EkF TU Ko?ice Ekonóm U.S. Nuclear Regulatory Commission, Michael Dusaniwskyj v Košiciach 07.10.2019
V rámci Fulbright Specialists Program Komisie J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike, bude na pôde Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v čase 02.10.2019-30.10.2019 prednášať Michael Dusaniwskyj, ekonóm U.S. Nuclear Regulatory Commission. Dňa 10.10.2019 (Štv.) o 10,50 hod. v posluchárni ZP2 vystúpi s prednáškou na tému „Why Nuclear Power“. Na prednáške ste všetci srdečne vítaní.
EkF TU Ko?ice Prof. Dr. Dr. h. c. Lambert T. Koch, & Prof. Dr. h. c. Ernst-Andreas Ziegler na EkF TUKE 27.09.2019
V dňoch 1.- 3. októbra 2019 budú na pôde EkF prednášať naši nemeckí kolegovia z Bergische Universität Wuppertal, rektor Univ. - Prof. Dr. Dr. h. c. Lambert T. Koch, a Prof. Dr. h. c. Ernst-Andreas Ziegler v rámci predmetu „Ökonomie der Aufmerksamkeit“. Prednášky sa uskutočnia v zasadačke č. 218 (2. poschodie, EkF, Němcovej 32) podľa nasledujúceho harmonogramu: 01.10.2019 (Ut):10,00 hod. – 11,30 hod. 13,00 hod. – 15.00 hod. 02.10.2019 (Str): 08,00 hod. – 09,40 hod. 03.10.2019 (Štv): 08,30 hod. – 10,30 hod. Všetci ste srdečne pozvaní!
EkF TU Ko?ice Pán Mikuláš Dzurinda na EkF TUKE 24.09.2019
Pozývame Vás na septembrové Košické ekonomické fórum (KEF), ktoré sa bude konať vo štvrtok, 3. októbra 2019, o 13:30 hod., v posluchárni P24 (na prízemí v B-bloku hlavnej budovy TUKE). Na pôde KEF vystúpi pán Mikuláš Dzurinda (bývalý predseda vlády SR) s prednáškou na tému "Federálna únia: vízia pre preklenutie rozdielov v EU?". Po vystúpení bude nasledovať diskusia. Tešíme sa na Vašu účasť. Viac informácií: [link]
EkF TU Ko?ice Zelení inovátori zavítali do Košíc! 17.08.2019
Aj tento rok európske združenie EIT Climate organizuje unikátnu letnú školu Journey (v preklade cesta) zameranú na klimatické zmeny. Letná škola začala v júli v Lisabone, odtiaľ sa študenti presunuli do Košíc a svoju cestu ukončia v Hamburgu. Viac informácií na https://journey.climate-kic.org/ alebo: [download]
EkF TU Ko?ice Projekt RECORD na EkF TUKE 31.07.2019
Ekonomická fakulta TUKE participuje na riešení medzinárodného projektu RECORD, ktorého cieľom je podporiť konkurencieschopnosť a inovačný potenciál malých a stredných podnikov v železničnom sektore. Viac informácií: [link]
EkF TU Ko?ice LYNX podporuje talenty 2019 20.06.2019
EkF TUKE spolupracuje so spoločnosťou LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, v rámci programu "LYNX podporuje talenty". V tomto akademickom roku prebehla súťaž o najlepšiu diplomovú prácu. Komisia spoločnosti LYNX ocenila hodnotnou cenou prácu Ing. Daniela Kokoruďu: OPTIMALIZÁCIA INTERNÉHO FINANČNÉHO REPORTINGU V KORPORÁTNEJ SFÉRE S VYUŽITÍM PROSTRIEDKOV AUTOMATIZÁCIE, ktorú vypracoval pod vedením RNDr. Júliusa Czapa, PhD.
EkF TU Ko?ice Vyhlásenie AS EkF TUKE 19.06.2019
AS EkF TUKE na svojom riadnom zasadnutí dňa 18. 6. 2019 prijal vyhlásenie: [link]
EkF TU Ko?ice Pán Svatopluk Kapounek na EkF TUKE 17.06.2019
Pozývame Vás na júnové Košické ekonomické fórum (KEF), ktoré sa bude konať vo štvrtok, 20. júna 2019, o 9:00 hod., v zasadacej miestnosti fakulty na 2. poschodí. Na pôde KEF vystúpi pán Svatopluk Kapounek - prodekan pre vedu na Provozně-ekonomickej fakulte Mendelovej univerzity v Brne, s prednáškou na tému "Cryptocurrency Market Efficiency: Evidence from Time-Frequency Analysis". Po vystúpení bude nasledovať diskusia. Tešíme sa na Vašu účasť. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Workshop: Veda a výskum na EkF TUKE 04.06.2019
Pozývam Vás všetkých na workshop "Veda a výskum na Ekonomickej fakulte TUKE", ktorý sa bude konať dna 05. júna 2019 (streda) o 13:00 v zasadacej miestnosti fakulty. Hlavnou myšlienkou prvého tohtoročného worskhopu je prezentácia nových projektových zámerov a projektov riešiteľských kolektívov etablovaných na našej fakulte. Workshop má ambíciu osloviť všetkých členov Ekonomickej fakulty TUKE, nakoľko vedátorské bádanie spríjemňuje úsilie o odborný rast formou vytvárania priestoru pre plnenie očakávaní v oblasti publikačnej činnosti, prispieva k nadväzovaniu a posilňovaniu medzikatedrovej ci širšej spolupráce (nielen pri vedecko-výskumných, ale aj vzdelávacích projektoch), vnáša interdisciplinárne prvky do nášho výskumu a tým v konečnom dôsledku obohacuje a prehlbuje poznatky, ktoré môžeme ďalej sprostredkovať študentom Ekonomickej fakulty TUKE. Program workshopu [download]
EkF TU Ko?ice 19. ročník súťaže o najlepšiu diplomovú prácu z oblasti daní 30.05.2019
Slovenská komora daňových poradcov, regionálna kancelária Košice, usporiadala v tomto akademickom roku už 19. ročník súťaže o najlepšiu diplomovú prácu z oblasti daní. Do súťaže boli zaradené diplomové práce z Podnikovo hospodárskej fakulty EU Košice, z Právnickej fakulty UPJŠ Košice a z Ekonomickej fakulty TUKE. Prvé miesto získala študentka z EkF TUKE Bc. Barbora Liptáková s témou: Daňové úniky na DPH v krajinách EÚ, pod vedením doc. Ing. Aleny Andrejovskej, PhD. Gratulujeme! [download]
EkF TU Ko?ice Pani Christina Wassenaar na EkF TUKE 14.05.2019
V rámci série prednášok učiteľských mobilít programu Erasmus+ vystúpi na pôde Ekonomickej fakulty Assist. Prof. Christina Wassenaar (University of South Alabama, Mitchel College of Business, USA) s príspevkom na tému „Can Leadership be Shared? Implications for Research & Practice“. Stretnutie sa uskutoční dňa 16.05.2019 (Štv) o 11,00 hod. v zasadačke EkF č. d. 218 (2. poschodie, EkF, Němcovej 32, Košice). Tešíme sa na spoločné stretnutie.
