších študentov v ich skutočnom podnikateľskom sne: [link]
09.06.2011
KICK START YOUR CAREER @ IBM FINANCE CENTERS!
Možnosti zamestnania pre absolventov na rôznych pozíciách týkajúcich sa účtovníctva, analýz, kontrolingu, pricingu. [download]
23.05.2011
Absolventský program vo firme TESCO Stores - možnosť pre absolventov o 1.9.2011. [link]
21.05.2011
Výzva pre študentov, záujemcov o Erasmus praktickú stáž v podnikoch EU v akademickom roku 2010/11. Stáže sa majú uskutočniť do 30.9.2011. [link]
21.05.2011
Spoločnosť RWE IT Slovakia pripravila pre študentov a čerstvých absolventov vysokej školy bezplatný týždňový odborný workshop. [link]
11.05.2011
Nácvik promócií študentov bakalárskeho stupňa sa uskutoční 28. júna 2011: [download]
09.05.2011
Zadanie tém bakalárskych prác: témy na ak. rok 2011/2012 pre druhý ročník budú zverejnené 17.05. v MAIS.
Prihláste sa povinne na jednu z vypísaných tém, v prípade zamietnutia na ďalšiu.
04.05.2011
Zadelenie študentov do komisií pre štátne skúšky – 2. stupeň: [download]
04.05.2011
Štipendijný program Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie pre Strednú a Východnú Európu (MOE-Austauschstipendienprogramm der DBU): [download]
03.05.2011
Výsledky výberového konania - študentské mobility LLP Erasmus na akademický rok 2011/12: [download]
02.05.2011
Informácie o odbornej diplomovej praxi a zmenách pre akademický rok 2011/2012: [download]
26.04.2011
Oznam KBaI: Pre študentov 2. ročníka 2.ho stupňa (FBI):
Dňa 3. 5. 2011 (utorok) o 12.30 hod. sa v ZP-2 uskutoční stretnutie k otázkam štátnych skúšok z predmetov financie, bankovníctvo a investovanie.
20.04.2011
Nácvik promócií študentov inžinierskeho stupňa sa uskutoční 10. júna 2011: [download]
20.04.2011
Skúška z predmetu Ökonomisches und politisches Marketing sa uskutoční dňa 28.4. o 9:00 v miestnosti 412.
08.04.2011
Absolventský rozvojový program: SPP a SPP-distribúcia ponúkajú pracovnú príležitosť - prihlasovanie do programu je do 15.5. [download]
07.04.2011
Národný štipendijný program na podporu mobilít:Najbližšia uzávierka na predkladanie žiadostí je 15. 5. 2011 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť realizovať v rámci akademického roka 2011/2012: [link]
06.04.2011
Vyhlásenie dekanského voľna. Dekan fakulty vyhlasuje dekanské voľno na deň 26.04. 2011. [download]
01.04.2011
Súťaž pre študentov 2. stupňa s IBM na fakulte: 14. apríla. Čoskoro zverejníme ďalšie informácie: [download]
01.04.2011
ANKETA: od 11.2.2011 do 27.5.2011 sú v rozhraní informačného systému MAIS - Študent prístupné pre študentov ankety na hodnotenie štúdia v ZS 2010/2011. Využite možnosť zlepšiť kvalitu vzdelávania na fakulte.
01.04.2011
Ekonomická fakulta Univerzity Bologna so sídlom v Rimini ponúka 6 štipendií na akademický rok 2011/2012 pre študijný program Economics and Market Policy v anglickom jazyku: [download]
24.03.2011
Predmet Ökonomisches und politisches Marketing pokračuje blokom: Prof. Dr. Lambert T. Koch / Prof. Dr. h.c. Ernst-Andreas Ziegler: "Unternehmertum im politischen Kontext". Začiatok v utorok 29.3. v zasadačke na 2. poch. Účasť povinná.
24.03.2011
Prihlasovanie sa na Doplňujúce pedagogické štúdium – súbežná forma pre študentov. Viac informácií nájdete tu: [link]
18.03.2011
Štúdium v zahraničí: Nadácia Tatra banky poskytne finančné granty na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi, letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí. [download]
17.03.2011
Študenti inžinierskeho stupňa: Americká obchodná komora (AmCham) ponúka mentoringový program. [download]
10.03.2011
Grantové programy Nadácie Tatra banky 29. apríla (piatok) 2011 uzávierka programu „Študenti do sveta“ Grantový program Študenti do sveta podporuje najlepších študentov, aby študovali na zahraničných školách a získavali skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku. V rámci grantového programu Nadácia Tatra banky poskytne finančné granty na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi, letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí. [download]
09.03.2011
Stretnutie so zástupcami VÚB banky ku súťaži Customer Satisfaction University Award sa uskutoční 18.3.2011 o 8:00 v 221 (zasadačka dekanátu). [link]
09.03.2011
Druhý bakalársky diplom za rok na britských univerzitách!
Stretnutie s p. Alanom Halletom a našimi absolventmi programu 23.3.2011 o 11:00 v zasadačke dekanátu. [download]
08.03.2011
Dexia banka Slovensko a.s. vyhlásila 6. ročník súťaže "Cena Dexia banky 2011" za najlepšiu diplomovú prácu pre podporu rozvoja miest, obcí a regiónov na Slovensku. [link]
07.03.2011
Diplomová práca s konzultantom v TESCO-Stores! Prváci inžinierskeho štúdia - ak si vyberiete tému, kontaktujte hneď svojho vedúceho práce. [download]
04.03.2011
Cestuj so študentskou organizáciou BEST po celej Európe vďaka aktuálnej ponuke LETNÝCH akademických kurzov, na ktoré si potrebuješ zaplatiť iba cestovné! Ponuka kurzov na www.best.tuke.sk a plagát: [download]
01.03.2011
Informačný deň: ERASMUS študentské mobility - prezentácia programu Erasmus. Dátum: 16. marec 2011 Miestnosť: P 25 [link]
18.02.2011
Pracovné pobyty pre študentov v Kalifornii, San Diego.
Pre študentov a doktorandov. Stretnutie so zástupcami americkej spoločnosti 1. marca. 2011. [download]
17.02.2011
Harmonorgam pre končiacich študentov 2. inžinierskeho stupňa je zverejnený: [download]
14.02.2011
Pre záujemcov o doktorandské štúdium:
Ing. Peter Čižmár- doktorand na CERGE v Prahe: vystúpi v utorok 15. II. 2011 o 10:00 v 312 s témou:
Skúsenosti zo štúdia a práce na CERGE v Prahe.
14.02.2011
Harmonogram pre príjem licenčných zmlúv a vydávanie potvrdení o odovzdaní záverečnej práce: [download]
12.02.2011
Pre študentov 1. ročníka inžinierskeho stupňa:
V termíne 21.2.- 1.03. sa prihláste v MAIS na tému diplomovej práce, vedúci prác budú postupne akceptovať prihlásených študentov. Každý študent musí v uvedenom období získať tému práce a následne začať na nej pracovať.
10.02.2011
Prednášky predmetu Company Valuation s Dr. Uzikom sa uskutočnia 14.-16.02.2011 v zasadačke dekanátu od 9.00.
Skúška bude 18.02.
03.02.2011
Opravný termín predmetu prof. Harrisona sa uskutoční dňa 11.2. o 9.00 v miestnosti 412.
02.02.2011
Rozvrhy sú zatiaľ zverejnené na 1. týždeň, pre študentov 2. ročníka inžinierskeho stupňa, ktorým začína výučba 7. februára. [link]
25.01.2011
Trh práce a stáží:
Americká obchodná komora v SR organizuje už dvanásty ročník Trhu práce a stáží.
24. február 2011 (štvrtok), 9:00 - 16:30, Hotel Double Tree, Hlavná 1. [link]
19.01.2011
Štipendiá pre slovenských študentov:
Summer 2011 Institutes in Washington, DC [download]
14.01.2011
Výsledky výberového konania na prax do Wuppertalu:
Stretnutie k praxi je v pondelok o 11.00 na dekanáte fakulty. [download]
13.12.2010
Máme ponuku na prax pre študentov 2. ročníka 2. stupňa,
na mesiac február vo Wuppertale. Termín prihlášok 7.1. 2011: [download]
07.12.2010
14th World Business Dialogue,
16-17 Marec 2011, Univerzita v Kolíne, SRN - študenti z celého sveta: [link]
01.12.2010
Študentská organizácia BEST Ti ponúka skvelé jarné kurzy po celej Európe, na ktoré si potrebuješ zaplatiť iba cestovné!
Ponuku kurzov najdeš TU!!! [link]
01.12.2010
VÝSLEDKY fakultného kola ŠVOČ Ekonomickej fakulty TU v Košiciach zo dňa 30.11.2010: [download]
25.11.2010
Pozývame na predstavenie aktivít audítorskej spoločnosti PWC -Pricewaterhouse Coopers
Miesto a čas: ZP2, štvrtok, 2.12.2010, 15.10 - 16.40.
21.11.2010
Prednáška pána ministra J. Mihála je preložená kvôli jeho momentálnej práceneschopnosti.
[download]
21.11.2010
Stretnutie s francúzskym atašé pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu pánom Rachidom MAKHLOUFIM a kultúrnym radcom Francúzskeho veľvyslanectva pánom Guillaumom Robertom:
2. 12. 2010 (štvrtok) o 14.30 hod. [download]
18.11.2010

Vyhlásenie dekanského voľna:

23.11.2010 (utorok) od 7.30 hod. do 10.40 hod. [download]
15.11.2010
Business Leaders - 5. prednáška:
Luděk Pfeifer - podnikateľ, TOP manažér a investor. Dátum a čas: 23.11.2010, 16:20 - 18:20, ZP2.
Téma: Fungujú len jednoduché veci - Vízia, vodcovstvo, vzťahy [link]
10.11.2010
Aké je mať 19 rokov, 1 000 000 dlžobu a žiadny plán B?
Petra Marko, zakladateľka ExtravaDansa, o tom, ako začínala v 19tich...
Dňa 2.12.2010 v ZP2, v čase 10:50-12:20.
08.11.2010
Národný štipendijný program
Mimoriadna výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na pobyty v letnom semestri 2010/2011: [link]
08.11.2010
Google organizuje súťaž "Challenge 2011". Vytvor tím a pošli svoju prihlášku čim skôr. Viac informácií v članku na blogu. [link]
28.10.2010
ŠVOČ
Informácie o Fakultnom kole študentskej vedeckej a odbornej činnosti na Ekonomickej fakulte TU pre ak. rok 2010/2011: [link]
27.10.2010
Na Technickej univerzite platí nový študijný poriadok. Naštudujte si zmeny v predpisoch! [link]
21.10.2010
Anketa pre 1. ročník
Od 17.10.2010.do 19.11.2010 je otvorená anketa cez MAIS, prístupná pre študentov 1. ročník bakalárskeho štúdia. Zapojte sa do ankety!
14.10.2010
4. prednáška v rámci projektu Business Leaders
Mgr. Viliam Krunka

Dátum a čas prednášky: 18.10.2010, 15:00, ZP2
Téma: Čo ľutujem, že som nevedel skôr - spoveď podnikateľa a investora. [link]
12.10.2010
Prednáška Data mining:
Dňa 13.10.2010 od 13.30 - 15.00 v ZP 2 bude v rámci predmetu Finančné rozhodovanie prednáška Ing. Mariána Rimarčíka, PhD. na tému "Data-mining v praxi".
11.10.2010
Čo očakávam od slovenskej vlády?
