EkF TU Ko?ice LYNX podporuje talenty 2019 20.06.2019
EkF TUKE spolupracuje so spoločnosťou LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, v rámci programu "LYNX podporuje talenty". V tomto akademickom roku prebehla súťaž o najlepšiu diplomovú prácu. Komisia spoločnosti LYNX ocenila hodnotnou cenou prácu Ing. Daniela Kokoruďu: OPTIMALIZÁCIA INTERNÉHO FINANČNÉHO REPORTINGU V KORPORÁTNEJ SFÉRE S VYUŽITÍM PROSTRIEDKOV AUTOMATIZÁCIE, ktorú vypracoval pod vedením RNDr. Júliusa Czapa, PhD.

...späť