EkF TU Ko?ice Deň Európy 29.04.2019
Dňa 3.mája 2019 sa bude konať v Košiciach Deň Európy. Súčasťou bude moderovaná apolitická diskusia so zástupcami kancelárie Európskeho parlamentu o potrebe zúčastniť sa volieb do Európskeho parlamentu. Diskutovať môžete dopoludnia 3.5.2019, od 10:00, v Univerzitnej knižnici TUKE. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Central European Conference in Regional Science (CERS) 2019 26.04.2019
Pozývame vás na Central European Conference in Regional Science (CERS) 2019. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Pán Toshihiro UCHIDA v Košiciach 24.04.2019
Pozývame Vás na sériu stretnutí s prof. Dr. Toshihirom Uchidom z Chukyo University v japonskej Nagoyi. Dňa 29. apríla 2019 (pondelok) o 15,10 hod. sa v posluchárni ZP2 uskutoční prednáška na tému „Voluntary Environmental Behaviors“. Dňa 2. mája 2019 (štvrtok) o 11,00 hod. sa v miestnosti č. 218 (2. poschodie, Němcovej 32) uskutoční seminár na tému „Intersection of Environmental & Behavioral Economics“ Všetci ste srdečne vítaní. [download]
EkF TU Ko?ice Pán Kenji Kondo na Slovensku 24.04.2019
V rámci výmenného programu Erasmus+ na Slovensko zavíta Prof. Kenji Kondo z Chukyo University, Nagoya, Japonsko. V priebehu jeho návštevy EkF TUKE sa uskutočnia nasledovné stretnutia: Dňa 3. mája 2019 (piatok) o 10,00 hod.: prednáška na tému „Japan, Nagoya & Foreign Workers“ v miestnosti č. 218 (2. poschodie, Němcovej 32). Dňa 6. mája 2019 (pondelok) o 11,00 hod.: seminár na tému „Tourism, Capital-Labor Inflow & Regional Development“ v miestnosti č. 218 (2. poschodie, Němcovej 32). Tešíme sa na spoločné stretnutie. [download]
EkF TU Ko?ice Pán Juraj Sipko na EkF TUKE 24.04.2019
Pozývame Vás na verejnú odbornú prednášku prof. Ing. Juraja SIPKA, PhD., MBA.,riaditeľa Ekonomického ústavu SAV, člena Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, na tému: Minulosť, súčasnosť a budúcnosť Európskej menovej únie. Prednáška sa uskutoční 25. apríla 2019, o 13:30 hod., v zasadačke EkF na 2. poschodí, č.d. 218, (Nemcovej 32, Košice). Všetci ste srdečne pozvaní! [download]
EkF TU Ko?ice Internatonal conference on CAPACITY BUILDING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 01.04.2019
V dňoch 5. - 6. 9. 2019 sa v rámci projektu Cabcin, na Wroclaw University of Science and Technology, uskutoční medzinárodná konferencia CAPACITY BUILDING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Medzinárodný seminár Evidence-based planning across the Danube Region 21.03.2019
Pozývame Vás na medzinárodný seminár "Evidence-based planning across the Danube Region", ktorý sa uskutoční dňa 26.03.2019 v Košiciach. Viac informácii: [download]
EkF TU Ko?ice Pán Kimiyoshi Kamada na EkF TUKE 16.03.2019
Dňa 19. marca 2019 na pôde EkF TUKE vystúpi prof. Kimiyoshi KAMADA z Chokyo University, School of Economics v Nagoyi, Japonsko, s prednáškou na tému: „The Effect of Public Pensions on Residential Choice and Welfare in the Family“. Prednáška sa uskutoční v miestnosti č. 218 (2. poschodie, Němcovej 32, Košice). Všetci ste srdečne vítaní. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Súťaž o najlepšiu semestrálku 07.03.2019
Pozývame Vás na "Súťaž o najlepšiu semestrálku", ktorá sa uskutoční v utorok 12.03.2019, o 13:30 v priestoroch kongresového centra TUKE, v hlavnej budove TUKE, Letná 9 (prízemie vpravo – v minulosti tam bola knižnica). Máme 10 súťažných tímov a o víťazovi môžete rozhodnúť aj Vy svojím hlasom. Tešíme sa na Vás. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Eurofondue 2019 06.03.2019
6. ročník súťaže Eurofondue má svojich víťazov! Do Štrasburgu pocestujú študenti zo SOŠ Ostrovského, ktorí vyhrali s projektom Parahokej - Hýbať sa môže každý! Víťazom srdečne blahoželáme!
EkF TU Ko?ice Pán Štefan Rychtárik na EkF TUKE 06.02.2019
Pozývame Vás na februárové Košické ekonomické fórum (KEF), ktoré sa bude konať v stredu, 13. februára 2019, o 9:00 hod., v zasadacej miestnosti fakulty na 2. poschodí. Na pôde KEF vystúpi pán Štefan Rychtárik - risk analytik na odbore politiky dohľadu na makroúrovni v Národnej banke Slovenska, s prednáškou na tému "Finančná stabilita na Slovensku". Po vystúpení bude nasledovať diskusia. Tešíme sa na Vašu účasť. Podklady k prednáške: [download]
EkF TU Ko?ice Projekt CABCIN na EkF TUKE 04.02.2019
Ekonomická fakulta TUKE organizuje v dňoch 4.-5.2.2019 projektový míting manažérskeho výboru projektu CABCIN (ERASMUS KA102), ktorého cieľom je zvýšiť kvalitu vzdelávania na piatich indických univerzitách. Viac informácií: [link]
EkF TU Ko?ice Výsledky volieb kandidáta na dekana EkF TUKE 18.01.2019
AS EkF TUKE, na svojom zasadnutí 15. januára 2019, zvolil za kandidáta na dekana EkF TUKE doc. Ing. Michala Šoltésa, PhD., na funkčné obdobie 1. 4. 2019 - 31. 3. 2023 . Viac informácií: [link]
EkF TU Ko?ice Projekt InnoSchool na EkF TUKE 14.01.2019
Ekonomická fakulta TUKE participuje na riešení medzinárodného projektu InnoSchool, ktorý pre stredoškolákov vyvíja digitálnu edukačnú hru v oblasti sociálnych inovácií a sociálneho podnikania. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Výsledky súťaže o cenu guvernéra NBS 14.01.2019
Guvernér NBS Jozef Makúch udelil 11. januára 2019 cenu guvernéra NBS za najlepšiu dizertačnú/diplomovú prácu v oblasti ekonómie autorom troch dizertačných prác z roku 2018. Prvú cenu získal PhDr. Marek Rusnák, PhD., za dizertačnú prácu „Essays on monetary policy transmission". Druhú cenu získal Ing. Martin Kameník, PhD. z EkF TUKE, za dizertačnú prácu „Fiškálne pravidlá, fiškálny priestor a procyklická fiškálna politika". Na treťom mieste sa umiestnil Ing. Miroslav Kľúčik, PhD., s dizertačnou prácou „Modely predstihových indikátorov pre Slovenskú republiku - Aplikácia empirických a teoretických prístupov". Viac informácií: [link]
EkF TU Ko?ice Central European Conference in Regional Science (CERS) 2019 03.01.2019
Pozývame Vás na konferenciu CERS 2019. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Zhromaždenie Akademickej obce EkF TUKE 02.01.2019
Akademický senát EkF TUKE zvoláva na 8. januára 2019, o 9:30 hod., do posluchárne ZP2 zhromaždenie Akademickej obce EkF TUKE. Všetci ste srdečne pozvaní. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium na EkF TUKE 13.12.2018
Ekonomická fakulta TUKE organizuje pre uchádzačov o štúdium prípravný kurz zo stredoškolskej matematiky. Podrobné informácie: [download]
EkF TU Ko?ice Vyhlásenie súťaže EUROFONDUE 16.11.2018
EkF TUKE vyhlasuje ďalší ročník súťaže študentských nápadov a projektov pre stredoškolákov EUROFONDUE. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Pán prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska na TUKE 06.11.2018
Pán prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska navštívi TUKE. Stretnúť sa a diskutovať s pánom prezidentom môžete dňa 12. 11. 2018, o 10:00 hod., v Aule Maxima. Všetci ste srdečne pozvaní!
EkF TU Ko?ice Pán Jiří Rusnok na EkF TUKE 05.11.2018
Pozývame Vás na novembrové Košické ekonomické fórum (KEF), ktoré sa bude konať v stredu, 14. novembra 2018, o 10:00 hod., v posluchárni P24, Hlavná budova TUKE, blok B, prízemie. Na pôde KEF vystúpi pán Jiří Rusnok - guvernér Českej národnej banky od roku 2014, predseda vlády Českej republiky v rokoch 2013 až 2014, s prednáškou na tému "MENOVÁ POLITIKA ČNB V DOBE HOSPODÁRSKEJ KRÍZY A KONJUNKTÚRY". Po vystúpení bude nasledovať diskusia. Tešíme sa na Vašu účasť. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Pán Ivan Šramko na EkF TUKE 09.10.2018
Pozývame Vás na októbrové Košické ekonomické fórum (KEF), ktoré sa bude konať v stredu, 17. októbra, o 9:30 hod., v zasadacej miestnosti na 1. poschodí BN32. Na pôde KEF vystúpi pán Ivan Šramko - predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a bývalý guvernér Národnej banky, s prednáškou na tému "Vývoj fiškálneho rámca a verejných financií v SR". Po vystúpení bude nasledovať diskusia. Tešíme sa na Vašu účasť. Viac informácií: [link]
EkF TU Ko?ice Magenta Game 2018 26.09.2018
Príležitosť pre Vašu budúcnosť! Zapojte sa do Magenta Game 2018, ktorú organizuje T-Systems Slovakia v spolupráci s EkF TUKE dňa 13. 11. 2018. Registrácia predĺžená do 29. 10. 2018. Viac informácii: [download]
EkF TU Ko?ice Central European Conference in Finance and Economics 2018 03.09.2018
Tretia medzinárodná vedecká konferencia „Central European Conference in Finance and Economics“ CEFE 2018 sa uskutoční v dňoch 4.- 6. 9. 2018. Výskumným pracovníkom, akademikom, praktikom a odborníkom z oblasti financií, ekonomiky a regionálnych politík poskytne priestor na prezentáciu, analýzu a diskusiu širokého spektra teoretických a praktických problémov, súčasných trendov a budúcich výziev v procese ekonomického vývoja krajín Európskej únie. Viac informácií: [link]
EkF TU Ko?ice Lynx podporuje talenty 09.07.2018
EkF TUKE spolupracuje so spoločnosťou Lynx, s.r.o. aj v rámci programu "Lynx podporuje talenty". V tomto ak. roku to bola súťaž dizertačných prác končiacich doktorandov EkF TUKE. Najlepšiu prácu: Oceňovanie podnikov s dôrazom na identifikáciu hodnoty nehmotných aktív, Ing. Silvie Mrázkovej, vybrala komisia spoločnosti Lynx, s.r.o., bola ocenená zaujímavou cenou.