Súťaže „Študentská esej 2010“ sa môže zúčastniť študent stredoškolského, vysokoškolského alebo doktorandského štúdia. [link]
09.10.2010
MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIUM: Študenti, ktorí spĺňajú podmienky pre priznanie motivačného štipendia za dosiahnutie vynikajúceho výsledku a reprezentáciu TUKE a/alebo SR podľa § 3 ods. 4 Štipendijného poriadku TUKE (výskum, vývoj, umelecká alebo športová činnosť na národnej alebo medzinárodnej úrovni), vyplnte priložený formulár a doručte spolu s potvrdením o úspechu na študijné oddelenie do konca októbra. [download]
07.10.2010
Predmet DEVELOPMENTS IN THE GLOBAL ECONOMY s prof. Harrisonom začína v pondelok 11.10. o 9.00 v Aule Maxima. V prílohe sú študijné materiály: [download]
01.10.2010
Predmet Entrepreneurship and New Venture Management s Dr. Holgerom Bergom za uskutoční 4.-8. októbra 2010 v zasadačke na 2. poschodí. Začiatok 4.8. o 9.00.
28.09.2010
Vyhlásenie volieb do Akademického senátu Technickej univerzity v Košiciach. Akademický senát TU v Košiciach na svojom zasadaní, ktoré sa uskutočnilo 27. septembra 2010, prijal uznesenie c. 30/2010, ktorým na základe Zásad volieb do AS TU v Košiciach vyhlásil voľby do Akademického senátu TU v Košiciach na 28. októbra 2010 a schválil Organizačné zabezpečenie volieb do AS TUKE. [link]
28.09.2010
Vyhlásenie volieb do Akademického senátu Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Akademický senát EkF TU v Košiciach na svojom zasadaní, ktoré sa uskutočnilo 21. septembra 2010, prijal uznesenie c. 7/2010, ktorým vyhlásil voľby do Akademického senátu Ekonomickej fakulty TU v Košiciach na deň 18.10.2010 v čase od 9:00 do 15:00 v zasadačke dekana EkF – Němcovej 32, 2.poschodie.
Prosíme, aby ste najneskôr 11.10. do 9.00 doručili svojim zástupcom v senáte, resp. predsedovi AS EKF návrhy kandidátov za jednotlivé katedry a ročníky štúdia.
Osobitne prosíme študentov a zástupcov katedier v senáte, aby návrhy dávali priebežne a čo najskôr (podľa možnosti už 7.10.) [link]
14.09.2010
Rozvrhy a zadelenie študentov do skupín sú zverejnené: [link]
11.09.2010
Prednášky Dr. Martina Uzika z predmetu Unternehmensbewertung: [download]
09.09.2010
Predmety v cudzom jazyku v zimnom semestri sa uskutočnia blokovo podľa termínov: [download]
06.09.2010
ZAPISUJTE SA NA CUDZIE JAZYKY A TELESNÚ VÝCHOVU, VŠETKY ROČNÍKY: Druhé kolo zápisu predmetov rektorátnych katedier (KSV, KJ a KTV) bude od 6.9.2010, 14.00 do 12.9.2010, 22.00.
Zápis do rozvrhu bude od 14.9., 12.00 do 19.9.2010, 22.00.
16.08.2010
Rozpis študentov do komisií na štátne bakalárske a inžinierske skúšky dňa 24. augusta je zverejnený: [download]
29.06.2010
Písomná časť odbornej skúšky z cudzieho jazyka pre 3. ročník sa uskutočni 7. júla 2010 o 8,30 v P 25 (ZP 2 bude v rekonštrukcii)
24.06.2010
Nadácia Rochus a Beatrice Mummert udeľuje niekoľkoročné štipendiá vysoko nadaným študentom v oblasti ekonomickej a technickej vedy: [download]
23.06.2010
Po dohode rektorátnych katedier (KJ,KSV,KTV) bude kolo zápisu na ich predmety od 24.6.2010 do 29.8.2010. Zapíšte sa na predmety podľa platných študijných plánov.
14.06.2010
Pre končiacich študentov inžinierskeho štúdia - odbornú diplomovú prax bude zabezpečovať KET. Odporúčaný čas uskutočnenia praxe - septemeber 2010. Viac informácií na webstránke KET, Moodle a v prílohe. [download]
14.06.2010
Rozpis študentov do komisií na bakalárske skúšky je zverejnený: [download]
01.06.2010
Tretie kolo zápisu do akademického roku 2010/11 v MAIS - štart 01.06. o 22.00, koniec 07.06 o 22.00. Viac v prílohe: [download]
01.06.2010
Dňom 08.06. 2010 budú v systéme MAIS pre študentov 2. ročníka 1. stupňa zverejnené témy bakalárskych prác. Študenti sa môžu prihlásiť na tému práce, ktoré sú v stave nepriradené a učiteľ študenta buď potvrdí alebo zamietne. Ku 25.06. 2010 musí mať každý študent priradenú tému a začať na nej pracovať so svojím vedúcim práce.
21.05.2010
Súbežné a ďalšie štúdium dlhšie ako štandardná dĺžka: žiadosti o zníženie, odpustenie školného sa prijímajú najneskôr do 30.6.2010. Viac informácií na štud. oddelení.
17.05.2010
Deloitte hľadá nových kolegov - Daňový konzultant: [download]
14.05.2010
SAAIC - Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania vyhlasuje súťaž Erasmus študent roku 2010. Esej v ľubovoľnej forme v slovenskom jazyku v rozsahu max. 2 strany na tému: „Erasmus a ja“. [download]
13.05.2010
Rozdelenie študentov 2. stupňa do komisií na štátne záverečné skúšky: [download]
03.05.2010
Business leaders vás pozýva na prednášku: Ing. Marek Blizco: Ako si nájsť skvelú prácu a ako zamestnávateľ hľadá skvelého zamestnanca. Prednáška sa uskutoční 7.5.2010 o 10:50-12:20 v ZP2.
29.04.2010
Dr. Ziegler bude vyučovať v dňoch 5.-7. mája. Prvé stretnutie je 5. mája o 9.00 v miestnosti 415.
24.04.2010
Výsledky výberového konania pobytov Erasmus na akademický rok 2010/2011 sú v prílohe aktualizované a schválené 27.04. 2010. [download]
20.04.2010
Katedra jazykov realizuje odbornú skúšku z jazyka pre študentov 3. ročníka dňa 7. a 8. júla 2010. Potrebné informácie sú na webovej stránke KJ: [link]
19.04.2010
Nemčina ako jazyk hospodárstva v strednej Európe - nemecký veľvyslanec na Slovensku a nemecké firmy na pôde TU - využite príležitosť na kontakty. [link]
16.04.2010
Dňa 27.4. (utorok) o 10:30 bude v zasadačke dekanátu stretnutie s Davidom Colley o získaní druhého diplomu na Univerzite v Huddersfielde.
14.04.2010
Pozývame vás na druhú prednášku projektu Business leaders:
Ing. Ivo Toman "Co se na školách neučí, ale mělo by. A co se učí, ale je spíše na škodu"
30.4.2010 o 10:50-12:20 v ZP2. [link]
26.03.2010
Dekan fakulty udeľuje študentom denného štúdia Ekonomickej fakulty TU v Košiciach v študijnom programe financie, bankovníctvo a investovanie a študijnom programe verejná správa a regionálny rozvoj dekanské voľno na deň 6.4.2010 (utorok).
24.03.2010
Stretnutie s Alanom Halletom z Veľkej Británie - ponuka druhého diplomu v Huddersfield University Business School a Erasmus placement scheme - 25. marca o 10.00 v zasadačke na 2. poschodí.
24.03.2010
Oznam pre absolventov inžinierskeho štúdia - termín promócií a nácvik: [download]
23.03.2010
Medzinárodná študentská organizácia IAESTE usporiada veľtrh pracovných príležitostí "iKariera Dni Príležitostí" v budove Univerzitnej knižnice Technickej Univerzity v Košiciach dňa 30. marca 2010 (utorok) so začiatkom o 9:00 hod. [link]
22.03.2010
V rámci "Týždňa slovenských knižníc" Vás srdečne pozývame na podujatie "Večer s e-zdrojmi v UK TUKE", ktoré sa uskutočni 23.3.2010 (utorok) o 17,00 hod v Univerzitnej knižnici TUKE. [download]
21.03.2010
Informačný deň: ERASMUS - študentské mobility na Technickej univerzite v Košiciach: [download]
11.03.2010
Doplňujúce štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti: možnosť pre študentov 3. ročníka 1. stupňa a 1. ročníka 2. stupňa. [link]
10.03.2010
Pozývame vás na mimoriadnu prednášku - Prof. Richard Epstein s University of Chicago, na pôde TUKE - EKONOMICKÉ A PRÁVNE ZÁKLADY SLOBODNEJ SPOLOČNOSTI: [link]
04.03.2010
Centrálny pracovný register Slovenskej republiky - možnosť pre oslovenie zamestnávateľov. [link]
04.03.2010
The Erasmus Placement Scheme - ponuka stáží v zahraničí pre študentov. [download]
02.03.2010
Nové čislo Bulletinu SAIA - témou marcového čísla je štúdium v Portugalsku. [download]
27.02.2010
Zmena termínu:
Dňom 22.02. 2010 sú v systéme MAIS pre študentov 1. ročníka 2. stupňa zverejnené témy diplomových prác. Študenti sa môžu prihlásiť na tému práce, ktoré sú v stave nepriradené a učiteľ študenta buď potvrdí alebo zamietne.
Ku 8.03. 2010 musí mať každý študent priradenú tému a začať na nej pracovať so svojím vedúcim práce.
27.02.2010
ŠTUDENTI DO SVETA - granty Nadácie Tatra banky na podporu ZAHRANIČNÝCH STÁŽÍ najlepších študentov (bakalárov, magistrov, inžnierov, doktorandov). [download]
27.02.2010
Nadácia Tatra banky pripravila pre študentov súťaž o NAJLEPŠÍ ŠTUDENTSKÝ BIZNIS PLÁN. Cieľom je motivovať studentov k písaniu kvalitných podnikateľských zamerov [download]
25.02.2010
Nadácia Tatra banky v spolupráci s neziskovou organizáciou INESS organizujú SEMINÁR RAKÚSKEJ EKONÓMIE "Ekonómia, ktorá predpovedala krízu". [download]
17.02.2010
Príležitosť práce v oblasti financií - prezentácia ponuky je dňa 23.02.2010 o 14.00 v zasadačke na 1. poschodí. [download]
12.02.2010
Dr Uzik začína svoj predmet v pondelok 15. februára o 9.00 v zasadačke na 1 poschodí BN32. Účasť povinná!
25.01.2010
Ministerstvo školstva zavádza povinnú kontrolu záverečných prác (bakalárske, diplomové, doktorandské) v centrálnom registri záverečných prác. EKf presadzuje politiku proti plagiátorstvu. [link]
11.01.2010
Výsledky výberového konania na odbornú diplomovú prax do Wuppertalu: [download]
11.01.2010
Dr. Uzik bude prednášať predmet Company Valuation v týždni od 15. februára od 9.00.
08.01.2010
Opravný termín z predmetu prof. Harrisona sa uskutoční 20.01. 2010 o 13.00 na 4. poschodí.
28.12.2009
Opravné termíny predmetu dane podnikateľských subjektov budú 8., 13., a 20.1. o 15:00 v ZP2.
22.12.2009
Nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí a na Slovensku: [download]
22.12.2009
Informácie o diplomovej praxi pre študentov 2. ročník inžinierskeho štúdia: [download]
22.12.2009
Prof. Harrison zaslal testy študentov, ktorí neuspeli na skúške. Nachádzajú sa u Ing. Černákovej. Opravný termín sa uskutoční sa januári.
15.12.2009
OZNAM: Dr. Ziegler bude vyučovať zrušil výučbu v decembri, príde až v letnom semestri.
