EkF TU Ko?ice Projekt RECORD na EkF TUKE 31.07.2019
Ekonomická fakulta TUKE participuje na riešení medzinárodného projektu RECORD, ktorého cieľom je podporiť konkurencieschopnosť a inovačný potenciál malých a stredných podnikov v železničnom sektore. Viac informácií: [link]

...späť