EkF TU Ko?ice Projekt InoLearn4BEEs na EkF TUKE 18.06.2018
Technická univerzita v Košiciach (Slovensko) a Univerzita POLITEHNICA v Bukurešti (Rumunsko) v spolupráci s Agence Universitaire de la Francophonie (Rumunsko), SC Avantera srl ​​(Rumunsko), RNU "Angel Kanchev" (Bulharsko) a Maria Curie-Sklodowska University of Lublin (Poľsko) začala v novembri 2017 v rámci programu ERASMUS + (výzva na roky 2014-2020) projekt "InoLearn4BEEs". Viac informácií nájdete na: [download]
EkF TU Ko?ice Deň daňovej slobody na EkF TUKE 31.05.2018
Ekonomická fakulta TUKE a Slovenská komora daňových poradcov organizujú dňa 1. júna 2018, od 9:00 hod., v Univerzitnej knižnici TUKE Deň daňovej slobody. Na programe budú zaujímavé prednášky a diskusie, bezplatné daňové poradenstvo, zábavné a vedomostné súťaže. Všetci ste srdečne pozvaní! Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Pán Branislav Saxa na EkF TUKE 31.05.2018
Pozývame Vás na prednášku pána Branislava Saxu: Forecasting Mortages: Internet Search Data as a Proxy for Mortage Credit. Uskutoční sa dňa 5. júna 2018, o 13:00 hod., v zasadacej miestnosti EkF na 2. poschodí. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Zhromaždenie Akademickej obce EkF TUKE 17.04.2018
Akademický senát EkF TUKE zvoláva na 19. apríla 2018, o 8:30 hod., do posluchárne ZP2 zhromaždenie Akademickej obce EkF TUKE. Všetci ste srdečne pozvaní diskutovať o aktuálnych témach života na fakulte. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Pani Iveta Radičová na EkF TUKE 16.04.2018
Pozývame Vás na aprílové Košické ekonomické fórum (KEF), ktoré sa bude konať v stredu, 25. apríla o 11:00 hod., v miestnosti P24 (na prízemí v B-bloku Hlavnej budovy TUKE). Na pôde KEF tentokrát vystúpi pani prof. Iveta Radičová s prednáškou na tému "Moderný sociálny konflikt a výzvy pre SR". Po vystúpení bude nasledovať diskusia. Tešíme sa na Vašu účasť. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Eurofondue 2018 03.04.2018
Dňa 26. marca 2018 sa na EkF TUKE, za účasti europoslanca, zástupcov Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku a odborníkov na miestny rozvoj, uskutočnilo finále súťaže v študentských nápadoch a projektoch podporujúcich rozvoj regiónov. Víťazmi 5. ročníka Eurofondue sa stali: 1. miesto: Projekt č. 2018/006 Tradičná cesta Podpoľaním, Spojená škola, Detva. 2. miesto: TENTfest, SOŠ ekonomická, Spišská Nová Ves. 3. miesto: Symbióza generácií, Gymnázium – Gimnázium Kráľovský Chlmec. Viac informácií: [link]
EkF TU Ko?ice Workshop: Veda a výskum na Ekf TUKE 26.03.2018
Dňa 8. marca 2018 sa na pôde EkF TUKE konal workshop, ktorého cieľom bolo oboznámiť, analyzovať a predstaviť vedecko-výskumné aktivity a výstupy jednotlivých katedier. Ambíciou organizačného tímu je podnecovať diskusiu, stimulovať inovatívne myšlienky a podporovať fakultný výskum. V neposlednom rade, môže projekt vzbudiť záujem o výskumnú činnosť medzi študentmi, a tým zvýšiť záujem o doktorandské štúdium. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Pán Evžen Kočenda na EkF TUKE 13.03.2018
Pozývame Vás na marcové Košické ekonomické fórum (KEF), ktoré sa bude konať v utorok, 20. marca 2018 o 09:15 v zasadacej miestnosti fakulty. S prednáškou "Dopad menových opatrení na perzistenciu inflácie" vystúpi pán prof. Evžen Kočenda (Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha). Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Klub mladých vedcov na EkF TUKE 09.03.2018
Klub mladých vedcov Ekonomickej fakulty TUKE rozbehol svoje aktivity. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Ekonomická olympiáda v Košiciach 02.03.2018
Dňa 21. 2. 2018 prebehlo Krajské kolo Ekonomickej olympiády pod vedením INESS a Ekonomickej fakulty TUKE. Konalo v Univerzitnej knižnici Technickej univerzity Košice. Viac informácií: [link]
EkF TU Ko?ice Pán Jan Hanousek na EkF TUKE 12.02.2018
Pozývame Vás na novembrové Košické ekonomické fórum (KEF), ktoré sa bude konať v stredu, 21. februára o 09:15 v zasadacej miestnosti fakulty. S prednáškou "Investičné rozhodovanie firiem v korupčnom prostredí Strednej a Východnej Európy" vystúpi pán prof. Jan Hanousek (CERGE). Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Priatelia Zeme na EkF TUKE 10.02.2018
Dňa 7. 3. 2018 o 15:00 v ZP2 môžete vidieť film Bez odpadu! a zapojiť sa do zaujímavej diskusie o odpadoch v našom mesta a krajine. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium na EkF TUKE 03.01.2018
Ekonomická fakulta TUKE organizuje pre uchádzačov o štúdium prípravný kurz zo stredoškolskej matematiky. Podrobné informácie: [download]
EkF TU Ko?ice Výsledky súťaže o cenu guvernéra NBS 12.12.2017
Guvernér NBS Jozef Makúch dňa 11. decembra 2017 udelil cenu guvernéra NBS autorom jednej diplomovej a dvoch dizertačných prác. Prvú cenu získal Ing. Marek Zváč za diplomovú prácu „Portfolio Value at Risk and Expected Shortfall using High-frequency Data". Druhú cenu získala Ing. Anna Ruščáková, PhD. za dizertačnú prácu „Sporné otázky menovej politiky" a na treťom mieste sa umiestnila Ing. Jozefína Semančíková, PhD. s dizertačnou prácou „Kointegrácia exportov a importov tovarov a ich vplyv na makroekonomickú výkonnosť". Obidve ocenené doktorandky z EkF TUKE pracovali pod vedením doc. Ing. Rajmunda Mirdalu, PhD. Blahoželáme! Viac informácií: [link]
EkF TU Ko?ice Pán Ivan Mikloš na EkF TUKE 20.11.2017
Dňa 30. novembra 2017, o 9:15 hod., v konferenčnej miestnosti Univerzitnej knižnice TUKE, vystúpi v rámci Košického ekonomického fóra pán Ivan Mikloš s prednáškou na tému: Európa a svet na rázcestí. Možné scenáre a ich dopad na Slovensko. Všetci ste srdečne pozvaní. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Vyhlásenie súťaže EUROFONDUE 2018 13.11.2017
EkF TUKE vyhlasuje ďalší ročník súťaže študentských nápadov a projektov pre stredoškolákov: Namoč sa do EUROFONDUE. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Pán Róbert Kollár na EkF TUKE 06.11.2017
Dňa 14. 11. 2017 v miestnosti ZP2 o 7:30 hod. privítame na pôde EkF TUKE pána Róberta Kollára, riaditeľa spoločnosti LYNX. Máte možnosť vypočuť si prednášku IT sektor - špeciálny prípad pre hospodársku politiku a diskutovať o tejto zaujímavej téme. Všetci ste srdečne pozvaní! Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Pani Brigita Schmögnerová na EkF TUKE 09.10.2017
Dňa 17. októbra 2017 o 9:30 hod., v posluchárni P24 (prízemie B-blok hlavnej budovy TUKE) vystúpi v rámci Košického ekonomického fóra pani Brigita Schmögnerová s prednáškou na tému: Od zlatého štandardu cez lokálne a paralelné meny k „sovereign money“. Všetci ste srdečne pozvaní! [download]
EkF TU Ko?ice Panelová diskusia: Životné podmienky ľudí z MRK 09.10.2017
Dňa 29. septembra 2017 sa na pôde EkF TUKE konala panelová diskusia na tému životných podmienok ľudí z marginalizovaných rómskych komunít. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Projekt ATTRACTIVE DANUBE na EkF TUKE 27.04.2017