13.12.2009
Fund for American Studies poskytne podporu dvom slovenským študentom na Georgetown University in Washington. [download]
04.12.2009
Zápis výsledkov predmetu prof. Harrisona do indexu bude v 7.-9. decembra u Ing. Černákovej, KRVaM, dopoludnia.
25.11.2009
Študenti v zozname nefigurujú v systéme MAIS s témou práce. Oznámte na študijné oddelenie stav svoje práce do 30.11.2009. [download]
10.11.2009
Nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí a na Slovensku. Hlavná téma - štúdium v Maďarsku. [link]
09.11.2009
Dr. Ziegler bude mať nasledujúce prednášky 17. a 18. decembra, študenti zapísaní na jeho predmet Finanzkrise und die Kummunalpolitik (LS) majú účasť povinnú.
02.11.2009
Vo štvrtok 12. novembra o 9,30 hod. sa v priestoroch veľkej zasadačky rektorátu TUKE bude konať prezentácia štipendií francúzskej vlády za účasti pána MAKHLOUFI-ho, atašé pre vedeckú, odbornú a univerzitnú spoluprácu. [download]
02.11.2009
Ing. Anton Marcinčin. PhD., bývalý ekonóm Svetovej banky bude mať štvrtok 05.11. o 10:50 v ZP2 prednášku s názvom "Vplyv ekonomickej krízy na hospodárstvo SR. Srdečne pozývame.
31.10.2009
Pokyn dekana: udeľujem dekanské voľno na deň 16. 11. 2009 (pondelok).
31.10.2009
Výzva: v rámci programu Socrates/Erasmus sú ešte voľné miesta na letný semester akademického roku 2009/2010. [download]
29.10.2009
Odborná skúška z cudzieho jazyka pre študentov 3. ročníka bc. a 1. ročníka ing bude 25.1.2010 /pondelok/ - písomná časť a 27.-28.1.2010 - ústna časť. Ďalšie informácie na katedre jazykov.
13.10.2009
Študenti: vaša nová e-mailová adresa je
meno.priezvisko@student.tuke.sk.
Stará adresa dočasne ostáva ako alias iba na príjem pošty. Prihlasovanie k pošte sa zatiaľ nemení, ale odporúčame používať nové prihlasovacie meno.
Správca pošty.
13.10.2009
Pre študentov: World Business Dialogue v Kolíne, SRN, s témou “Crisis Demands – A Call for True Sustainability”. Stretnutie študentov a globálnych lídrov. Viac v prílohe: [download]
10.10.2009
V rámci predmetu Dr. Zieglera Finanzkrise und die Kommunalpolitik, je hosťom fakulty prezident regiónu Düsseldorf, pán Jürgen Büssow. Pozývame vás na stretnutie v pondelok 5. októbra v čase od 10.10 do12.00 v zasadacej miestnosti na 1. poschodí.
06.10.2009
Predmet Unternehmens- und Investitionsbewertung s Dr. Uzikom, v nemeckom jazyku, sa uskutoční v dňoch 12.10.2009 az do 15.10.2009. Predmet Company Valuation sa uskutoční v letnom semestri.
06.10.2009
Anketa pre študentov prijatých do 1. ročníka Bc. štúdia na TU v Košiciach: vyplňte prosím dotazník zverejnený v systéme MAIS. [download]
02.10.2009
Súťaž Global Management Challenge - reálna skúsenosť s riadením virtuálnej firmy. Zaregistrujte svoj 3 až 5 členný tím do najväčšej medzinárodnej tímovej súťaži založenej na biznis simulácii v oblasti stratégie a riadenia firiem. Kontakt: Ing. Marián Gál, PhD. [download]
02.10.2009
ZMENA: Predmet Dr. Zieglera Finanzkrise und die Kommunalpolitik, začína už v pondelok 5. októbra v čase od 10.10 do12.20 v zasadacej miestnosti na 1. poschodí. Účasť povinná.
01.10.2009
Prof. Harrison z Teesside príde prednášať a skúšať predmet Technology and Economic Performance v dňoch 5.-9. októbra. Prvé stretnutie je 5. októbra o 9.00 v Aule Maxima. Prednáškové materiály sú v prílohe: [download]
28.09.2009
Národný štipendijný program - možnosť štúdia v zahraničí pre študentov a doktorandov: [download]
22.09.2009
Odovzdanie bakalárskych a inžinierskych diplomov absolventom, ktorí absolvovali štátne skúšky v augustovom termíne, sa uskutoční 2. októbra o 14.30 v zasadacej miestnosti na Němcovej 32, na1. poschodí. Absolventi majú zraz o 14.00.
18.09.2009
Rozvrhy podľa ročníkov a študijných programov na zimný semester - akademický rok 2009/2010 a rozdelenie do študijných skupín je zverejnené: [link]
17.09.2009
Oznam KTV o zápise na telesnú výchovuv systéme MAIS. [download]
14.09.2009
Prihláste sa do súťaže ŠVOČ - Študentská vedecko-výskumná činnosť, prihlášky podajte do 1.11.2009. [link]
14.09.2009
Prof. Harrison z Teesside príde prednášať a skúšať predmet Technology and Economic Performance v dňoch 5.-9. októbra. Prvé stretnutie je 5. októbra o 9.00 v Aule Maxima.
28.08.2009
Predmet Unternehmens- und Investitionsbewertung v nemeckom jazyku s Dr. Uzikom sa uskutoční v období 12.- 15.10.2009.
27.08.2009
MAIS -LOGIN a HESLO: zmenil sa prístup do systému MAIS. Informáciu o zmene máte buď vo vašej existujúcej e-mailovej študentskej schránke, alebo ho získate na základe vašich osobných údajov na stránke: [link]
25.08.2009
Študijný program, poriadok a harmonogram pre akademický rok 2009/2010 boli zverejnené: [link]
18.08.2009
Zápis študentov, ktorí boli na pobyte v zahraničí (ECTS), sa uskutoční 16.09.2009 o 8.00 hod., zasadačka dekanátu na 2. poschodí.
10.08.2009
Od 25.6.2009 do 31.8.2009 sú v rozhraní informačného systému MAIS - Študent pristupné pre študentov ankety na hodnotenie štúdia v LS 2008/2009.
02.07.2009
Dôležitý oznam: Dňom 2. júla bol ukončený predzápis na povinné aj povinne voliteľné predmety na nasledujúci akademický rok. otvorený je len pre študijný program hospodárska informatika. Pre študentov FBI a VSaRR zápisy po tomto termíne už nebudú akceptované a konečný zápis sa uskutoční na zápise so študijnými referentkami. Sledujte, kedy zápis otvorí Katedra tel. výchovy a Katedra jazykov na ich stránkach a v systéme MAIS.
01.07.2009
Písomná časť odbornej skúšky z cudzieho jazyka v ekonomickom odbore pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdiaa a 1. ročníka inžinierskeho štúdia sa koná 7. júla 2009 o 8,30: anglický jazyk: ZP/2, nemecký jazyk: KJ/4 (Vysokoškolská 4).
28.06.2009
Slávnostná promócia absolventov bakalárskeho štúdia sa uskutoční pre všetkých absolventov dňa 3. júla o 9.00 v Aule Maxima.
28.06.2009
Z Á P I S Y študentov Ekonomickej fakulty TU denného a externého štúdia pre ak. rok 2009/2010 - v prílohe: [link]
17.06.2009
Predzápis: študenti si zapisujú všetky povinné predmety za obidva semestre, ktoré neabsolvovali a sú v ponuke v MAIS. Povinne voliteľné predmety minimálne v počte kreditov podľa prílohy: [link]
16.06.2009
Dňa 22. júna o 8.00 bude spustený predzápis všetkých predmetov pre študentov súčasného 1. a 2. ročníka bak. štúdia a 1. ročníka inž. štúdia. Na voliteľné predmety je limit 50 študentov, podľa poradia prihlásenia. Dovtedy máte možnosť oboznámiť sa s prostredím podľa priloženej prílohy: [link]
10.06.2009
Každý študent 2. ročníka - povinne sa prihláste (osobne, mailom) a dohodnite si témy s vedúcimi prác do konca júna 2009 podľa zoznamu. Týka sa to aj opakujúcich druhákov, aby pri zápise do 3. ročníka mal každý študent tému v systéme MAIS. Zoznam tém je v prílohe: [download]
08.06.2009
Priradenie šudentov do komisií bakalárskych štátnych skúšok bolo zverejnené: [link]
08.06.2009
Karpatská nadácia vyhlasuje Štipendium Ludvíka Gazdaricu - termín prihlášok do 31. 7. 2009: [download]
08.06.2009
Cena dekana o najlepšiu diplomovú prácu v akademickom roku 2008/2009 - výsledky: [download]
04.06.2009
Ospravedlňujeme sa za vynútenú zmenu jednej otázky - č. 15 FBI, Súkr a ver. financie na bakalárske skúšky. [link]
21.05.2009
V prílohe je výber študentov na mobility programu ERASMUS v akademickom roku 2009/2010. [download]
15.05.2009
Katedra jazykov pripravuje odbornú skúšku z jazyka pre študentov EkF 3. a 4. rocnika 7. a 8. júla 2009. Oznam o skúške je na webovej stránke KJ: [link]
15.05.2009
Možnosti praxe vo Veľkej Británii v prílohe: [download]
21.04.2009
Bakalársky diplom v UK? Dňa 28. apríla o 11.00 v zasadačke na 2. posch. sa uskutoční stretnutie s predstaviteľom Huddersfield University Business School - Davidom Colleyom.
17.04.2009
Pozývame vás na prednášku:
PhDr. Ján Oravec, CSc., prezident nadácie F.A.Hayeka a prezident Združenia podnikateľov Slovenska:
21.04. o 10.45 v ZP2.
Príčiny a riešenie krízy – mýty a skutočnosť.
15.04.2009
Minister školstva vyhlásil publicistickú súťaž o vecné ceny ,,Tvorivosť a inovácie posúvajú ľudstvo dopredu".
Súťažné príspevky je potrebné spolu s vyplnenou prihláškou zasielať v termíne do 30. júna 2009. [link]
08.04.2009
Dr. Ziegler bude prednášať v dňoch 16.-17. apríla v miestnosti 414. Začiatok 16. apríla o 9.00.
08.04.2009
Dňa 30. 4. 2009 bude uzávierka pre študentov magisterského štúdia a doktorandov na predloženie žiadosti o štipendium na zahraničné pobyty v rámci Národného štipendijného programu. [download]
07.04.2009
Pokyn dekana PD/EkF/02/09 týkajúci sa udelenia dekanského voľna na deň 14. 4. 2009 (utorok). [download]
07.04.2009
IS-STUDENTKA je nahradený novým systémom MAIS. Skontrolujte správnosť vlastných údajov evidovaných v MAIS-e. [link]
07.04.2009
Výzva na mobility Erasmus na akademický rok 2009/2010. Podmienky sú v prílohe: [download]
06.04.2009
Na Technickej uniiverzite bolo schvalená zmena harmonogramu výučby nasledovne:
Dňa 7.5.2009 (štvrtok) bude rozvrh hodín ako v piatok.
01.04.2009
Prednáška J. Mihála "Daňový a odvodový systém na Slovensku so zameraním na problémy študentov" bude 3.4 o 10.00 v P-2.5 [link]
30.03.2009
Ponuka pre absolventov - New Europe Masterin Banking and Entrepreneurship - UniCredit Bank Slovakia. Možnosť získať štipendium. [download]
27.03.2009
Úsek vonkajších vzťahov a marketingu TUKE v spolupráci so študentskou organizáciou BEST pozýva študentov na prezentáciu programu Erasmus.
