EkF TU Ko?ice Vyhlásenie AS EkF TUKE 19.06.2019
AS EkF TUKE na svojom riadnom zasadnutí dňa 18. 6. 2019 prijal vyhlásenie: [link]

...späť