EkF TU Ko?ice Inaugurácia dekana 01.04.2015
Dňa 31.3.2015 rektor Technickej univerzity v Košiciach Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. inauguroval do funkcie dekana Ekonomickej fakulty TUKE doc. Ing. Michala Šoltésa, PhD. [download]

...späť