Dátum: 2.apríla 2009
Miestnosť: P 27 [download]
18.03.2009
Do 1. ročníka súbežnej formy Doplňujúceho pedagogického štúdia v akademickom roku 2009/10 sa môžu v priebehu apríla – mája 2009 prihlásiť študenti v prvom ročníku druhého stupňa štúdia, prípadne študenti v treťom ročníku prvého stupňa štúdia [link]
18.03.2009
v utorok 24. marca o 11.30 sa uskutoční prednáška franc. veľvyslanca H. Cunyho na TU v Košiciach, v zasadačke na 1. poschodí BN32 na tému "Povolanie diplomat". Srdečne vás pozývame! [download]
16.03.2009
Dňa 19.3. o 13.00 v zasadačke na 2. poschodí BN32 pozývame študentov 2. a 3. ročníka bakalárskeho stupňa na stretnutie s Alanom Halletom, o možnosti získania bakalárskeho diplomu na britských univerzitách popri štúdiu na EkF - Huddersfield a pod.
13.03.2009
Alumni Network Ekonomickej fakulty hľadá 3-5 študentov pre realizáciu nového online komunitného projektu. Skvelá príležitosť naučiť novým trendom v oblasti online komunít s vedením skúsených manažérov z popredných firiem v oblasti IT (Google, Autodesk). Záujemcovia hláste sa do 23.3.2009 na: [e-mail]
10.03.2009
17.-18.marec, iKariéra Dni príležitostí 2009, veľtrh pracovných príležitostí, Technická univerzita Košice - Aula Maxima. [download]
10.03.2009
Aktualizovaný harmonogram pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia. [download]
06.03.2009
TATRABANKA: Súťaž o najlepší business plan- DDL 15.4.2009 [link]
06.03.2009
LKW WALTER - pracovná ponuka: Manažér medzinárodnej prepravy: [link]
06.03.2009
CONTAINEX- pracovná ponuka: sales manažér: [link]
06.03.2009
TATRABANKA: grant Študenti do sveta - DDL 30.4.2009 [link]
27.02.2009
Európske hlavné mesto kultúry RUHR 2010: Zmena kultúry – kultúra zmeny. Prednáška komisára pre medzinárodné vzťahy na RUHR.2010, Európskeho hlavného mesta kultúry 2010. [download]
25.02.2009
Ku dňu 9.3. je povinnosťou pre všetkých študentov 1. ročnika 2. stupňa mať svoje meno v systéme pri mene vedúceho a téme diplomovej práce. [link]
20.02.2009
Dekan fakulty vyhlasuje súťaž o najlepšiu diplomovú a bakalársku prácu v akademickom roku 2008/2009. Súťaž je organizovaná v rámci roku 2009 ako roku kreativity a inovácií na Slovensku. [download]
17.02.2009
Výsledky z predmetu prof.Harrisona sa do indexov budú zapisovať u Ing.Suhányiho v nasledovných termínoch: 19.2., 10-12 - miestnosť č.410, 26.2.,10-11 - miestnosť č.410, 27.2., 9-10 - miestnosť č.312.
12.02.2009
Predmet Company Valuation v anglickom jayzku Dr. Uzika sa uskutoční od 16.2. do 20.2., so skúškou 24.2. Prvé stretnutie 16.2 o 13.00 v zasadačke dekanátu na 2. poschodí. V prílohe je prezentácia k predmetu. [download]
11.02.2009
Rozvrh na letný semester akademického roku 2008/2009 je zverejnený. Želáme úspešný štart do nového semestra. [link]
10.02.2009
Výsledky z predmetu prof. Harisona sú zverejnené v systéme - opravný test bude dňa 27.02. o 09.00 v miestnosti 312.
28.01.2009
Schválené pobyty Erasmus na letný semester do SRN na akademický rok 2008/2009. [download]
21.01.2009
Google Online Marketing Challenge. Súťaž pre študentov vysokých škôl - prihláste svoj tím prostredníctvom svojho pedagóga! [link]
21.01.2009
Ing. Jozef Glova, PhD - Finančná kríza, jej príčiny a dôsledky - prednáška pre košickú verejnosť v Teledome 27.01. [download]
14.01.2009
Testovacia prevádzka akademického systému MAIS určená pre samotestovanie študentov -vyskúšajte nový systém na TUKE. [link]
09.01.2009
Odborná diplomová prax pre študentov 5. ročníka - základné informácie pre študentov 5. ročníka. [download]
07.01.2009
Študenti 5. ročníka, ktorí nie sú v zozname tém diplomových prác, súrne nahláste osobne alebo mailom na študijné oddelenie vedúceho diplomovej práce a tému. [link]
20.12.2008
Výzva na druhé kolo programu Erasmus - študentské mobility v letnom semestri akademického roku 2008/2009: [download]
20.12.2008
Zbierku z matematiky na prijímacie skúšky si záujemcovia môžu stiahnuť zdarma iba na základe zadania údajov o strednej škole. Príklady na prijímacej skúške budú vybraté len z uvedenej zbierky: [link]
17.12.2008
Nové výzvy a štipendiá Francúzskej vlády na budúci akademický rok 2009/2010 nájdete na webovej stránke. [link]
17.12.2008
Prof. Harrison o získaní titulu doctor honoris causa na TUKE: [download]
16.12.2008
Oznámenie výsledkov výberovej komisie na prax v SRN v mesiaci február 2009. [download]
02.12.2008
Ponuka práce pre absolventov od firmy Lugera & Makler spol. s r.o. [link]
24.11.2008
Pre študentov 5. ročníka: dňa 25. novembra o 13.30 sa na začiatku prednášky v ZP-2 uskutoční krátka prezentácia o programe Young Talents. Testovanie študentov bude 4. decembra od 10.50 v ZP-2. Možnosť získať zaujímavé zamestnanie a porovnať sa so študentmi na Slovensku. Prihláste sa na [link]
19.11.2008
Anketa pre študentov 1. ročníka: po prihlásení do IS Student, stlačením tlačidla Ankety, zvoľte Hodnotiť a ukáže sa anketa. [link]
18.11.2008
Študenti 3. ročníka, Šimoňák, Kopťarová, Maniková, Repiský, Szabó, Szenkuti, súrne sa dostavte na študijné oddelenie ohľadom bakalárskej práce.
12.11.2008
Informácia o možnosti štipendia v USA, na Georgetown University vo Washingtone. [download]
11.11.2008
Vyhlásenie dekanského voľna v súvislosti so slávnostnou imatrikuláciou. [download]
11.11.2008
Vzdelávanie na manažéra medzinárodnej prepravy - ponuka. [link]
10.11.2008
Odborná skúška z CJ pre 3. ročník - písomná skúška sa uskutoční 26.1.2009 a ústna časť 28.-29.1.2009.
29.10.2008
Prax vo Wuppertali - február 2009. Záujemcovia o absolvovanie odbornej praxe v SRN, študenti 5. ročníka, prihláste sa do 15. novembra 2008. [download]
21.10.2008
Zapojte sa do medzinárodného projektu na podporu podnikania - Global Entrepreneurs Week.Témou roka je Energia a transport pre 21. storočie. . [link]
16.10.2008
Súťaž - Študentská vedecko-výskumná činnosť (ŠVOČ) sa v uskutoční koncom mesiaca november. Prihláste sa na zaujímavú súťaž do 1.11.2008.! [link]
14.10.2008
Riaditeľ auditového oddelenia PricewaterhouseCoopers, pán Ivan Kupkovič bude mať prednášku na tému Analýza finančných výkazov 21.10.2008 o 10.50 v ZP2. Srdečne pozývame.
04.10.2008
Prednášky Dr. Uzika Unternehmensbewertung sa uskutočnia v týždni 6. - 10. októbra. Prvá prednáška je 6. októbra o 13.30 v zasadačke na dekanáte.
29.09.2008
MateriályProf. Enriqueho Vianu zo Španielska Leadership súzverejnené na adrese: [link]
26.09.2008
Dňa 17.10.2008 o 14,00 sa v zasadačke BN32 na 1. poschodí a v prítomnosti rodinných príslušníkov uskutoční slávnostné odovzdávanie diplomov študentom, ktorí absolvovali štátnu skúšku v auguste 2008.
25.09.2008
Dňa 07.10.2008 o 9.10 sa v ZP2 uskutoční prednáška na tému Svetová finančná kríza - stojíme na pokraji kolapsu? s riaditeľom a portfólio manažérom Vltava Fund SICAV Ing. Danielom Gladišom, MBA, CFA z ČR. [download]
24.09.2008
Predmet Dr. Andreasa Zieglera zo SRN Bürger undStadtmarketing začína už v zimnom semestri vo štvrtok 2. októbra. o 09.00 v miestnosti 415.
22.09.2008
Predmet Internationalization and Global Risk prof. Harrisona začína v pondelok 29. sept. o 8.30 . Predpokladaná miestnosť prednášok je Aula Maxima. [download]
21.09.2008
X-Trade Brokers CUP 2008. Investičná súťaž: on line obchodovanie s demo účtom s cennými papiermi a menami zdarma. [link]
19.09.2008
Odovzdávanie diplomov študentom, ktorí absolvovali štátnu skúšku v auguste 2008, sa uskutoční 17. októbra o 14.00 v zasadačke BN32 na 1. posch.
19.09.2008
Úvodné stretnutie študentov externej formy1.ročníka 1. aj 2. stupňa sa uskutoční 27.9.2008 o 8,00 v posluchárni ZP/2. Rozvrh hodín je tu: [download]
18.09.2008
Rozvrhy na zimný semester akad. roku 2008/2009 sú zverejnené v časti Študijné oddelenie a rozvrhy: [link]
12.09.2008
Zapojte sa do súťaže publicistických príspevkov na tému "Nakŕmi veda ľudstvo?" v termíne do 15 októbra 2008. Bližšie informácie sú na webovej stránke ministerstva školstva. [link]
08.09.2008
Súťaž pre študentov Global Management Challenge- možnosť získať vlastnú reálnu skúsenosť s riadením firmy bez rizika. Registrácia prebieha do 31. októbra 2008 [link]
22.08.2008
Zápis pre študentov, ktorí boli v ak. roku 2007/2008 na mobilite v zahraničí bude 16.9. o 8.00 v blízkosti študijného oddelenia.
22.08.2008
V akademickom roku 2008/2009 vchádza do platnosti nový študijný poriadok na TU Košiciach, je dôležité ho naštudovať ešte pred zápisom. [link]
21.07.2008
Termín zápisu výsledkov skúšok z predmetov zimného a letného semestra u doc. Ing. Mgr. Renáty Vokorokosovej, PhD. [download]
01.07.2008
Z Á P I S Y študentov Ekonomickej fakulty TU denného a externého štúdia pre ak. r. 2008/2009. [download]
18.06.2008
Pre bakalárov EkF TU - informácie o slávnostnej promócii. [download]
03.06.2008
Zápis na voliteľné predmety pre ak. rok 2008/2009 sa spúšťa v IS Student/ka dňa 6. júna o 8.00, ukončenie zápisu je 20. júna. Počty študentov na predmety sú limitované na 50.