Ekonomická fakulta TUKE participuje na riešení medzinárodného projektu ATTRACTIVE DANUBE - Zlepšenie kapacít na zvýšenie atraktívnosti územia Dunajského regiónu. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Pán Ľudovít Ódor na EkF TUKE 25.04.2017
Dňa 2. mája 2017, o 13:00 hod., v zasadacej miestnosti fakulty vystúpi v rámci Košického ekonomického fóra pán Ľudovít Ódor s prednáškou na tému: Čo nás kríza naučila vo fiškálnej politike. Všetci ste srdečne pozvaní. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Regionálne diskusné fórum 24.04.2017
V piatok, 5. mája 2017 od 10:00 do 11:30 sa v Univerzitnej knižnici TUKE uskutoční Regionálne diskusné fórum: Budúcnosť EÚ a inteligentných miest. Diskutovať budú: pán M. Šefčovič, podpredseda EK, pani M. Smolková, poslankyňa EP, pán I. Štefanec, poslanec EP a pani R. Lenártová, námestníčka primátora mesta Košice. [download]
EkF TU Ko?ice Pán Róbert Kollár na EkF TUKE 19.04.2017
Dňa 27. 4. 2017, o 12:30 hod., v ZP2, privítame na EkF TUKE pána Ing. Róberta Kollára, riaditeľa spoločnosti Lynx. Budete mať možnosť vypočuť si zaujímavú prednášku na tému: Manažment vs talent. Všetci ste srdečne pozvaní! Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Zasadnutie Akademickej obce EkF TUKE 11.04.2017
Pozývame Vás na zasadnutie Akademickej obce EkF TUKE, ktoré sa na základe uznesenia AS EkF TUKE uskutoční dňa 21. 4. 2017 (piatok), o 9:00 hod. v ZP2. Tešíme sa na stretnutie s Vami. AS EkF TUKE
EkF TU Ko?ice Magenta Game 10.04.2017
Príležitosť pre Vašu budúcnosť! Zapojte sa do Magenta Game, ktorú organizuje T-Systems Slovakia v spolupráci s EkF TUKE dňa 19. 04. 2017. Viac informácii: [download]
EkF TU Ko?ice Pán Peter Krištofík na EkF TUKE 03.04.2017
Dňa 10. apríla 2017, o 10:00 hod., v zasadacej miestnosti fakulty, vystúpi v rámci Košického ekonomického fóra pán Peter Krištofík s prednáškou na tému: Príležitosti a obmedzenia vo finančnej ekonómii. Všetci ste srdečne pozvaní. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Pani Elena Kohútiková na EkF TUKE 28.02.2017
Dňa 13. marca 2017, o 10:00 hod., v konferenčnej miestnosti Univerzitnej knižnice TUKE, vystúpi v rámci Košického ekonomického fóra pani Elena Kohútiková s prednáškou na tému: Negatívne úrokové sadzby a ich vplyv na slovenskú ekonomiku a banky. Všetci ste srdečne pozvaní. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Finále súťaže EUROFONDUE 2017 17.02.2017
V stredu, 22. februára 2017, sa v priestoroch Univerzitnej knižnice TUKE uskutočnilo finálové kolo III. ročníka súťaže Eurofondue, určenej pre tímy stredných škôl. Viac informácií: http://krvam.ekf.tuke.sk/krvam/index.php/studium/sutaz-eurofondue , Program: [download]
EkF TU Ko?ice URBAN INNO na EkF TUKE 03.02.2017
Zástupcovia Ekonomickej fakulty TUKE sa na Úrade vlády podelili o svoje skúsenosti a znalosti v rámci programu Interreg Stredná Európa. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Pán Ján Fidrmuc na EkF TUKE 30.01.2017
Dňa 9. februára 2017, o 10:00 hod., v zasadacej miestnosti fakulty, vystúpi v rámci Košického ekonomického fóra pán Ján Fidrmuc s prednáškou na tému: Measuring wellbeing:individual based approach. Všetci ste srdečne pozvaní. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Pán Jarko Fidrmuc na EkF TUKE 08.12.2016
Dňa 15. decembra 2016, o 11:00 hod., v zasadacej miestnosti fakulty, vystúpi v rámci Košického ekonomického fóra pán Jarko Fidrmuc s prednáškou na tému Macroeconomic Impact of Basel III: Evidence from a Meta-Analysis. Všetci ste srdečne pozvaní. [download]
EkF TU Ko?ice Pán Vladimír Vaňo na EkF TUKE 14.11.2016
Dňa 6. decembra 2016, o 13:00 hod., v zasadacej miestnosti fakulty vystúpi v rámci Košického ekonomického fóra pán Vladimír Vaňo s prednáškou na tému Hlasovanie o Brexite, jeho dôsledky na finančných trhoch a v ekonomike Veľkej Británie a Eurozóny. Všetci ste srdečne pozvaní.
EkF TU Ko?ice Pán Ľuboš Pástor na EkF TUKE 11.10.2016
Dňa 24. októbra 2016, o 11:00 hod., v zasadacej miestnosti fakulty vystúpi v rámci Košického ekonomického fóra pán profesor Ľuboš Pástor s prednáškou na tému "Únia kapitálových trhov v Európe". Všetci ste srdečne pozvaní. Viac informácií: [link]
EkF TU Ko?ice Významné ocenenie prof. Kochovi 03.10.2016
Nášmu dlhoročnému spolupracovníkovi, prof. Lambertovi T. Kochovi, rektorovi Bergskej univerzity vo Wuppertale, bol za jeho zásluhy udelený titul Doctor Honoris Causa na pôde Technickej univerzity v Košiciach. Srdečne blahoželáme! [link]
EkF TU Ko?ice Pán Viliam Páleník na EkF TUKE 16.09.2016
Dňa 21. septembra 2016, o 11:30 hod., v zasadacej miestnosti fakulty vystúpi v rámci Košického ekonomického fóra pán doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD. s prednáškou na tému "Environmental Tax as the Possible Part of European Union Own Resources". Všetci ste srdečne pozvaní. Viac informácií: [link]
EkF TU Ko?ice URBAN INNO na EkF TUKE 07.09.2016
Dňa 23. júna 2016 sa v Slovinsku uskutočnilo prvé stretnutie k projektu Využitie inovačného potenciálu mestských ekosystémov (URBAN INNO), na ktorom nechýbali ani zástupcovia Ekonomickej fakulty TUKE. [download]
EkF TU Ko?ice Pán Mikuláš Luptáčik na EkF TUKE 24.06.2016
Dňa 30. júna 2016, o 9:00 hod., v zasadacej miestnosti fakulty vystúpi v rámci Košického ekonomického fóra pán prof. Ing. Mikuláš Luptáčik, PhD. s prednáškou na tému "Analysis and quantification of a new fiscally neutral European tax". Všetci ste srdečne pozvaní. [link]
EkF TU Ko?ice Pán Julius Horváth na EkF TUKE 04.05.2016
Dňa 12. mája 2016 o 9:00 hod., v zasadacej miestnosti EkF TUKE vystúpi v rámci Košického ekonomického fóra pán profesor Julius Horváth (Central European University CEU a Hungarian University Budapest) s témou Education and Development a pán Hernandez s témou Sovereign Debt Crisis: Euro-Reality. Viac informácií: [link]
EkF TU Ko?ice Pán Martin Kahanec na EkF TUKE 08.04.2016
Dńa 14. apríla 2016, o 15:00 hod., v zasadacej miestnosti EkF TUKE, vystúpi v rámci Košického ekonomického fóra pán Martin Kahanec - Associate Professor at the Central European University in Budapest and co-Founder and Scientific Director of CELSI, Bratislava, s prednáškou na tému What Explains Immigrant-Native Gaps in European Labour Markets: The Role of Institutions. Po vystúpení bude možné diskutovať o aktuálnych problémoch a otázkach. Viac informácií: [link]
EkF TU Ko?ice Guvernér NBS pán Jozef Makúch na EkF TUKE 16.03.2016
Dńa 24. marca 2016 o 9:00 v zasadacej miestnosti EkF TUKE, vystúpi v rámci Košického ekonomického fóra pán Jozef Makúch , guvernér NBS, s prednáškou na tému Aktuálne otázky menovej politiky, Banková únia. Po vystúpení bude možné diskutovať o aktuálnych problémoch a otázkach. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Prednáška Advantages of using MS Excel fundamentals in reporting team 14.03.2016
Dňa 21.3.2016 o 10:50 sa v ZP2 (v rámci prednášok z predmetu Informaitka II) uskutoční prednáška „Advantages of using MS Excel fundamentals in reporting team“. Prednášajúcimi budú zamestnanci Finance & Controlling Business Service Center T-Systems. Všetci ste srdečne pozvaní.