26.05.2008
Mmožnosť získania bakalárskeho titulu na The Huddersfield University Business School - ponúkaný program Business with Financial Services je podobný s naším FBI. Vhodné pre súčasných druhákov a tretiakov! Ešte je možnosť sa prihhlásiť: [download]
25.05.2008
Nové!!! Kvôli ochoreniu Prof. Jimenez sa predmet absolvuje dištančne,materiály na samoštúdium sú zverejnené. Skúška sa uskutoční 3. júna v ZP2 o 15:00. [link]
22.05.2008
Počnúc dňom 26.05. 2008 je formulár žiadosti k dispozícii na vyplnenie v elektornickej forme v menu "Študijné oddelenie a rozvrhy". [link]
14.05.2008
Informácie pre záujemcov o inžinierske štúdium na Ekonomickej fakulte TU v Košiciach. [download]
13.05.2008
Zoznam študentov, ktorí boli vybratí na pobyt ERASMUS v akademickom roku 2008/2009. [download]
13.05.2008
Ponuka zamestnania pre absolventov v SPP. [download]
13.05.2008
Ponuka pozície trainee v spoločnosti Embraco. [download]
07.05.2008
Zúčastnite sa súťaže vedecko-výskumnej činnosti študentov (ŠVOČ). Témy sú zverejnené: [link]
06.05.2008
Univerzita J. Selyeho a Francúzsky Inštitút v Bratislave vypisujú konkurz na účasť na intenzívnych jazykových kurzoch francúzštiny pre 60 študentov univerzít a vysokých škôl. [download]
27.04.2008
Bakalári môžu získať na Univerzite v Kolíne titul Master (dvojročné štúdium). V pripade záujmu kontaktujtenášho absolventa michal_demo@yahoo.com. [link]
25.04.2008
Pozývame vás na prednášku Ing. Š. Reháka o vízii regionálnej politiky na SLovensku: Akú regionálnu politiku, pre aký regionálny rozvoj? [download]
25.04.2008
Dňa 8.5 sa uskoční paintballový turnaj "študenti proti učiteľom", záujemcovia nech sa hlásia (do 5.5.08) na poorpeter@gmail.com alebo demon2003@gmail.com.
18.04.2008
Banka Intesa (u nás VUB) poskytne dvom študentom z oblasti IT alebo bankovníctva a financií so zameraním na IT štipendiá na dva roky štúdia po 3 ročníku. Záujemcovia poslite mail a kontakt na dekanat.ekf@tuke.sk.
15.04.2008
Študenti 5. ročníka predĺžte si platnosť ISIC kariet do nového termínu štátnych skúšok 28.05.2008. Buď na termináli na prízemí hlavnej budovy TUKE alebo na ÚVT.
14.04.2008
PREDNÁŠKA Dňa 23.04.2008 o 10.50 sa v ZP2 uskutoční prednáška na tému Investičné projekty. Prípadová štúdia - Ako oceniť baňu na nikel s riaditeľom a portfólio manažérom Vltava Fund SICAV Ing. Danielom Gladišom, MBA, CFA z ČR.
10.04.2008
Poslanci Európskeho parlamentu ponúkajú 3-mesačnú štipendijnú stáž vo svojej kancelárii v Bruseli. [download]
09.04.2008
Posudzovanie plagiátorstva bakalárskych a diplomových prác na Ekonomickej fakulte TU v Košiciach. [download]
07.04.2008
Výzva SOCRATES/ERASMUS na akademický rok 2008/2009. Termín prihlasovania na mobility: 27. apríl 2008 [download]
04.04.2008
Pre záujemcov o odporúčanie pre štúdium vHuddersfielde. stretnutie bude dňa 9.4. o 10.00 na dekanáte EkF u prodekana pre vzdelávanie. V prílohe je leták o štúdiu na HUBS. [link]
03.04.2008
Doplňujúce štúdium pre získanie pedagogickej spôsobilosti pre študentov. Prihlasovanie priamo na Katedre inžinierskej pedagogiky. [link]
02.04.2008
Informačný deň: ERASMUS študentské mobility - príďte sa pozrieť! [link]
26.03.2008
Katedra jazykov vyíisala termín odbornej skúšky z cudzieho jazyka na 7. a 8. júla 2008 (7.7 - písomná časť a 8.7. - ústna čast). Prihlásiť sa na skúšku a odovzdať projekt môžu študenti v čase od 9.6. do 23.6.2008 na KJ, Vysokoškolská 4, č.dv. 181, p. Spišáková v čase od 9.00 do 11.00.
20.03.2008
V stredu, 26.3. o 9.10 v ZP-2, sa v rámci predmetu Audítorstvo uskutoční prednáška spoločnostii PriceWaterhouse "Príprava na Euro a dopad na fungovanie firiem".
20.03.2008
V dňoch 31. marca a 1. apríla sa uskutoční bloková výučba (Prof. Sokolovský zo SRN) v rámci predmetu Bankové operácie vždy v čase od 9.50 do 13.30. O zmenách v rozvrhu budú študentov informovať vyučujúci.
18.03.2008
Dňa 25. marca 2008 na základe pokynu dekana budú mať študenti dennej formy dekanské voľno. [download]
18.03.2008
Prednášky s Dr. Zieglerom sa uskutočnia 26.-28. marca, začiatok 26. marca o 9.00 v zasadačke na 1. poschodí BN32.
15.03.2008
Zmena rozvrhu: v súvislosti s voľnými dňami 1. a 8. mája bude dňa 7. mája (streda) bude rozvrh hodín ako vo štvrtok.
15.03.2008
Otázky na bakalárske skúšky pre študentov 3. ročníka v akademickom roku 2007/2008. [link]
15.03.2008
Otázky na inžinierske štátne skúšky pre študentov 5. ročníka v akademickom roku 2007/2008. [link]
12.03.2008
Súťaž pre študentov VŠ. Víťazi sa zúčastnia poznávacieho zájazdu do inštitúcií EÚ v Bruseli. [link]
05.03.2008
V prílohe sú pre tretiakov a piatakov zverejnené formuláre na hodnotenie bakalárskych a diplomových prác: [download]
04.03.2008
Dňa 19. marca o 10.00 sa uskutoční v zasadačke dekanátu na II. poschodí prezentácia o štúdiu na anglických univerzitách - Birmingham City, Coventry, Derby, Huddersfield, Salford and Central Lancashire. Určené najmä pre druhákov. [link]
03.03.2008
7. ročník celoslovenskej súťaže pre študentov vysokých škôl - Cena Michala Bosáka 2008 : [link]
03.03.2008
Ponuka od slovinskej firmy Doorson - marketingový prieskum na Slovensku: [download]
27.02.2008
Harmonogram pre príjem licenčných zmlúv - odovzdávanie bakalárskych a diplomových prác do knižnice: [download]
26.02.2008
IAESTE Slovakia a projekt iKariéra Dni Príležitostí. [download]
26.02.2008
Nadácia Tatra banky otvorila grantový program "Vedieť viac", ktorého cieľom je podporiť ekonomické a manažérske aktivity a projekty študentov. [link]
26.02.2008
Enel Slovenské elektrárne udelia študentom Stodolovu cenu energetiky za výnimočné práce v oblasti energetiky a štipendiá talentovaným a úspešným študentom. [link]
20.02.2008
Opravný termín predmetu prof. Harrisona - The Changing International Environment - sa uskutoční dňa 29.02.2008 (piatok) o 9.00 hod. v miestnosti č. 314.
15.02.2008
Harmonogram štúdia pre študentov 5. ročníka v letnom semestri 2007/2008. Štátne skúšky sa posúvajú o týždeň. [download]
14.02.2008
Predmet v anglickom jazyku Company valuation s Dr. Uzikom zacina blokovo v pondelok 18.02. o 9.30 v zasadacke na 2. poschodi. Teraz aj s prezentáciami: [download]
13.02.2008
Rozvrhy na letný semester 2007/2008 sú zverejnené: [link]
13.02.2008
Harmonogram štúdia pre študentov 3. ročníka v letnom semestri 2007/2008: [download]
02.02.2008
Druhý opravný termín predmetu prof. Harrisona sa uskutoční v týždni 25.-29. februára. Informácie budú včas zverejnené.
24.01.2008
Odborná skúška z jazyka - zmena: Písomná časť skúšky bude 28.1.2008 v ZP 2
8.00 - nemecký jazyk,
10.00 - anglický jazyk,
12.00 - anglický jazyk.
17.01.2008
Pre piatakov: prihláste sa na Retail trainee program Tatrabanky. Viac informáciíí na stránke: [link]
15.12.2007
Odborná diplomová prax pre študentov 5. ročníka - základné informácie pre študentov 5. ročníka. [download]
05.12.2007
Pozerajte si vo vlastnom záujme poštu kvôli správam od učiteľov na konte ktoré máte zriadené na TU. Ak chcete mať uvedenú poštu presmerovanú na iný mail, kontaktujte postar@tuke.sk. [link]
03.12.2007
*PREDNÁŠKA* Dňa 04.12.2007 o 15.10 sa v ZP2 uskutoční prednáška na tému Vybrané kapitoly z investovania (Prípadová štúdia - Vltava Fund SICAV) s riaditeľom a portfólio manažérom Vltava Fund SICAV Ing. Danielom Gladišom, MBA, CFA z ČR.
02.12.2007
Prax vo Wuppertali - február 2008. Záujemcovia o absolvovanie odbornej praxe v SRN, študenti 5. ročníka, prihláste sa do 7. decembra 2007 zaslaním materiálov na dekanat.ekf@tuke.sk. [download]
30.11.2007
Výsledky fakultného kola ŠVOČ Ekonomickej fakulty TU v Košiciach konanej 27.11.2007 [link]
22.11.2007
Dekan fakulty udeľuje dekanské voľno v dňoch
27. 11. 2007 (utorok) od 13.30 hod. do 18.20 hod.
28. 11. 2007 (streda) od 7.30 hod. do 12.00 hod.
22.11.2007
Dňa 29.11.2007 o 13:00 sa uskutoční prezentácia Davida Colleyho o možnostiach štúdia na Univerzite v Hudderrsfielde (Veľká Británia) pre našich študentov.
Miesto konania: miestnosť č. 221 (zasadačka na 2. poschodí BN 32).
14.11.2007
Piataci! Prihláste sa na testovanie Young talents. Testovanie sa uskutoční 22. novembra od 10.50 v ZP-2. [link]
13.11.2007
Odborná skúška v cudzom jazyku v ekonomickom odbore pre študentov 3. a 4. ročníka sa uskutoční:
písomná skúška 28. 1.2008
ústna skúška 30. a 31.1.2008.
05.11.2007
Dńa 8.novembra o 15.10, v ZP2, sa uskutoční prednáška "Manažérske služby a stála prevádzkareň" zástupcami PricewaterhouseCoopers.
16.10.2007
Študujte v Európe so štipendiom pre ambiciózne Hlavičky! Nadácia SPP už štvrtý rok udeľuje štipendiá šikovným a ambicióznym študentom vysokých škôl a doktorandom. [download]
16.10.2007
Nová stránka študentov TU v Košiciach: [link]
09.10.2007
Témy prác ŠVOČ pre rok 2007. Na témy sa prihlasujte u vyučujúcich do 16.10.2007. [download]
09.10.2007
Každý študent má automaticky pridelenú e-mailovú adresu v tvare. *(osobné číslo študenta)@tuke.sk ,* heslo je rovnaké ako pre vstup do IS Student. Na túto adresu bude zasielaná úradná pošta, preto ju je potrebné používať. [link]
09.10.2007
Pre študentov 1. ročníka: cez IS Student je spustená anketa pre 1. rocniky. Vyplnte prosím dotazník do 1.11.2007.
09.10.2007
Výber študentov v druhom kole na pobyty v akademickom roku 2007/2008 programu Erasmus: [download]
02.10.2007
Dr. Ziegler učí v letnom semestri Stadtmarketing und Politische Kommunikation. Dňa 5. októbra o 8.00 sa s ním uskutoční prvé krátke stretnutie v zasadačke dekana na 2. poschodí.
02.10.2007
Predmet prof. Harrisona sa bude realizovať na Watsonovej 45 (SAV). Prvé stretnutie je 8. októbra o 8.30. V prílohe sú materiály na predmet. [download]
01.10.2007
Predmet Soziologie der Verwaltung Prof. Volkera Rongeho v nemeckom jazyku začína v stredu, 3. októbra o 9.00. Prvé stretnutie je o 9.00 na 1. poschodí BN32.