EkF TU Ko?ice Eurofondue 2016 07.03.2016
Dňa 3. marca 2016 sa na EkF TUKE uskutočnilo finále súťaže EUROFONDUE! Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Klub mladých vedcov na EkF TUKE 01.03.2016
Na EkF TUKE zakladáme Klub mladých vedcov. Je určený pre študentov všetkých ročníkov. Pozývame Vás na predstavenie tejto zaujímavej aktivity, ktoré sa uskutoční dňa 3. marca 2016 o 13:00 hod., v zasadacej miestnosti dekana na 2. poschodí budovy fakulty. Viac informácií: [download]
EkF TU Ko?ice Prednáška Róberta Hajšela na EkF TUKE 01.03.2016
Vo štvrtok 3. 3. 2016 o 12:30 hod., vystúpi v ZP2 pán Róbert Hajšel, riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku,s prednáškou na tému Predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ a aktivity Európskeho parlamentu vo víre krízových udalostí v EÚ. Všetci ste srdečne pozvaní.
EkF TU Ko?ice Finále súťaže Eurofondue 2016 01.03.2016
Vo štvrtok, 3. marca 2016, sa uskutočni finálové kolo III. ročníka súťaže Eurofondue, určenej pre tímy stredných škôl. Porota vybrala do finále 5 najlepších projektov, ktoré budú súťažiť o cestu do Európskeho parlamentu. Držíme palce! [download]
EkF TU Ko?ice Najlepšou brokerkou je Zuzana Kovaľová 24.02.2016
Najlepšie vedomosti z obchodovania na kapitálovom trhu počas zimného semestra preukázala naša študentka Bc. Zuzana Kovaľová. Najlepšie zhodnotila svoje portfólio v programe StudentBroker a vyhrala súťaž, ktorú organizovali RM-SYSTÉM, Česká burza cenných papierov a Fio banka. Víťazke srdečne blahoželáme.
EkF TU Ko?ice Naši študenti na diplomovej stáži vo Wuppertale 19.02.2016
Diplomová stáž pod záštitou pána prof. Dr.h.c. Ernst-Andreas Zieglera a pána rektora prof. Dr. Lambert T. Kocha z Bergskej univerzity vo Wuppertale. [link]
EkF TU Ko?ice Prípravné kurzy pre uchádzačov o štúdium na EkF TUKE 15.12.2015
Ekonomická fakulta TUKE organizuje pre uchádzačov o štúdium prípravné kurzy zo stredoškolskej matematiky a anglického jazyka. Podrobné informácie: [download]
EkF TU Ko?ice EkF TUKE prvá v hodnotení ARRA v skupine EKONOM! 04.12.2015
Nezávislá agentúra ARRA ohodnotila slovenské vysoké školy. Ekonomická fakulta TUKE je opäť prvá medzi ekonomicky zameranými fakultami: [link]
EkF TU Ko?ice 1 DAY IN FC BSC 13.11.2015
V dňoch 25.11. a 27.11.2015 sa uskutoční "deň otvorených dverí" v T Systems Slovakia. Každý uvedený deň má možnosť 20 študentov (uprednostníme účastníkov Magenta Game a končiacich Ing. stupeň) vidieť prezentáciu Business Service Centra - BSC a HR v TSystems, stráviť 2 hodiny v teamoch, na záver diskutovať o zaujímavých témach. Vítané je ak si účastníci pripravia a donesú so sebou CV. Program: 8.50 stretnutie na recepcii CBC2, Žriedlova 13 9.00-11.00 prezentácia Business Service Centra + diskusia 11.00-12.00 HR prezentácia 12.00-13.00 obed 13.00-15.00 walk around + exkurzia v teamoch 15.00-16.00 záver+diskusia Prihlásiť sa môžete do 22. 11. 2015 na mailovej adrese Libusa.Reveszova@tuke.sk s uvedením vybraného dátumu. [download]
EkF TU Ko?ice Magenta Game na EkF TUKE 19.10.2015
Príležitosť pre Vašu budúcnosť! Zapojte sa do Magenta Game, ktorú organizuje TSystems Slovakia na EkF TUKE dňa 28. 10. 2015. Prihlásiť sa môžete do 23. 10. 2015 na adrese Libusa.Reveszova@tuke.sk Viac informácii: [download]
EkF TU Ko?ice Prednáška Ľudovíta Ódora 19.10.2015
Pozývame Vás na prednášku pána Ľudovíta Ódora, vrcholového predstaviteľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a bývalého člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska, na tému "Tvorba nového fiškálneho rámca pre Európu", ktorá sa uskutoční 23. októbra 2015 v prednáškovej miestnosti ZP2 o 9:00. [download]
EkF TU Ko?ice Prof. Ziegler - mnohonásobný maratónsky bežec na EkF 05.10.2015
Prof. Dr.h.c. Ernst-Andreas Ziegler z Univerzity vo Wuppertale začiatkom októbra absolvoval maratón obľúbených prednášok na EkF v rámci predmetu Ökonomie der Aufmerksamkeit. Prvú októbrovú nedeľu sme mu všetci fandili ako najstaršiemu bežcovi tohtoročného Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. Prof. Ziegler má náš obdiv a tešíme sa na jeho inšpiratívne prednášky v nasledujúcom akademickom roku.
EkF TU Ko?ice Central European Conference in Finance and Economics 2015 25.09.2015
Prvá medzinárodná vedecká konferencia „Central European Conference in Finance and Economics“ 2015 poskytne výskumným pracovníkom, akademikom, praktikom a odborníkom z oblasti financií, ekonomiky a regionálnych politík priestor na prezentáciu, analýzu a diskusiu širokého spektra teoretických a praktických problémov, súčasných trendov a budúcich výziev v procese ekonomického vývoja krajín Európskej únie. [link]
EkF TU Ko?ice Stredoeurópska strategická rada hľadá stážistov 24.09.2015
Stredoeurópska strategická rada hľadá dlhodobých aj krátkodobých stážistov. Prioritne by mali pomáhať s prípravou konferencie TATRA Summit, ktorá sa uskutoční začiatkom novembra tohto roka so zameraním na Európsku úniu a ekonomiku. Ponuka platí pre študentov bakalárskeho stupňa, resp. 1. ročníka magisterského/inžinierskeho stupňa, študijné odbory: medzinárodné vzťahy, európske štúdiá, politické vedy ako aj ekonomické, technické a správne odbory. Detailnejšie informácie sú uvedené v letáku. [download]
EkF TU Ko?ice Výsledky z príjímacích skúšok 08.06.2015
Na nižšie uvedenej linke si budete môcť po výbere "Ekonomická fakulta" a po zadaní rodného čísla skontrolovať bodové hodnotenie za prospech na strednej škole a po skončení prijímacej skúšky sa postupne objavia aj body z jednotlivých častí prijímacej skúšky [link]
EkF TU Ko?ice Úspechy našich diplomantov 27.05.2015
V súťaži o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti daní v akademickom roku 2014/2015 organizovanou Slovenskou komorou daňových poradcov, Regionálna komora Košice, získala 2. miesto Bc. Eva Durbáková za diplomovú prácu na tému: „Vývoj a analýza dane z príjmu právnických osôb v krajinách EÚ“ a 3. miesto komora udelila JUDr. Petrovi Hubovi, PhD. za diplomovú prácu na tému: „Daňové úniky na dani z pridanej hodnoty“. Srdečne blahoželáme!
EkF TU Ko?ice Zaujímavá prednáška na EKF TUKE. 13.05.2015
Pozývame Vás na prednášku pána Mareka Hlaváča z Harvard University na tému: Variácie kapitalizmu a dopyt po prerozdeľovaní: Je malý štát vždy najlepším riešením? Veríme, že využijete túto jedinečnú príležitosť dňa 18. mája 2015, od 10:30 hod., v zasadacej miestnosti na 2. poschodí EkF TUKE [link]
EkF TU Ko?ice Prednáška držiteľa Nobelovej ceny za ekonómiu 16.04.2015
Nadácia Tatrabanky organizuje prednášku nositeľa Nobelovej ceny prof. Finn Erling Kydland-a ktorý na Slovensku vystúpi na tému: „ Prof. Kydland získal Nobelovu cenu v r. 2004 za svoj prínos do makroekonomickej dynamiky v oblasti časovej konzistentnosti ekonomických politík a hnacích síl obchodných cyklov. Videoprenos z prednášky sa uskutoční dňa 20.4.2015 o 16:00 v posluchárni ZP2. Dodatočné informácie nájdete v priloženom plagáte. [download]
EkF TU Ko?ice Prezentačný deň firiem o možnostiach zamestnania 25.03.2015
Pozývame Vás na Prezentačný deň firiem o možnostiach zamestnania absolventov TUKE, ktorý organizuje Technická univerzita v Košiciach 31.3.2015 od 13,30 hod. v aule Maxima. Využite príležitosť na získanie zaujímavých informácií a možnosť na nadviazanie perspektívnych kontaktov. [download]
EkF TU Ko?ice Prednáška - Ing. Marek Rešovský 11.02.2015
Pozývame na prednášku Ing. Marek Rešovského: Súčasnosť a budúcnosť financií vo veľkých firmách a budúcnosť CFO k tomu: 17.2. 0 13.30 v ZP2. [download]
EkF TU Ko?ice Prípravné kurzy - matematika a cudzí jazyk 01.01.2015
Ekonomická fakulta a Katedra jazykov TUKE: prípravné kurzy na prijímacie skúšky z matematiky a cudzieho jazyka pre stredoškolákov: [download]
EkF TU Ko?ice Odvetvia s budúcnosťou 20.12.2014
Povolania, ktoré majú v budúcnosti potenciál podľa Hospodárskych novín: [download]
EkF TU Ko?ice Voľby kandidáta na dekana EkF TUKE 12.12.2014
Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana Ekonomickej fakulty TUKE: [link]
EkF TU Ko?ice Prvé miesto EkF v hodnotení VŠ 26.11.2014
ARRA hodnotila slovenské vysoké školy. Ekonomická fakulta TUKE sa opäť umiestnila ako prvá medzi ekonomicky zameranými fakultami (november 2014): [download]
EkF TU Ko?ice Richard Sulík - prednáška 12.11.2014
Pán Richard Sulík, poslanec Európskeho parlamentu vystúpi na EkF s prednáškou: Súčasnosť a budúcnosť EÚ - ekonomický pohľad. Ekonomické dopady členstva na verejné financie. Dňa 19.11. o 10.50 v ZP2.
EkF TU Ko?ice Prof. Rosario Mantegna - prednáška 18.10.2014
Pozývame na prednášku: Prof. Rosario Mantegna - metodológie v oblasti finančných sietí. Miesto a čas: 20. 10. o 12.30 v zasadačke fakulty. [link]
EkF TU Ko?ice CERS - 5. stredoeurópska konferencia 18.08.2014
CERS - 5. stredoeurópska konferencia - regionálna ekonomika a politika sa uskutoční 5. - 8. októbra 2014 v Košiciach.
EkF TU Ko?ice Konferencia o nerovnosti a chudobe 06.07.2014
KONFERENCIA: Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku 2014.
Dátum: 22. – 24. októbra 2014 v Košiciach [download]
EkF TU Ko?ice prof. Sabol - ocenený ako Vedec roka 2013 13.05.2014
Prof. Ing. Tomáš Sabol, CSc. bol ocenený titulom Vedec roka 2013 za výsledky v programoch EÚ. Blahoželáme! [link]
EkF TU Ko?ice Koľko míňame v Košiciach? 29.04.2014
Aká veľká jama v ekonomike Košíc by zostala bez výdavkov študentov TUKE? Prispejme k prieskumu, vyplňme jednoduchý dotazník:
[link]
EkF TU Ko?ice Študenti na praxi 17.03.2014
Študenti boli opäť vďaka prof. E.A. Zieglerovi na praxi v nemeckých podnikoch. Tu je záznam o celom projekte v nemeckom jazyku: [download]
EkF TU Ko?ice TRH PRÁCE 2014 - KOŠICE 13.02.2014
Študenti! Už vieme termín ďalšieho ročníka Trhu práce. Buďte pripravení, pretože 25. Februára 2014 máte obrovskú príležitosť nájsť si prácu! [link]
EkF TU Ko?ice Ocenená diplomová práca 12.02.2014
Študent EkF Štefan Kováč získal tretie miesto na súťaži o najlepšiu študentskú prácu s použitím softvéru SAS. Blahoželáme! [link]
EkF TU Ko?ice Nezamestnanosť podľa fakúlt 22.01.2014
Miera nezamestnanosti absolventov jednotlivých fakúlt v Košickom kraji. Údaje sú pre absolventov z rokov 2010 až 2012. [link]
EkF TU Ko?ice Prípravné kurzy - matematika a cudzí jazyk 18.12.2013
Ekonomická fakulta a Katedra jazykov TUKE: prípravné kurzy na prijímacie skúšky z matematiky a cudzieho jazyka pre stredoškolákov: [download]
EkF TU Ko?ice Seminár o obchodovaní na trhu Forex 17.12.2013
Diskusia o obchodovaní na trhu FOREX a o tvorbe obchodných systémov na fakulte v spolupráci s IronFx a ThinkProFx: [download]
EkF TU Ko?ice Prvé miesto EkF v hodnotení VŠ 15.12.2013
ARRA hodnotila slovenské vysoké školy. Ekonomická fakulta TUKE sa opäť umiestnila ako prvá medzi ekonomicky zameranými fakultami (november 2013): [download]
EkF TU Ko?ice 2. miesto na súťaži Výpočtová štatistika 12.12.2013
Peter Tomko získal 2. miesto s prácou Analýza predvídateľnosti finančných časových radov pomocou nelineárnych metód. Blahoželáme! [download]
EkF TU Ko?ice FIO - úspech študentov 11.12.2013
Študenti EkF získali prvé miesta v investičnej súťaži FIO, Blahoželáme! [download]
EkF TU Ko?ice Partneri z Huddersfield sú Univerzitou roka v UK 30.11.2013
Univerzita v Huddersfielde, s ktorou úzko spolupracujeme na programe dvoch diplomov, bola ocenená ako univerzita roka vo Veľkej Británii: [link]
EkF TU Ko?ice Tomáš Bel - prednáška na fakulte 27.11.2013
Tomáš Bel, podnikateľ roka 2010 na Slovensku a záznam z jeho prednášky: Moje skúsenosti s podnikaním: [link]
EkF TU Ko?ice Oznámenie o obhajobe dizertačných prác 08.11.2013
Oznámenie o obhajobe dizertačných prác na Ekonomickej fakulte TU v Košiciach dňa 29.11.2013 [download]
EkF TU Ko?ice EKF na maratóne 07.10.2013
Katarína Berešová vyhrala polmaratón, na fotke je aj s dvomi našimi ďalšími olympioničkami, Danou a Janou Veďákovými: [link]
EkF TU Ko?ice Imatrikulačný ples 30.09.2013
Dňa 15.10. sa v Dome umenia uskutoční slávnostná imatrikulácia a ples Ekonomickej fakulty - srdečne pozývame, zakúpte si vstupenky: [download]
EkF TU Ko?ice „MLADÍ VEDCI 2013“ 14.07.2013
Medzinárodná vedecká konferencia „MLADÍ VEDCI 2013“ sa uskutoční 10. – 11. októbra 2013 v Herľanoch: [link]
EkF TU Ko?ice „Aktuálne problémy slovenskej praxe“ 14.07.2013
Medzinárodná vedecká konferencia „Aktuálne problémy slovenskej praxe“ sa uskutoční 10. – 11. októbra 2013 v Herľanoch: [link]
EkF TU Ko?ice Postpromočné štúdium - prihláška 28.05.2013
Pre študentov s minimálne bakalárskym titulom fakulta ponúka postpromočné štúdium v odbore financie, bankovníctvo a investovanie: Termín prihlášky: 30. júna 2013, [download]
EkF TU Ko?ice Prof. George Selgin: Privatizácia peňazí 06.05.2013
Záznam prednášky: George Selgin, profesor ekonómie na University of Georgia (USA), v utorok 14. mája o 14.00 v miestnosti P24: [link]
EkF TU Ko?ice Termíny a témy doktorandského štúdia 28.03.2013
Termíny prijímacieho konania na doktorandské štúdium a témy pre uchádzačov o štúdium (v dennej a externej forme) v akademickom roku 2013/2014 [link]
EkF TU Ko?ice Diskusia - rozpočet EÚ: program 27.03.2013
Rozpočet EÚ na najbližších 7 rokov: ničí kríza európsku solidaritu? Príďte diskutovať s poslancami Európskeho parlamentu, predstaviteľmi vlády, Národnej rady SR, samosprávy a akademickej obce. [download]
EkF TU Ko?ice Prednáškové popoludnie 15.03.2013
Dňa 26. marca sa uskutočnia dve odborné prednášky - srdečne pozývame! [download]
EkF TU Ko?ice Výzva programu LLP Erasmus 12.03.2013
Prihláste sa na študentskú mobility programu LLP Erasmus. Zoznam partnerských univerzít a podmienky výberu sú v prílohe: [download]
EkF TU Ko?ice Trh práce 2013 23.01.2013
Dňa 26.februára 2013 v Hoteli Doubletree by Hilton bude Trh práce: stretnutie študentov a silných firiem - prepojenie vzdelávania a trhu práce. [download]
EkF TU Ko?ice Prípravné kurzy - matematika a cudzí jazyk 06.01.2013
Ekonomická fakulta v spolupráci s katedrou jazykov TUKE ponúkajú prípravné kurzy zo stredoškolskej matematiky a cudzieho jazyka pre študentov stredných škôl - dôkladné precvičenie stredoškolského učiva na úspešné zvládnutie prijímacej skúšky. [download]
EkF TU Ko?ice Úspech v súťaži štatistikov 12.12.2012
Študenti Štefan Kováč a Michal Guľaš boli úspešní na celoslovenskej súťaži vo výpočtovej štatistike: [download]
EkF TU Ko?ice Spoločenská komunikácia a diplomatický protokol 12.12.2012
Študenti zažili praktickú výučbu spoločenskej komunikácie a diplomatického protokolu v hotelovej reštaurácii: [download]
EkF TU Ko?ice Napísali o nás: HN, Prečo nie? 06.12.2012
V prílohe Hospodárskych novín Prečo nie? sa píše: Slovenka, ktorá sa dostala do USA vďaka autodráhe - Ako sa angličák z východného Slovenska dostal (nielen) na východné pobrežie. [download]