25.09.2007
Študenti, ktorí akademickom roku 2007/2008 študujú dva alebo viac študijných programov v tom istom stupni, oznámte písomne na študijnom oddelení, na ktorej fakulte študujete bezplatne. Termín: ihneď. [download]
14.09.2007
Slovnaft, a.s. sa rozhodol udeliť tento rok šikovným študentom 4.ročníka technického zamerania štipendia. [link]
07.09.2007
Pre študentov 3. ročníka: v ak. roku 2007/2008: Prihlasujte sa najneskôr do 14. septembra 2007 na témy bakalárskych prác u učiteľov, ktorí zverejnili svoje témy na stránke: [link]
07.09.2007
Stretnutie so študentmi odchádzajúcimi do Huddersfield UBS sa uskutoční 11. septembra o 11.00 v zasadacej miestnosti fakulty na 1. poschodí.
28.08.2007
Zápis pre E/S študentov v ak. roku 2006/2007 bude dňa 18. septembra o 10.00 na študijnom oddelení. Pred zápisom je potrebné poslať správu e-mailom na uznanie kreditov koordinátorovi E/S. [download]
23.06.2007
Mummertovo štipendium na univerzitách v Kolíne a Aachene. [link]
18.06.2007
Skúška z predmetov Bankovníctvo a Bankové operácie bude 21. 06. 2007 o 11. 00 v ZP2 a z predmetu Centrálne bankovníctvo 20. 06. 2007 o 11.00 v ZP/2 - pre študentov indiv. formy a dištančné vzdelávanie.
07.06.2007
Štipendijný program nadácie Mummert pre ekonomické a technické disciplíny: [download]
29.05.2007
Stretnutie Dr. Zieglera so študentmi a zápis zápočtov sa uskutoční dňa 31. mája o 10.00 na dekanáte fakulty.
28.05.2007
Prezentácie predmetu Japanese-style Corporate Culture s Prof. Enrique Vianom [link]
24.05.2007
Prihláste sa na kurzy zručností v rámci projektu RVEDOK na TUKE. Prvé stretnutie je 29.5.2007 o 9:00 v Aule Maxima. [link]
22.05.2007
Študentské mobility v akademickom roku 2007/08 v rámci programu ERASMUS: výsledky schválené komisiou. [download]
10.05.2007
Huddersfield UBS: Dňa 18. mája o 10.00 bude v zasadačke dekanátu stretnutie s Davidom Colleym a naším študentom, ktorý absolvoval na HUBS jeden rok štúdia.
10.05.2007
Oznam pre piatakov. V Moodle nájdete rozdelenie študentov do komisií na štátnu skúšku
05.05.2007
Dńa 9. mája 2007 sa na TU na všetkých fakultách učí podľa utorkového rozvrhu.
27.04.2007
Naštudujte si priložené materiály na predmet EU Auditing , ktorý prednáša Prof. Angela Jimenez z Univerzity Castilla la Mancha. [link]
15.04.2007
Pre študentov 5. ročníka - prestížny stážový program Tatra banky: Management Trainee program: [download]
15.04.2007
Oznámenie o prednáškach: EU Auditing začína 27. apríla o 9.00 v miestnosti 403 a potrvá do do 3. mája. Japanese-style Corporate Culture od 28. mája do 3. júna.
13.04.2007
Huddersfield a ďalšie univerzity v ponuke štúdia vo Veľkej Británii: Odporúčanie bude dávať prodekan pre vzdelávanie, formuláre na podpis odovzdajte do 10. mája u L. Vargovej. [link]
06.04.2007
Pre študentov 5. ročníka: Otázky na štátnu skúšku v inžinierskom stupni. [link]
06.04.2007
Vzorová prihláška na štúdium v Huddersfielde. Termín prihlášok je 10. máj na fakulte a 31. máj 2007 v HUBS. [link]
06.04.2007
Študenti, ktorí chcú absolvovať bakalárske skúšky v akademickom roku 2006/2007, nahláste sa na témy bakalárskych prác u učiteľov najneskôr do 13. apríla 2007. [link]
04.04.2007
Informácie o diplomových prácach a štátnych skúškach nájdete na webstránke: [link]
31.03.2007
SUMMER UNIVERSITY COSTA RICA – možnosť prihlásiť sa na letnú školu - manažment a marketing. [download]
30.03.2007
Pre tých, ktorí si zapísali predmet - Kommunikation und Krisenmanagement: v pondelok 2. apríla 09.00 sa uskutoční prvé stretnutie s Dr. Zieglerom v zasadacej miestnosti na 1. poschodí.
30.03.2007
Ponuka štúdia v anglickom jazyku v Bologni - The Laurea Magistralis in Economics (LMEC), dvojročný program Master of Science. [link]
21.03.2007
Dňa 25.3.2007 o 10.00 hod. sa na fakulte uskutoční prednáška zabezpečená Slovenskou asociáciou technickej ananlýzy o Johnovi Personovi – jednom z najväčších obchodníkov s komoditami. Bližšie info u Ing.Lastomírskej na [e-mail]
19.03.2007
Nadácia Slovenskej sporiteľne ponúka aj v letnom semestri sociálne a prospechové štipendium. Žiadosti sú na študijnom oddelení. Termín: 23.3.2007
12.03.2007
Súťaž pre študentov vysokých škôll „Cena Michala Bosáka 2007“ v riešení podnikateľských plánov. [link]
21.02.2007
Predmet Immobilieninvestitionen Portfoliomanagement s Dr. Uzikom začína v pondelok 26.02. o 10.30 v zasadacej miestnosti dekanátu. Ešte je možné zapísať si predmet na študijnom oddelení. V prílohe sú prezentácie na predmet. [link]
19.02.2007
Študenti košických univerzít sa môžu uchádzať o granty z grantovej schémy “Strasbourg Club” cities network v akademickom roku 2007/2008. [download]
12.02.2007
Oznam pre študentov 5. ročníka. Univerzitná knižnica TU v Košiciach poskytuje školenia pre študentov končiacich . Školenia organizuje Ing. Viera Tomášová, tč. 602 2893. Odporúčame študentom dohodnúť si termín na uvedenom kontakte a školenie absolvovať, nakoľko odovzdanie záverečnej práce v predpísanom formáte a podpísanie Licenčnej zmluvy je povinné. [link]
08.02.2007
Oznam pre študentov predmetu Manažérske hry. [download]
25.01.2007
Vyhodnotenie študentskej ankety hodnotenia predmetov za letný semester akademického roku 2005/2006 sa nachádza v Moodle. [link]
18.01.2007
Karpatský rozvojový inštitút hľadá mladého dynamického človeka na pozíciu Projektový manažér – Junior. [download]
20.12.2006
Výsledky výberového konania na odbornú diplomovú prax do Wuppertalu. [download]
11.12.2006
Na medzinárodnom kole ŠVOČ v Nových Zámkoch získala fakulta pekné umiestnenie. [download]
10.12.2006
Prax vo Wuppertali - február 2007. Záujemcovia o absolvovanie odbornej praxe v SRN, študenti 5. ročníka, prihláste sa do 15. decembra 2006. [download]
27.11.2006
Výsledky fakultného kola súťaže ŠVOČ (Študentská vedecká a odborná činnosť). Blahoželáme. [download]
27.11.2006
The 12th International Youth Leadership Conference is a week-long youth forum on world politics, international law, and relations. [download]
26.11.2006
Nadácia Beatrice a Rochus Mummert v spolupráci s DAAD ponúka štipendijné pobyty pre študentov na Univerzite v Kolíne (ekonomické disciplíny). [link]
20.11.2006
Opravný test z predmetu International Economic Perspectives as uskutoční dňa 8. decembra 2006 o 9.00 v zasadačke na 1. poschodí BN 32.
09.11.2006
Vyhlásenie dekanského voľna pre študentov denného štúdia. [download]
05.11.2006
Skanska Global Trainee Program pre ambicióznych absolventov VŠ ekonomického alebo stavebného odboru. [link]
31.10.2006
Výsledky doplnkového výberového konania Erasmus/Socrates. [download]
11.10.2006
Workshop –Škola podnikania. Termin: 23. – 26. oktobra (pondelok – štvrtok) - agentúra PIKAS pre študentov fakulty: [link]
10.10.2006
YOUNG TALENTS - program testovania študentov posledných ročníkov ekonomických fakúlt. Prihláste sa do 14.10. [link]
09.10.2006
Rozvrh hodín: Aktuálny rozvrh hodín na zimný semester nájdete na linke: [link]
05.10.2006
Dňa 9.10. - pondelok o 9.30 sa v zasadačke dekanátu fakulty uskutoční stretnutie s p. Davidom Colleym o možnosti získať bakalársky titul na Huddersfield University Business School - pre študentov 2. a 3. ročníka.
04.10.2006
V rámci predmetu Analýza portfólia sa v piatok 6.10.06 o 9:00 uskutoční prednáška Retailové bankovníctvo s prezentáciou Retail trainee programu: Miroslav Ivanoc (regionálny riaditeľ TB) a Alena Marcišinová (odbor ĽZ). Záujemcovia o stážový program si donesú svoj životopis.
02.10.2006
Vyhodnotenie študenskej ankety hodnotenia predmetov za zimný semester Akademickeho roku 20005/2006 nájdete v Moodli.
28.09.2006
Predmet Prof. Rongeho Armut – Theorie(n) und Empirie sa uskutoční v týždni 9.-13. októbra, prvé stretnutie je 9.10. o 9.10 v miestnosti 415.
28.09.2006
Predmet Prof. Harrisona - International Economic Perspectives sa uskutoční v týždni 9.-13. októbra, prvé stretnutie je 9.10. o 10.00 v Aule Maxima. V prílohe je materiál na štúdium - teraz aj s prezentáciou na konci súboru. [download]
27.09.2006
Pre tých, ktorí si zapísali predmet na LS - Kommunikation und Krisenmanagement: v pondelok 2. októbra 14.00-17.00 sa uskutoční prvé stretnutie s Dr. Zieglerom v miestnosti 415.
25.09.2006
Prvé informačné stretnutie pre záujemcov o štúdium vo francúzskom jazyku alebo o francúzsky jazykový kurz bude 27.9.2006 o 12:30 v Zasadačke Ekonomickej fakulty na 2.posch. Viac informácií nájdete na stránke. [link]
25.09.2006
Nadácia VÚB vyhlásila otvorenie grantovej schémy pre vzdelanie najmä pre študentov so zameraním manažment, ekonómiu, financie a matematiku. [link]
24.09.2006
Prax v oblasti Financial Services (Mníchov): [download]
21.09.2006
Dňa 28.9. 2006 o 10.50 v ZP2 sa uskutoční prednáška "Daňová reforma v SR" s poradcom ministra financií R. Sulíkom. Srdečne vás pozývame. [download]
12.09.2006
Ponuka pre študentov na prax v Írsku v oblasti financií. [download]
11.09.2006
Vedecko-popularizačný príspevok roka.
Súťaž pre novinárov, študentov stredných škôl, vysokých škôl a doktorandov. [link]
16.07.2006
Výsledky z predmetu EU Auditing budú zverejnené v IS STudent/ka do 19. jula.
22.06.2006
Oznam študentskej organizácie AIESEC najmä pre budúcich prvákov: Feel the university life! [download]
12.06.2006
Fakultná komisia stanovila výber študentov na E/S mobility v akademickom roku 2006/2007 nasledovne: [download]
22.05.2006
Zápis voliteľných predmetov na akad. rok 2006/07, zapís prostredníctvom IS-študent/ka do 16.6.2006.
Limit na počet študentov je na predmety:
Prezentačný softvér (40) - 1.roč.