EkF TU Ko?ice Výsledky súťaže ŠVOČ 06.12.2012
Výsledky súťaže študentskej vedecko-výskumnej činnosti (ŠVOČ): [download]
EkF TU Ko?ice Prvé miesto EkF v hodnotení VŠ 03.12.2012
ARRA hodnotila slovenské vysoké školy. Ekonomická fakulta TUKE sa opäť umiestnila ako prvá medzi ekonomicky zameranými fakultami (november 2012): [link]
EkF TU Ko?ice Regionálne diskusné fórum 15.11.2012
Nezamestnanosť mladých v Európe a na Slovensku: Mgr. Ing. Michal Páleník, PhD, riaditeľ Inštitútu zamestnanosti: [download]
EkF TU Ko?ice Testovanie Bloomberg Assessment Test (BAT) 12.11.2012
Pre študentov inžinierskeho štúdia? Inštitút Bloomberg príde testovať 28. novembra - dostanete sa do databázy tisícok svetových firiem: [download]
EkF TU Ko?ice Študentská podnikateľská cena 31.10.2012
Zuzana Matejčíková, študentka EkF, vyhrala národnú súťaž a postúpila na medzinárodné kolo. Blahoželáme! [link]
EkF TU Ko?ice Deň otvorených dverí TUKE 29.10.2012
Deň otvorených dverí TUKE pre všetkých stredoškolákov sa uskutoční 7. novembra 2012. Príďte sa pozrieť na Ekonomickú fakultu! [link]
EkF TU Ko?ice Súťaž ČSOB HlavaPäta 28.09.2012
Veľká súťaž tímov na fakulte: Hlava päta: pre kreatívnych študentov a ich inovatívne nápady! Odkaz na článok: [link]
EkF TU Ko?ice Stretnutie absolventov - program 10.09.2012
Absolventi - program stretnutia ku 20. výročiu založenia fakulty. [download]
EkF TU Ko?ice Postpromočné štúdium - prihláška 10.09.2012
Pre študentov s VŠ kvalifikáciou fakulta ponúka ekonomické zameranie v odbore financie, bankovníctvo a investovanie: Termín prihlášky: 20. septembra 2012 : [download]
EkF TU Ko?ice Prípravné kurzy - matematika a cudzí jazyk 27.08.2012
Ekonomická fakulta v spolupráci s katedrou jazykov TUKE ponúkajú prípravné kurzy zo stredoškolskej matematiky a cudzieho jazyka pre študentov stredných škôl - dôkladné precvičenie stredoškolského učiva na úspešné zvládnutie prijímacích pohovorov. [download]
EkF TU Ko?ice NÁRODNÁ A REGIONÁLNA EKONOMIKA IX 25.07.2012
Konferencia v Herľanoch s hlavnou témou: Dekády ekonomického vzdelávania na Slovensku a v Strednej Európe [link]
EkF TU Ko?ice Obhajoby dizertačných prác 23.07.2012
Oznámenie o konaní obhajob dizertačných prác v mesiaci august 2012: [download]
EkF TU Ko?ice FASTER - informačný deň 19.06.2012
Prvý informačný deň k LLP projektu FASTER sa uskutoční v Košichach dňa 27.6.2012. [download]
EkF TU Ko?ice EURAS - Annual Standardisation Conference 07.06.2012
17. ročník konferencea EURAS - Annual Standardisation Conference sa uskutoční v Košiciach v dňoch 18.- 20. 6. 2012. [link]
EkF TU Ko?ice Druhý ročník letnej školy POL-LOC 01.06.2012
2. ročník medzinárodnej letnej školy POL LOC: POLICY MAKING AND POLITICS AT THE LOCAL LEVEL sa na fakulte uskutoční 1.-15. júla 2012. Viac informácií tu: [link]
EkF TU Ko?ice Termíny a témy doktorandského štúdia 08.05.2012
Termíny prijímacieho konania na doktorandské štúdium a témy pre uchádzačov o štúdium (v dennej a externej forme) v akademickom roku 2012/2013 [download]
EkF TU Ko?ice Start-up Rozvojový Program - stretnutie v ZP2 01.05.2012
Zaujímajú Ťa start-upy? Príď sa dozvedieť ako sa dostať zo Slovenska do Valley!
Kedy a kde:18.5. o 11.00 v ZP2. [download]
EkF TU Ko?ice Prednáškové dni VÚB 12.04.2012
Prednášky z VÚB:
Ing. Ľubomír Boďa – riaditeľ odboru Riadenie kvality aktív – 16.4. o 12,30 v ZP2: "Riadenie rizika v banke pred a po kríze".
2. Ing. Peter Mitro – regionálny riaditeľ Firemnej obchodnej siete – 19.4. o 10,50 v ZP2: "Financovanie podnikateľských aktivít a investičných zámerov segmentu SME". [download]
EkF TU Ko?ice Úspech na súťaži Henkel Challenge 27.03.2012
Na 4. ročníku súťaže Henkel Innovation Challenge študentky Monika Hrabovská a Františka Macáková získali 3. miesto. Blahoželáme! [download]
EkF TU Ko?ice Konferencia Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí 15.03.2012
Ekonomický ústav SAV v spolupráci s Ekonomickou fakultou TUKE, ZSE E-on a.s. a Slovenskou asociáciou pre Rímsky klub organizujú medzinárodnú vedeckú konferenciu Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí, ktorá sa uskutoční v Smolenickom zámku v dňoch 16. - 17.mája 2012. [link]
EkF TU Ko?ice VÚB CS Uni Award 2012 27.02.2012
Customer Satisfaction University Award 2012 - súťaž je vyhlásená! Termín prihlasovania študentov do súťaže je 9. marec 2012. [link]
EkF TU Ko?ice Slovenské zdravotnictvo 15.02.2012
Prednáška: Ing. Ján Sidor: Chaos menom slovenské zdravotníctvo: 22.02. 2012, ZP2 o 11.35. [download]
EkF TU Ko?ice Testovanie Bloomberg Assessment Test (BAT) 01.02.2012
Zaujímaš sa o kariéru vo financiách a si študentom inžinierskeho štúdia? Inštitút Bloomberg príde testovať študentov 20. februára o 15.00 a dostaneš sa do databázy tisícok svetových firiem. Prihlás sa na testovanie na stránke: [download]
EkF TU Ko?ice Job Fair 2012 Košice 30.01.2012
Americká obchodná komora na Slovensku organizuje už trinásty ročník Trhu práce dňa 29. Februára 2012 v Hoteli Doubletree by Hilton v Košiciach. [link]
EkF TU Ko?ice Víťazstvo v medzinárodnej súťaži 12.12.2011
Absolútnymi víťazmi medzinárodného kola súťaže Customer Satisfaction University Award v talianskom Miláne sa v kategórii Implementácia stali študenti fakulty Bianka Bodnárová a Martin Bodnár. Blahoželáme! [link]
EkF TU Ko?ice Dlhová kríza - prednáška 08.12.2011
Prednáška: p. Kamil Boros, analytik X-Trade Brokers: Dlhová kríza.
Čas a miesto: 11. decembra o 11.35 v ZP2 [download]
EkF TU Ko?ice Tips Dan Trik Smartphone Android 30.11.2011
Dapatkan tips dan trik terbaik untuk perangkat Anda, termasuk ponsel, gadget dan lainnya wearables, dunia maya, dan perangkat rumah cerdas yang terbaik tips dan trik untuk mendapatkan Anda mulai dengan Android baru telepon bagaimana membuat ponsel android Anda terlihat keren? telepon tips dan trik 2018,... dan versi OS mereka yang menjalankan versi terbaru Android [link]
EkF TU Ko?ice P. Vosoba - prednáška 11.11.2011
InterCO Košice - prednáška: Pavel VOSOBA - "Franšíza na finančním trhu." 21.11.2011 o 10:30 v ZP2. (partner firmy M.C.TRITON, poradenskej spoločnosti pre podnikateľov a manažérov v ČR).