Ziegler - Kommunikation ... (50)
Ronge - Armut ... (50)
19.05.2006
Letný jazykový kurz francúzštiny, termín prihlášok 31. máj. [download]
17.05.2006
Stretnutie s Dr. Zieglerom v rámci predmetu Marketing und Kommunikation sa uskutoční v piatok, dňa 26 .5. o 9.00 v zasadacej miestnosti na BN 32, 1. poschodie.
16.05.2006
Štipendium Freda Robeyho Študenti Ekonomickej fakulty sa môžu uchádzať o štipendium na akademický rok 2006/2007. Termín: do 1. júna 2006 do 15:00. [download]
16.05.2006
Erasmus/Socrates: termín na podávanie prihlášok je predĺžený do 19. mája, sú voľné miesta - Teesside, Wuppertal, Regensburg, Nice, Calabria, Katowice.
09.05.2006
Ponuka 22-týždňovej platenej stáže pre študenta EkF do Nemecka - spoločnosť Orten, so začiatkom September/Október 2006 (výborná nemčina nutná).
09.05.2006
Oznam pre piatakov. Konzultácie k otázkam na štátne záverečné skúšky sa uskutočnia 12.5. 2006 o 13.00 v miestnosti ZP2.
03.05.2006
Stretnutie s p. A. Halletom o absolvovaní časti štúdia na The Huddersfield University Business School sa uskutoční dňa 11. mája o 10.00 v zasadacej miestnosti dekanátu na 2. poschodí.
30.04.2006
Opravný test z predmetu International Competition sa uskutoční dňa 2. mája o 12.30 v zasadacke dekanátu na 2. poschodí.
26.04.2006
Informácie pre oponentov diplomových prác - vypracovanie oponentského posudku [link]
18.04.2006
VÝZVA pre záujemcov o program Erasmus - Socrates na nasledujúci akademický rok 2006/2007. [download]
18.04.2006
Tlačivá pre vedúcich a oponentov diplomových prác: [download]
18.04.2006
Rozpis študentov na štátne záverečné skúšky v akademickom roku 2005/2006 a deň obhajoby diplomovej práce [download]
14.04.2006
Odovzdávanie prezentácií a diplomových prác k štátnym záverečným skúškam v ak.r. 2005/2006 [link]
14.04.2006
Otázky štátnych skúšok v bakalárskom študijnom programe v akademickom roku 2005/2006 [link]
08.04.2006
Deň kariéry na Technickej univerzite v Kosiciach. 11.aprila 2006, organizuje TU v Košiciach.

Na Ekonomickej fakulte, v zasadačke na 1. poschodí od 10.00 do 13.00 sa budú pre študentov pracovnými príležitosťami prezentovať nasledujúce firmy a organizácie: [download]
06.04.2006
Otázky na štátne záverečné skúšky pre študentov 5. ročníka podľa jednotlivých predmetov. [link]
05.04.2006
Ponuka štipendia pre študenta – absolventa Ekonomickej fakulty TU v Košiciach organizáciou MOKA (Mobile-Košice Association) na University of South Alabama - Mobile Alabama, USA. [download]
04.04.2006
Dr. Andreas Ziegler začína vyučovať predmet "Marketing und Kommunikation" dňa 10. apríla o 9.00 v zasadačke BN 32 na 1. poschodí.
28.03.2006
Oznam pre piatakov: Dňa 4.4.2006 je stretnutie študentov piateho ročníka v Aule Maxima o 13.30 hod. Doneste si so sebou index - uzavreté predmety okrem diplomovej praxe. Účasť je povinná. V prílohe je povinná šablóna na písanie diplomovej práce. [download]
21.03.2006
Študent fakulty Peter Hudák siedmy na majstrovstvách sveta v sudoku. [download]
18.03.2006
Súťaž pre študentov vysokých škôl. Optimalizácia procesov v organizácii s využitím informačných technológií - efektívna cesta k zvyšovaniu výkonnosti organizácie v súkromnom sektore i vo verejnej správe.
1. cena 100 000 Sk. [link]
16.03.2006
Zmena rozvrhu hodín v LS 2005/2006
2. 5. 2006 (utorok) bude rozvrh hodín ako pondelok
10. 5. 2006 (streda) bude rozvrh hodín ako pondelok
11.03.2006
Ponuka vzdelávania The Huddersfield University Business School vo Veľkej Británii. Viac infomácii v prílohe. [download]
06.03.2006
We are Europeans konferencia v Košiciach - Teledome v dňoch 7.-10. marca pre študentov stredných a vysokých škôl. [download]
05.03.2006
Predmet Prof. A. Harrisona "International Competition" začína 20. marca o 10.00 v Aule Maxima.
01.03.2006
Dr. Martin Uzik začne prednášať predmet Investition und Finanzierung dňa 6. marca o 10.00 v miestnosti na 1. poschodí BN32. Do konca týždňa bude zverejnený aj učebný materiál.
Prednášky sú k dispozícii tuná: [link]
23.02.2006
Prihláste sa do 27.2. na bezplatný intenzívny kurz talianskeho jazyka.
- učitelia taliančiny z partnerských talianskych univerzít - Universita degli Studi del Sannio, Benevento a Universita degli Studi della Calabria
- 6. až 17.marca 2006. [link]
21.02.2006
Literárna súťaž pre vysokoškolákov 6. ročník literárnej súťaže o Cenu Pavla Straussa [download]
19.02.2006
Predbežné informácie o prednáškach hosťujúcich profesorov:
Dr. Martin Uzik: 6.-9. marca., skúška 15.marca.
Prof. Andrew Harrison: 20.-24. marca.
Dr. Andreas Ziegler: 10.-12. apríla.

Ďalšie informácie budú zverejnené priebežne.
11.02.2006
International Doctorate in Economic Analysis (IDEA) Universitat Autònoma de Barcelona ponüka 15 štipendií pre absolventov 2. stupňa ekonomického štúdia, na akademický rok 2006/2007. Štúdium je v anglickom jazyku. [link]
25.01.2006
Spoločnosti SPP, NAFTA a Pozagas, pôsobiace na slovenskom trhu s plynom, ponúkajú v školskom roku 2006/2007 štipendium na 11. mesačný študijný pobyt vo Francúzsku. Viac informacii sa dozviete tu. [download]
21.01.2006
Stáže pre študentov vysokých škôl - program Leonardo da Vinci. [download]
17.01.2006
Výučba počas letného semestra v akademickom roku 2005/2006 na základe príkazu rektora je od 27.2.2006 do 26.5.2006, viac informácií: [link]
02.01.2006
ODBORNÁ DIPLOMOVÁ PRAX - ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. [download]
30.11.2005
Výsledky výberového konania na prax v SRN – vo Wuppertali. [download]
27.11.2005
Dodatočné výberové konanie Erasmus/Socrates. V rámci programu Erasmus - Socrates vznikli tri nové miesta na letný semester akademického roku 2005/2006. Študenti, ktorí majú záujem o vycestovanie, prihláste sa do 15. decembra. [download]
26.11.2005
Ako boli predmety za zimný semester hodnotené pred rokom? Porovnajte si hodnotenie predmetov s hodnotením v študentskej ankete - v systéme Moodle na hlavnej stránke. [link]
19.11.2005
10th International Youth Leadership Conference organizovaná Civic Concepts International & PricewaterhouseCoopers. [link]
10.11.2005
Diera do sveta - Young Talents Recruting. Testovanie študentov 5. ročníka dňa 24. novembra na fakulte. Cesta k získaniu zaujímaveho zamestnania. Prihláste sa určite na stránke: [link]
06.11.2005
Štipendijný program - U. S. Steel Košice, pre talentovaných vysokoškolských študentov. [link]
29.10.2005
Referent pre administráciu medzinárodných projektov.
Požiadavky:
- znalosť anglického jazyka slovom a písmom
- znalosť práce na počítači (Word, Excel, Internet..)
- finančný manažment (nie je podmienkou, ale je výhodou)
- organizačné a komunikačné zručnosti
- dôslednosť a spoľahlivosť pri plnení pracovných povinnosíi
Predpokladaný rozsah práce: cca 4 hod./denne
Informácie u prodekana OH cez e-mail.
29.10.2005
Prax vo Wuppertali pre študentov so znalosťou nemeckého jazyka. [download]
12.10.2005
Seminár s prof. Volkerom Ronge: Ökonomie und Soziologie der privaten Haushalte sa uskutoční v dňoch 18.-21. októbra. Prvé stretnutie je v utorok o 9.10 v miestnosti 415.
03.10.2005
Možnosť praxe v Holandsku pre študentov: [download]
01.10.2005
Možnosť praxe v SRN pre študentov strojníckeho a ekonomického smeru. [download]
20.09.2005
Prvé stretnutie pre záujemcov o výučbu ekonomických predmetov vo francúzskom jazyku vo štvrtok 22.9.2005 o 14:30. [download]
19.09.2005
Nové rozvrhy pre akademický rok 2005-2006 pre všetky študijné odbory nájdete na podstránke "Študijné oddelenie a rozvrhy" [link]
19.09.2005
Ponuka štipendia na štúdium v SRN: Beatrice und Rochus Mummert-Stiftung. [link]
19.09.2005
Prax v Írsku. Dvaja študenti môžu ísť na prax do Írsku v rámci programu Leonardo da Vinci. V prípade záujmu kontaktujte p. con Lehane z telekomunikačnej firmy pôsobiacej v meste Cork. Je potrebné reagovať rýchlo. Academic Background - Finance or Business. [e-mail]
08.07.2005
Otázky na bakalárske skúšky. [download]
06.07.2005
Zápisy pre študentov denného, externého štúdia a E/S študentov: [download]
29.06.2005
Výsledky z predmetu EU Auditing sa nachádzajú v systéme IS-STudentka.
15.06.2005
AIESEC organizuje pre študentov ekonomických odborov prijímanie nových členov a akciu Veľké septembrové blues [download]
08.06.2005
Pracovná ponuka pre absolventov:ideálne ak ovládate slovenský a anglický jazyk, máte skúsenosti v rámci automobilového sektoru, práca 6 mesiacov vo Francúzsku a 6 mesiacov v Španielsku. [download]
08.06.2005
Oznam pre študentov o používaní počítačových učební. [download]
30.05.2005
Pre program Erasmus/Socrates, pobyty na školský rok 2005/2006 komisia pre výber študentov posúdila prospech, jazykové znalosti, motivačné listy a splnenie ďalších kritérií na výber uchádzačov a stanovila výber študentov nasledovne: [download]
26.05.2005
V priloženom súbore je veľká ponuka štipendií v 30 krajinách na akademický rok 2006/2007 pre rôzne skupiny. [download]
13.05.2005
Predĺžený termín do 20. mája pre študentov s priemerom do 2.00! Výzva na študentské mobility v rámci programu Erasmus - Socrates na nasledujúci akademický rok 2005/2006. [download]
12.05.2005
Angela Jimenez z Univerzity Castilla la Mancha bude prednášať predmet EU Auditing v dňoch 16.-20. mája v zasadačke na 1. poschodí BN32. Prvá prednáška začína v pondelok 16. mája o 10.00. [download]
10.05.2005
V prílohe sú informácie o miest a zadelení študentov do komisií na štátnej záverečnej skúške. [download]
09.05.2005
Témy bakalárskych prác v akademickom roku 2004/2005 si môžete pozrieť v tomto dokumente. [download]
08.05.2005
Oznam pre piatakov: Štatnicové otázky si môžete stiahnuť v DOWNLOADe. Spoločné konzultácie k otázkam na štátne skúšky sa uskutočnia 12.5.2005 o 12.30 hod. v posluchárni ZP-2. [download]
03.05.2005
Druhá časť blokovej výučby a udeľovanie zápočtov s Dr.h.c. Zieglerom sa uskutoční v dňoch 5.-6. mája. Začiatok 5. mája o 9.00 v miestnosti 414.