EkF TU Ko?ice Prednáška - Ing. Pavol Scholtz 06.11.2011
Prednáška na fakulte: Ing. Pavol Scholtz (Predseda burzovej komory) z komoditnej burzy Bratislava bude mať prednášku 9. novembra (v stredu) o 13.30 v miestnosti v ZP2. [download]
EkF TU Ko?ice Štúdium a výskum vo Francúzsku 02.11.2011
POZÝVAME študentov a pedagógov na stretnutie s francúzskym atašé pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu pánom Rachidom MAKHLOUFIM. Miesto stretnutia: EkF TU, Němcovej 32, č.d. 304. Kedy: 8. 11. 2011 (utorok) o 14.00 hod. [download]
EkF TU Ko?ice STARTUP awards 21.10.2011
Pozývame Vás na informačné stretnutie k súťaži Startup Awards, ktoré sa uskutoční 27.10.2011 v Aule Maxima o 10:00. [download]
EkF TU Ko?ice Súťaž Hlava päta - výsledky 18.10.2011
Veľká súťaž na fakulte: Hlava päta: tímové inovatívne riešenia pre ČSOB. Výsledky súťaže: [download]
EkF TU Ko?ice Prednáškový deň! 15.10.2011
Dve prednášky v jeden deň!. 19.10.2011, v časoch 10.00-12.00 (p. Vaňo, Volksbank) a 13.00-15.00 (p. Gladiš, Vltava Fund) v posluchárni ZP2. [download]
EkF TU Ko?ice Súťaž Henkel 13.10.2011
Spoločnosť Henkel celosvetovo vyhlasuje inovačnú súťaž Henkel Innovation Challenge, do ktorej sa môžu zapojiť aj študenti zo Slovenska. [download]
EkF TU Ko?ice Pán Šefčovič -podpredseda EK 10.10.2011
Pozývame na prednášku a diskusiu s MAROŠOM ŠEFČOVIČOM, podpredsedom Európskej komisie: pondelok 24.10.2011 od 14:30 do 16:30v posluchárni P-25. [link]
EkF TU Ko?ice Oznámenie o obhajobe dizertačných prác 08.10.2011
Oznámenie o obhajobe dizertačných prác na Ekonomickej fakulte TU v Košiciach dňa 25.10.2011 [download]
EkF TU Ko?ice Výzva - Erasmus mobility 19.09.2011
Študenti sa môžu prihlásiť na Erasmus mobility v akademickom roku 2011/2012, letný semester. Voľné miesta a ďalšie informácie sú v prílohe: [download]
EkF TU Ko?ice Kurzy na prijímacie pohovory 04.09.2011
Ekonomická fakulta v spolupráci s katedrou jazykov TU v Košiciach ponúkajú kurzy stredoškolskej matematiky a cudzieho jazyka
pre študentov stredných škôl: [download]
EkF TU Ko?ice Zápis predmetov na akademický rok 2011/2011 11.06.2011
OPRAVA PRE 1. ROČNÍK ING. V PRÍLOHE. Zápis predmetov do akademického roku 2011/2012 pre študentov dennej a externej formy v systéme MAIS. PRVÉ KOLO: od 14. júna do 12. júla: [download]
EkF TU Ko?ice Program ANGLOFON 11.06.2011
Fakulta pripravila ponuku pre študentov - jedna skupina v ročníku bude mať cvičenia v anglickom jazyku. Po anglicky na Slovensku! Prihláste sa tu: [link]
EkF TU Ko?ice VUB - projekt - celoslovenské výsledky 16.05.2011
Medzinárodná súťaž „Customer Satisfaction University Award“ o najlepší študentský projekt 2011 - celoslovenské výsledky.Blahoželáme k úspechu!!! [download]
EkF TU Ko?ice IBM - súťaž na fakulte 02.04.2011
IBM - Smarter@Business Contest Košice: výsledky a dokumentácia o súťaži: [download]
EkF TU Ko?ice Výzva programu LLP Erasmus 21.01.2011
Prihláste sa na študentskú mobility programu LLP Erasmus. Zoznam partnerských univerzít a podmienky výberu sú v prílohe: [download]
EkF TU Ko?ice Výsledky volieb dekana fakulty 06.12.2010
Akademický senát Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach oznamuje výsledky volieb kandidáta na dekana. [link]
EkF TU Ko?ice Prečo študovať na Ekonomickej fakulte TUK 25.10.2010
Aké zaujímavé študijné programy ponúka Ekonomická fakulta TU v Košiciach a ďalšie informácie o fakulte. [download]
EkF TU Ko?ice Regionálne diskusné fórum - október 2010 23.10.2010
Rozvoj klastrov na Slovensku a v Čechách - skúsenosti a perspektívy.
PAVLA BŘUSKOVÁ, riaditeľka Národnej klastrovej asociácie Českej republiky.4.11.2010 o 13:00 hod v univerzitnej knižnici. [download]
EkF TU Ko?ice Konferencia Narodná a regionálna ekonomika VIII 18.06.2010
VIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Národná a regionálna ekonomika sa uskutoční v dňoch 13.-15. októbra 2010, v zariadení TU v Herľanoch. [link]
EkF TU Ko?ice KRITÉRIÁ na obsadzovanie pracovných miest 17.03.2010
Ekonomická fakulta TU v Košiciach zverejňuje KRITÉRIÁ na obsadzovanie pracovných miest profesorov a docentov: [download]
EkF TU Ko?ice Smart and Taxy 08.03.2010
PricewaterhouseCoopers Tax, k.s. vyhlasuje štvrtý ročník vedomostnej súťaže pod názvom: Smart & Taxy, určenej pre študentov univerzít a vysokých škôl. [link]
EkF TU Ko?ice Prípravné kurzy - matematika a cudzí jazyk 07.03.2010
Ekonomická fakulta v spolupráci s katedrou jazykov TUKE ponúkajú prípravné kurzy zo stredoškolskej matematiky a cudzieho jazyka pre študentov stredných škôl - dôkladné precvičenie stredoškolského učiva na úspešné zvládnutie prijímacích pohovorov. [download]
EkF TU Ko?ice Trh práce a stáží 2010 26.01.2010
Americká obchodná komora v SR Vás pozýva na jedenasty ročník podujatia “Trh práce a stáží 2010“, ktoré sa uskutoční dňa 25. februára 2010 od 9:00 do 16:30 hod. v Košiciach, v hoteli Double Tree by Hilton, Hlavná 1. [link]
EkF TU Ko?ice Projekty na fakulte podporené Nadáciou VÚB 18.05.2009
Projekty na fakulte podporené Nadáciou VÚB:
Ekonomická analýza podniku EAP – Software
Integrácia modelovania obchodných a podnikových procesov do výučby. [download]
EkF TU Ko?ice CERS - 3. stredoeurópska konferencia 21.01.2009
CERS - 3. stredoeurópska konferencia - regionálna ekonomika a politika sa uskutoční 7. - 9. októbra 2009 v Košiciach. [download]
EkF TU Ko?ice Global Management Challenge – medzinárodná 01.10.2008
Zaregistrujte svoj 3 – 5 členný tím, registrácia prebieha do 31. októbra 2008. [download]
EkF TU Ko?ice Výročná správa o o stave vysokého školstva za rok 09.09.2008
Výročná správa o stave vysokého školstva obsahuje informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní, podpore výskumu aj o financovaní a hospodárení verejných vysokých škôl. [download]
EkF TU Ko?ice Doktorandské štúdium v akademickom roku 2008/2009. 28.04.2008
Informácie a témy pre záujemcov o doktorandské štúdium v ak. roku 2008/2009 [download]
EkF TU Ko?ice Prof. Andrew Harrison dostane čestný titul Dr.h.c. 02.04.2008
Prof. Andrew Harrison z Teesside University vo Veľkej Británii obdržal titul Dr.h.c . Technickej univerzity v Košiciach dňa 7. apríla o 10.00 v zasadacej miestnosti rektora TU v Košiciach. Blahoželáme! [download]
EkF TU Ko?ice Štyria študenti fakulty absolvovali prax v SRN. 16.03.2008
Štyria študenti absolvovali mesačnú prax v nemeckých firmách vďaka spolupráci s partnerským mestom Wuppertal. [download]
EkF TU Ko?ice 24.11.2007
Deň otvorených dverí na fakulte. Pozrite si fotografie. [link]
EkF TU Ko?ice Harmonogram volieb dekana EkF 03.01.2007
Akademický senát Ekonomickej fakulty TU v Košiciach schválil dňa 30.11.2006 Harmonogram volieb dekana Ekonomickej fakulty TU v Košiciach (Uzn. č. 6/2006) [download]
EkF TU Ko?ice 31.12.2006
15. medzinárodná vedecká konferencia Matematické metódy v ekonomike a priemysle [link]
EkF TU Ko?ice 07.12.2006
Slávnostná promócia absolventov bakalárskeho štúdia vo francúzskom jazyku - v spolupráci s Univerzitou v Nice Sophia Antipolis. Fotografie zo slávnosti: [link]

...späť