30.04.2005
Dňa 2.5.2005 o 13:30 v ZP4 sa uskutoční prednáška ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Ľudovíta Kaníka na tému "Reforma socialneho systemu". [download]
30.04.2005
Pobočka nemeckej personálnej poradenskej spoločnost. Dieter Strametz & Partner Praha s.r.o. sa špecializuje na vyhľadávanie a výbery kvalifikovaných odborníkov. Informácie o ponuke práce: [download]
13.04.2005
Predmet EU Auditing bude vyučovaný blokovo v týždni 16.-20. mája. Prednášajúca: A Jimenez z Univerzity Castilla la Mancha.
05.04.2005
Študenti 4. a 5. ročníka a doktorandi z Ekonomickej fakulty POZOR! Voľné miesto do Nemecka v rámci programu Leonardo da Vinci. Stáž v podniku s nástupom od polovice mája na 20 týždňov. Zameranie – poisťovníctvo. Nutná znalosť nemeckého jazyka. Bližšie informácie: Ing. Andrea Kalafúsová, hlavná budova TU, č.dv. 105b na Rektoráte.Telefón: 602 2181 [link]
05.04.2005
Finančná skupina ING organizuje pre študentov našej fakulty Odborný seminár z poisťovníctva, zameraný na život a prácu poradcu pre finančné plánovanie. Stiahnite si viac informácií. [download]
30.03.2005
Ponuka práce v spoločnosti KIA. Dňa 5.4. o 13.30 v ZP5 sa uskutoční stretnutie predstaviteľov spoločnosti KIA so študentmi, zozbieranie životopisov od študentov, ktorí majú záujem o prácu v KIA. [download]
30.03.2005
Letná škola Banking, Insurance and the Public Sector: Empirical Experience and Policy Advice organizovaná The Faculty for Economics and Social Science at the University of Potsdam a podporovaná the German Academic Exchange Office (DAAD) sa uskutoční v júli 2005. Možnosť získať štipendium. [link]
24.03.2005
Pozývame vás na prednášky Jozefa Uhríka: Vývoj automobilového priemyslu na Slovensku a Thomasa Shmalla: Systém riadenia dňa 30.3. 2005 o 9.15 v ZP4. [download]
24.03.2005
V spolupráci s firmou SLOVALCO, a.s., Žiar nad Hronom, významným producentom hliníka s nórskou zahrančcnou účasťou, ponúka poradenská a vzdeáavacia spoločnost TIMAN, s.r.o. absolventom vysokých škôl 3. ročník manažérskeho programu YOUNG GRADUATES PROGRAM (YGP). [download]
08.03.2005
Na fakulte sa dnes konal úspešný turnaj vo futbale, v ktorom podal vynikajúci výkon hlavne dievčenský tím. Ak si chcete priblížiť atmosféru z turnaja, tak si pozrite fotografie vo fotogaléerii. [link]
05.03.2005
Začiatok v pondelok o 9.00. Prednášky z predmet Dr. Zieglera Marketing und Kommunikation sa uskutočnia v dňoch 21.-23. marca v v zasadačke na 1. poschodí budovy na BN 32. [download]
04.03.2005
Súťaž o najlepšiu esej. Pod záštitou podpredsedu vlády IVANA MIKLOŠA - INEKO - Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy vyhlasuje pre študentov vysokých škôl súťaž o najlepšiu esej na tému: Ekonomika Slovenska: viac znalostná, menej „známostná“? [link]
02.03.2005
8. marca 2005 v utorok sa od 8h. ráno uskutoční futbalový fakultný turnaj v telocvični na ul. Nemcovej. Bude nasadený aj tím dievčat. Príďte povzbudiť svoje spolužiačky a spolužiakov!
24.02.2005
Microsoft Academic Roadshow o najnovších technológiách Microsoft a iných zaujímavých témach. 9.3.2005 v Aule Maxima TU. [download]
18.02.2005
HARMONOGRAM konania štátnych záverečných skúšok pre 5. ročník v akademickom roku 2004/2005. [download]
15.02.2005
V rámci programu Erasmus - Socrates je na letný semester voľné miesto navyše na Univerzite vo Wuppertale. Študenti, ktorí majú záujem o vycestovanie, vyplňte prihlášku, ktorá sa ako „príloha 3“ nachádza na web stránke http://www.tuke.sk/tu/Socrates/ a odovzdajte ju s priloženými 2 fotografiami najneskôr do 24. februára 2005 na sekretariáte dekanátu u L. Vargovej. Ku vyplnenej žiadosti doložte: svoj vážený priemer z predmetov od začiatku štúdia do konca zimného semestra ak. roku 2004/2005, potvrdenia o vašich jazykových a odborných znalostiach a motivačný list v nemeckom jazyku. [link]
12.02.2005
Študenti 4. a 5. ročníkov a doktorandi z TUKE pozor - ešte jedno voľné miesto do Holandska v rámci programu Leonardo da Vinci. Stáž v podniku s nástupom v marci na 20 týždňov. Nutný Letter of Intent. Bližšie informácie: Ing. Andrea Kalafúsová, č.dv. 128 rektorát. Telefón 602 2127. [link]
29.01.2005
Štipendium pre postgraduálne štúdium vo Francúzsku v programe “Petroleum Economics & Management“ (Prípravný výberový program pre budúcich manažérov) Pre koho? Vysoko motivovaných a ambicióznych študentov, ktorí ukončili univerzitu na Slovensku (jún 2004 alebo jún 2005). [link]
20.01.2005
Študenti 3.-4. ročníka s dobrými základmi z informatiky sa majú možnosť prihlásiť a po výbere absolvovať trojmesačnú letnú prax v centrále spoločnosti Microsoft v americkom Redmonde. Stiahnite si viac informácií .. [download]
16.12.2004
ODBORNÁ DIPLOMOVÁ PRAX pre študentov piateho ročníka - základné informácie [download]
12.12.2004
Diplomová prax v SRN. Študenti 5. ročníka majú možnosť absolovovať odbornú diplomovú prax v SRN. [download]
29.11.2004
Štipendiá Eiffel na štúdium vo Francúzsku pre študentov piateho ročníka alebo pre absolventov štúdia na fakulte. Záujemcovia kontaktujte doc. Hudeca. [link]
27.11.2004
Prihlasovanie študentov na brigády počas letných prázdnin v SRN v školskom roku 2004/2005. Záujemcovia o letnú brigádu nahláste svoj záujem písomne na študijnom oddelení s povinnými údajmi: meno a priezvisko/vážený priemer za doterajšie štúdium/výsledky z predmetov Nemecký jazyk.
Termín: 1. december 2004.
Fakulta vyberie podľa stanovených kritérií troch uchádzačov a štyroch náhradníkov a nahlási ich mená na rektorát TU. [download]
23.11.2004
Výsledky fakultného kola ŠVOČ Ekonomickej fakulty TU v Košiciach konanej 18.11.2004: [download]
15.11.2004
Lístky na Imatrikulačný ples Ekonomickej fakulty si môžete zakúpiť na fakulte v miestnosti č.214. Štvrtáci a piataci v pondelok (15.11.2004) v čase 12:00–14:00h, prváci v utorok (16.11.2004) v čase 9:00–13:00h., druháci a tretiaci vo štvrtok (18.11.2004) v čase 12:20–15:00h. Cena lístka je 250,- Sk.
14.11.2004
Central European University in Budapest (CEU) poskytuje štipendiá na svoje študijné programy v anglickom jazyku a udeľuje aj ďalšie granty [download]
10.11.2004
Štipendijný program HLAVIČKA: Nadácia SPP podporí štipendiom vo výške 5 000 Sk mesačne 200 vysokoškolských študentov počas zimného a letného semestra 2004/2005. [link]
05.11.2004
Do 12.11.2004 je potrebné odovzdať súťažné práce do súťaže Študentskej vedecko-odbornej činnosti (ŠVOČ). [download]
03.11.2004
Informácie a súbory na stiahnutie pre študentov, ktorí sa zapojili do hry "Super (H2) Dealer", sú k dispozícii na nasledovnej stránke. [link]
20.10.2004
Vyzývame študentov zapojiť sa do súťaže EUROMANAGER, viac informácií získate u doc. Zgodavovej a Ing. Džupku a na webstránke: [link]
13.10.2004
Predmet prof. Rongeho Effekte der EU-Midgliedschaft für die Slowakei začína v pondelok 18. októbra o 9.00 v zasadačke na 1. poschodí BN 32.
12.10.2004
Super(H2)Dealer: Slávnostné otvorenie investorskej hry Super(H2)Dealer sa uskutoční dňa 13.10.2004 o 9.00 hod. v zasadačke Technickej univerzity na Boženy Němcovej 32, 1. poschodie. Účasť prihásených študentov je nutná!
09.10.2004
Spoločnosť KIA Motors hľadá kandidátov na nasledovné pracovné miesta. [download]
03.10.2004
Štipendium DAAD-Helmholtz na doktorandské a postdoktorandské študijné a výskumné pobyty [download]
03.10.2004
Miešaný spevácky zbor Technickej univerzity v Košiciach Collegium Technicum vypisuje konkurz pre nových členov. [download]
28.09.2004
Dňa 4. októbra začína výučba predmetu Prof. Harrisona Economics of Globalization so začiatkom o 9.00 v Aule Maxima a predmetu Prof. Bartoelkeho Human Resources Management so začiatkom o 13.30 v miestnosti 415.
21.09.2004
Odborné stáže pre študentov 4. a 5. ročníka a doktorandov: Dňa 27.9.2004 o 14:00h. na 1. posch. Rektorátu TU v Košiciach (Letná 9, miestnosť 105B) sa uskutoční výberové konanie študentov na 5 mesačné zahraničné pracovné stáže v rámci projektu Leonardo da Vinci. [download]
14.09.2004
Informačné stretnutie ohľadom francúzskeho programu na našej fakulte a kurzov franc. jazyka sa uskutoční 20.9.2004 o 10h. vo Franc.aliancii na ul.Jesenského 26 v Košiciach. Účasť pre záujemcov odporúčaná! Bližšie informácie v miestnosti č.111 na našej fakulte.
07.07.2004
Zápisy študentov denného a externého štúdia pre ak. r. 2004/2005. Informácie o dňoch zápisu a začiatku nového akademického roku. [download]
25.06.2004
Entering the Global Business - udeľovanie zápočtov bude 25.6.2004 (v piatok) od 9:00 do 12:00 a 28.6.2004 (v pondelok) od 9:00 do 16:00 v miestnostiach 111, pripadne 315. Zapisovať bude Laurent Dalmas.
24.06.2004
Štúdium v zahraničí: Do 27. júna je možné prihlásiť sa na jedno miesto v Castilla la Mancha (Španielsko) v rámci programu Erasmus a na dve miesta na Ekonomickej univerzite v Katowiciach (Poľsko). Prihláste sa e-mailom na adresu dekanat.ekf@tuke.sk aj s uvedením tel. kontaktu.
16.06.2004
Protokol praxe z SRN (1.-26. 3. 2004 Wuppertal) - prečítajte si ako sa mali naši spolužiaci na jednomesačnej stáži v Nemecku. [download]
15.06.2004
Už sú vypísané témy dizertačných prác na doktorandské štúdium na EkF TU v Košiciach v ak. roku 2004/2005 vo vednom odbore financie. [download]
02.06.2004
Erasmus/Socrates - výber študentov na akademický rok 2004/2005 - Komisia stanovila výber študentov podľa daných kritérií nasledovne ... [download]
00.00.0000
Odborná prax v Nemecku (Wuppertal): výsledky výberu študentov na prax . [download]

...späť